http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,879,933
เปิดเพจ24,826,735
Gold charts on InfoMine.com

การตรวจสอบดำเนินงานการ จัดซื้อหนังสือแบบเรียนและ แบบฝึกหัดชั้นประถมศึกษา

การตรวจสอบดำเนินงานการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติปีงบประมาณ 2545


    วัตถุประสงค์การตรวจสอบเพื่อทราบว่าผลการดำเนินงานการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสามารถแก้ไขปัญหานักเรียนขาดแคลนหนังสือแบบเรียนได้หรือไม่ ผลการจัดส่งหนังสือแบบเรียน และแบบฝึกหัดทันวันเปิดภาคเรียนหรือไม่การบริหารงานงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัด
ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบได้กำหนดหลักเกณฑ์การสุ่มคัดเลือกพื้นที่จากจังหวัด/โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนขาดแคลนเป็นจำนวนมาก ผลการตรวจสอบพบว่า
ข้อตรวจพบที่ 1 : การจัดสรรหนังสือแบบเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขาดแคลนหนังสือแบบ เรียนของนักเรียนได้
ข้อตรวจพบที่ 2 : มีการจัดส่งหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดบางส่วนไม่ทันวันเปิดภาคเรียน
ข้อตรวจพบที่ 3 : การบริหารเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบางส่วนผิดวัตถุประสงค์
ข้อตรวจพบที่ 4 : การควบคุมการจัดส่งและการตอบรับหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดไม่เหมาะสม

ข้อตรวจพบที่ 1 : การจัดสรรหนังสือแบบเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขาดแคลนหนังสือแบบเรียนของนักเรียนได้
หนังสือแบบเรียนที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนขาดแคลนหนังสือแบบเรียนในส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 44.39 สำหรับส่วนกลางตรวจสอบโรงเรียน 9 แห่งได้รับหนังสือเกินกว่านักเรียนขาดแคลนหนังสือแบบเรียนจำนวน 1,183 ราย
การปฏิบัติตามหลักเกณท์การจัดสรรหนังสือแบบเรียน จำนวน 51 แห่งใน จำนวน 15 จังหวัดรวมทั้งกทม.พบว่า มีการสำรวจนักเรียนขาดแคลนหนังสือแบบเรียนเกี่ยวกับความต้องการก่อนการจัดสรรหนังสือแบบเรียน 10 แห่งจากจำนวนทั้งหมด 49 แห่ง
สาเหตุ
1. การสำรวจการจัดทำและการควบคุมฐานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน ณ วันที่10มิถุนายนไม่ครบถ้วนและ ไม่รัดกุม
2. โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนการดำเนินการจัดการเกี่ยวกับการสำรวจหนังสือแบบเรียนคงเหลือในแต่ละปี
ผลกระทบ
จากหลักเกณฑ์การจัดสรรหนังสือแบบเรียนของสปช. จำนวนหนังสือแบบเรียนที่จัดสรรให้มิได้กระจาย ไปให้เพียงพอกับความต้องการของ จำนวนนักเรียนขาดแคลนหนังสือแบบเรียนที่แท้จริงและยังส่งผลต่อ คุณภาพของการศึกษาในท้องถิ่นห่างไกล
ข้อเสนอแนะ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการ ดังนึ้
    1. ทบทวนการจัดสรรหนังสือแบบเรียนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยคำนึงถึงสภาพความพร้อม ของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน
    2. สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควบคุมฐานข้อมูลจำนวนนักให้มีความครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง

ข้อตรวจพบที่ 2 : มีการจัดส่งหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดบางส่วนไม่ทันวันเปิดภาคเรียน
    องค์การค้าของคุรุสภาจัดส่งหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดให้สป.กทม./สปอ/สปก. ล่าช้า ไม่ครบถ้วนรวมทั้งประเทศจำนวน 353 แห่งต้องชำระเงินค่าปรับและชำระคืนเงินค่าหนังสือแบบเรียน และแบบฝึกหัดที่ ได้รับหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดล่าช้าและไม่ครบถ้วน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,036,441.29 บาท
จากการตรวจสอบ. พบว่ามี สป.กทม./สปอ./สปก.ที่ได้รับหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดไม่ครบถ้วน ถูกต้องภายในวันเวลาที่กำหนดในสัญญาจำนวน 38 แห่งและโรงเรียนได้รับหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัด ไม่ครบถ้วนถูกต้องล่าช้าไม่ทันวันเปิดภาคเรียน จำนวน 25 แห่งซึ่ง สปช.ได้เรียกเก็บค่าปรับ จากองค์การค้า ของคุรุสภารวมทั้งหักคืนค่าหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดที่ไม่สามารถจัดส่งได้จำนวน 4 แห่ง และจากการ ตรวจสอบโรงเรียน จำนวน 502 แห่งใน 15 จังหวัด พบว่ามีโรงเรียนที่ไม่ได้รับหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัด ครบถ้วนถูกต้องทันวันเปิดภาคเรียนจำนวน 160 แห่ง
สาเหตุ
สปช.มิได้ควบคุมติดตามให้องค์การค้าของคุรุสภาจัดส่งหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดให้ สป.กทม./สปอ. /สปก.ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาภายในวันที่ 30 เมษายน 2545
ผลกระทบ
ทำให้นักเรียนที่ขาดแคลนหนังสือแบบเรียนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดทันภายในวันเปิดภาคการเรียนหรือภายในปีการศึกษานั้น
ข้อเสนอแนะ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคุมและติดตามให้องค์การค้าของคุรุสภาจัดส่งหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ครบถ้วนถูกต้องทันตามกำหนดในสัญญา

