http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,879,913
เปิดเพจ24,826,715
Gold charts on InfoMine.com

การตรวจสอบดำเนินงาน โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาแห่งชาติ

การตรวจสอบดำเนินงานโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ
ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิ
การ ปีงบประมาณ 2546


    กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติขึ้น เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Discovery Center) และจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทั่วไป จากการตรวจสอบดำเนินงานโครงการดังกล่าวของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่ามี ข้อตรวจพบที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ 3 ประการ ดังนี้
1. โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติไม่มีการใช้ประโยชน์จากอาคารให้คุ้มค่า
3. การดำเนินงานของโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติไม่เป็นไปตามแนวทางที่ก่อให้เกิดการ พึ่งพาตนเอง

ข้อตรวจพบที่ 1

    โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
จากการตรวจสอบพบว่า โครงการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ตามเป้าหมาย รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
    1. เป้าหมายตามลักษณะโครงสร้างผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ รังสิต และอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หว้ากอ พบว่า มีการดำเนินงานที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ รังสิต มีเพียงการ จัดสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมนิทรรศการ ซึ่งดำเนินการเสร็จปี 2545 ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในโครงการ 5 ปี และอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หว้ากอ มีเพียงค่ายพักแรมและสถานที่พักผ่อนที่ดำเนินการเสร็จปี 2543 ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ 1 ปี ส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เอกมัย มีการดำเนินงานตาม เป้าหมายทุกประการ แต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ 5 ปี
    2. เป้าหมายตามลักษณะการให้บริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 3 แห่ง ไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามลักษณะของการให้บริการได้ ดังนี้
    2.1 การให้บริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
    2.2 การอบรมครูและบุคลากรในองค์กรต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานของโครงการได้

สาเหตุสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ
    1. งบประมาณเพื่อดำเนินการตามกิจกรรมไม่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้
    2. ขาดงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการอบรมครูและบุคลากรในองค์กร

ข้อตรวจพบที่ 2
    โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ ไม่มีการใช้ประโยชน์จากอาคารให้คุ้มค่า
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
    จากการตรวจสอบสังเกตการณ์ พบว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ รังสิต มีการใช้ประโยชน์จากอาคารยังไม่คุ้มค่า เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอยเพียงบางส่วนของอาคารมีพื้นที่ที่ยังไม่ใช้ประโยชน์อีก จึงสรุปได้ว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯรังสิต มีการใช้ประโยชน์จากอาคารไม่เต็มศักยภาพ
2. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    ปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หว้ากอ ยังไม่สามารถเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ และได้จัดทำข้อตกลง เพื่อสร้างนิทรรศการและจัดแสดงพันธุ์สัตว์ และลานแสดงกลางแจ้งยังไม่มีการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังพบว่าฐานการเรียนรู้จะใส่กุญแจไว้ทำให้ผู้ที่มาเข้าชมไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ไม่สามารถเข้าชมได้
สาเหตุสำคัญที่ทำให้โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ไม่มีการใช้ประโยชน์จากการให้คุ้มค่าสรุปได้ดังนี้
    1. งบประมาณที่โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ได้รับไม่มีการผูกพันงบประมาณทำให้การจัดสรรงบประมาณ ในแต่ละปีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
    2. บุคคลากรไม่เพียงพอทำให้ขาดเจ้าหน้าที่ประจำฐานการเรียนรู้ ขาดวิทยากรนำชม ทำให้ไม่สามารถ ใช้ประโยชน์จากอาคารได้อย่างเต็มที่
    3. การบริหารจัดการไม่เพียงพอ ไม่มีแกนกลางเพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบายการดำเนินงาน และ กระบวนการจัดหาการสนับสนุนด้านการเงิน บุคลากร และวัสดุครุภัณฑ์

ผลกระทบ จากการดำเนินงานดังกล่าว หากศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ต่อไปจะทำให้ เกิดการสูญเสียจากการไม่ใช้ประโยชน์และศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ รังสิต อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หว้ากอ จะสูญเสียโอกาสในการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value added) และทักษะในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ (ข้อตรวจพบที่ 1 และข้อตรวจพบที่ 2)
    1. ด้านงบประมาณในการจัดทำโครงการที่สำคัญในอนาคต เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มี การผูกพันงบประมาณ
    2. ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
    3. ให้ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หว้ากอ ทบทวนแผนแม่บทอีกครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน
    4. ให้ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 3 แห่ง พัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้มีความรู้ ความสามารถ
    5. ให้ทบทวนโครงสร้างของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ โดยมุ่งให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อให้มีแกนกลางทำหน้าที่ กำหนดนโยบายการดำเนินงาน กระบวนการจัดหาการสนับสนุนด้านการเงิน บุคลากร และวัสดุ ครุภัณฑ์
    6. ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน และผู้อำนวยการศูนย์ วิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 3 แห่ง ดำเนินการดังนี้
    - หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงปัญหาต่างๆ วิธีการจัดเก็บรายได้ และการดำเนินงานหรืออาจจ้างเอกชน เข้ามาดูแลและบริหารงาน
    - ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายที่มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกัน เพื่อปรับปรุงระบบต่างๆ

ข้อตรวจพบที่ 3 การดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ก่อ ให้เกิดการพึ่งพาตนเองศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ควรมีแนวทางการดำเนินงานที่พึ่งพาตนเองได้ โดยสามารถ จัดเก็บรายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการได้ จากการตรวจสอบ พบว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เอกมัย สามารถดำเนินการ จัดเก็บรายได้ในรูปของเงินนอกงบประมาณ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ แต่อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หว้ากอ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ รังสิต ซึ่งมีหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนทั่วไป และดำเนินงานในลักษณะเดียวกันกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เอกมัย ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ไว้ใช้จ่ายได้ เนื่องจาก ไม่มีระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้สามารถดำเนินการจัดเก็บไว้ใช้จ่ายได้ ทำให้หน่วยงานทั้งสองสูญเสียโอกาส ที่จะจัดเก็บรายได้
สาเหตุสำคัญที่ทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ รังสิต และอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หว้ากอ ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ไว้ใช้จ่าย คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 59 วรรค 4 ได้กำหนดให้สถานศึกษาของรัฐ ที่ไม่เป็นนิติบุคคลจะนำรายได้ที่ได้รับไปใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นได้ ต้องเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหมายความว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ รังสิต และอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หว้ากอ สามารถ จัดเก็บรายได้ไว้ใช้จ่ายต้องอาศัยระเบียบการคลัง

ข้อเสนอแนะ
สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง และ สำนักงบประมาณควรมีการทบทวนข้อกฎหมายที่ไม่ชัดเจน เพื่อหาทางออกที่ทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯรังสิต และ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯหว้ากอ สามารถจัดเก็บรายได้ไว้ใช้จ่ายได้ ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และเป็นการลดภาระ ทางด้านการคลังของรัฐ
view

*

view