ข้อตรวจพบที่ 3 : การบริหารเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบางส่วนผิดวัตถุประสงค์
สปช.ได้จัดตั้งงบประมาณการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวนหนึ่งแต่นำไป จัดซื้อหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดเพียงส่วนหนึ่ง อีกจำนวนหนึ่งนำไปสมทบเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้โรงเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
สาเหตุ
สปช.นำเงินงบประมาณการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนไปสมทบเป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียนซึ่งได้รับงบประมาณไม่เพียงพอและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
ผลกระทบ
งบประมาณจัดซื้อหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดไม่เพียงพอ กับนักเรียนขาดแคลน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบางส่วนผิดวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะ
ในปีงบประมาณ 2547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาให้โรงเรียนเป็นผู้บริหาร จัดการเงินงบประมาณ โดยจะจัดสรรค่าหนังสือแบบเรียนเป็นรายหัวให้นักเรียนให้การบริหารเงินงบประมาณไม่เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ ถึงแม้ว่าอำนาจในการบริหารจัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจะกระทำได้แต่ควรนำเงิน ในรายการอื่นไปใช้ซึ่งไม่กระทบต่อเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนหนังสือแบบเรียน

ข้อตรวจพบที่ 4 : การควบคุมการจัดส่งและการตอบรับหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดไม่เหมาะสม
1. สป.กทม./สปอ./สปก. จำนวน 51 แห่ง สามารถตอบรับได้ จำนวน 27 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 52.94 และไม่สามารถตอบรับได้ จำนวน 24 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 47.1
2. สปช. ได้รับใบตอบรับโดยไม่ทราบว่าได้รับหนังสือแบบเรียนครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ซึ่ึ่งใบตอบรับได้มีการจัดพิมพ์ จำนวนที่ได้รับให้เท่ากับจำนวน ที่จัดสรรไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนที่สปอ./สปก.จะ ตรวจนับของจริง
3. วิธีดำเนินการจัดส่งใบตอบรับของไม่รัดกุมเท่าที่ควร
สาเหตุ
1.คณะกรรมการตรวจนับหรือเจ้าหน้าที่พัสดุของ สป.กทม./สปอ./สปก. ไม่สามารถตรวจนับความครบถ้วนถูกต้องได้ทันตามกำหนด เนื่องจากรายการหนังสือแบบเรียนมีจำนวนมาก
2.การจัดทำใบตอบรับขององค์การค้าของคุรุสภาได้จัดพิมพ์จำนวนหนังสือแบบเรียนที่รับเท่ากับจำนวนที่จัดส่งไว้ล่วงหน้า
ผลกระทบ
สปช.ได้รับใบตอบรับล่าช้า ในกรณีที่การลงวันที่รับพัสดุไม่เป็นไปตามความเป็นจริงอาจทำให้เกิดการทุจริต และนักเรียนทั่วประเทศได้รับประโยชน์ ไม่เต็มที่อาจขาดโอกาสทางการศึกษาจากหนังสือแบบเรียนที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการ ดังนี้
1. กำกับดูแล ติดตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอบรับหนังสือแบบเรียนโดยเคร่งครัด และควรกำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงวันที่รับพัสดุตามความเป็นจริง
2. กำหนดแนวทางการตอบรับ ให้เหมาะสม เช่น ใบตอบรับไม่ควรระบุจำนวนหนังสือแบบเรียนที่ได้รับในใบตอบรับโดยที่ยังไม่มีการตรวจรับหรือตรวจนับจริง เพื่อที่จะให้มีการควบคุมและติดตามหนังสือแบบเรียนในกรณีที่ได้รับไม่ครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งการคิดค่าปรับด้วย
view

*

view