http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,113,977
เปิดเพจ23,728,039

การตรวจสอบดำเนินงานองค์การ แบตเตอรี่

การตรวจสอบดำเนินงานองค์การแบตเตอรี่
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหมปีงบประมาณ 2546


    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์การแบตเตอรี่ในการดำเนินธุรกิจเพื่อ ให้ทราบถึงผลประกอบการขององค์การแบตเตอรี่และความสามารถในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการกำหนด ราคาขายแบตเตอรี่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันกับเอกชนมากน้อยเพียงไรโดยตรวจสอบผลการดำเนินงาน ขององค์การแบตเตอรี่ตั้งแต่ปี 2543 ถึงปี 2546 มุ่งเน้นแบตเตอรี่ประเภทเครื่องยนต์ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตคิดเป็น ร้อยละ 80 ของการผลิตทั้งหมด สำหรับผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้

ข้อตรวจพบ
ผลประกอบการขององค์การแบตเตอรี่
    องค์การแบตเตอรี่ดำเนินกิจการประกอบอุตสาหกรรมประเภทแบตเตอรี่เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ และประชาชน รวมทั้งต้องแข่งขันกับบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่เอกชน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์การ อย่างมีประสิทธิภาพด้านการผลิต การตลาด รวมทั้งการบริการที่รวดเร็ว เพื่อให้ได้ผลประกอบการมีกำไร สามารถดำเนินกิจการได้ตามภารกิจ
จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2508 – 2530 อ.บ.ต. หลังปี 2531 กลับมีผลกำไรลดลง และในปี 2536 อ.บ.ต.ต้องประสบปัญหาการขาดทุนเป็นครั้งแรกและขาดทุนต่อเนื่องจนถึงปี 2542 ซึ่งปัญหาการ ขาดทุนต่อเนื่องมีสาเหตุจากการสูญเสียสิทธิพิเศษประเภทบังคับ ทำให้มียอดขายแบตเตอรี่ลดลงในขณะที่มี ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานคงที่ ประกอบกับในปี 2540 เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งต่อมา อ.บ.ต.ได้มี การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การ ประกอบกับราคาตะกั่วโลกลดลงจึงมีผลประกอบการ ที่มีกำไรและได้นำเงินส่งกระทรวงการคลังตั้งแต่ปี 2543 – 2545
ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้กิจการของ อ.บ.ต. เปลี่ยนแปลงจากที่ได้กำไรและต้องประสบปัญหาการขาดทุนและ ไม่สามารถขยายตลาดแบตเตอรี่เครื่องยนต์ได้ มีดังนี้
    1. การเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษ
การจัดตั้ง อ.บ.ต. มีจุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการเพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน เป็นเครื่องมือตรึงราคาแบตเตอรี่ในท้องตลาดไว้ในราคาที่เหมาะสมรวมทั้งด้านความมั่นคงของประเทศ จึงได้รับสิทธิพิเศษคุ้มครอง แต่ต่อมาสถานการณ์ปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศเปลี่ยนไปประกอบ กับธุรกิจเกี่ยวกับแบตเตอรี่มีการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นในปี 2530 สิทธิพิเศษประเภทบังคับทั้งหมด จึงถูกยกเลิกเปลี่ยนเป็นสิทธิพิเศษบางส่วนจากการยกเลิกสิทธิพิเศษดังกล่าว ส่งผลต่อยอดขายของ อ.บ.ต. โดยเฉพาะแบตเตอรี่เครื่องยนต์จะได้รับผลกระทบโดยตรง อย่างไรก็ตามมีแบตเตอรี่ประเภทพิเศษ เช่น แบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า แบตเตอรี่ใช้ประจำที่ ไม่ได้รับผลกระทบจาการยกเลิกสิทธิพิเศษ เนื่องจาก อ.บ.ต.มีศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทเอกชน และจากการตรวจสอบการขายแบตเตอรี่พบว่ายอดขาย แบตเตอรี่มีแนวโน้มลดลงทุกปีโดยเฉพาะแบตเตอรี่เครื่องยนต์ แบตเตอรี่รถไฟ แต่สำหรับแบตเตอรี่พิเศษ เช่น แบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า แบตเตอรี่ใช้ประจำที่ ยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีตามรายละเอียดดังนี้
    1.1 แบตเตอรี่เครื่องยนต์ ยอดขายแบตเตอรี่ประเภทเครื่องยนต์ในแต่ละปีลดลงเฉลี่ยประมาณ 6,000 ลูก โดยมีสาเหตุเนื่องจากหน่วยงานที่ซื้อแบตเตอรี่ของ อ.บ.ต.จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีการลดงบประมาณการจัดซื้อ สำหรับรัฐวิสาหกิจบางหน่วยได้แปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจึงไม่เข้าเงื่อนไข ต้องซื้อแบตเตอรี่จาก อ.บ.ต. จากสาเหตุราคาแบตเตอรี่เครื่องยนต์ของ อ.บ.ต.สูงกว่าราคาในท้องตลาด คาดการณ์ว่าจะประสบปัญหาการขาดทุนในอนาคต
    1.2 แบตเตอรี่รถไฟ มียอดขายเฉลี่ยต่อปี 7,172 ลูก การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นลูกค้าเพียงรายเดียว โดยมีการสั่งซื้อค่อนข้างสม่ำเสมอ
    1.3 แบตเตอรี่พิเศษ จากการตรวจสอบการขายแบตเตอรี่พิเศษ เช่น แบตเตอรี่ใช้ประจำที่ แบตเตอรี่ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ประเภทรถยกไฟฟ้า พบว่าในแต่ละปีมียอดขายเพิ่มขึ้น โดยสามารถแข่งขันกับเอกชน ได้เพราะเป็นตลาดขนาดเล็ก และไม่สามารถขยายตลาดได้มากนักบริษัทเอกชนจึงใช้วิธีสั่งซื้อชิ้นส่วน ประกอบจากต่างประเทศนำมาประกอบภายในประเทศซึ่งทำให้แบตเตอรี่ดังกล่าวมีราคาสูง

2. ต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ของ อ.บ.ต. สูงและประสิทธิภาพการผลิตต่ำ
จากการศึกษาถึงต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ของ อ.บ.ต. พบว่า ในการกำหนดราคาขายแบตเตอรี่ซึ่ง ประกอบด้วยต้นทุนและกำไร พบว่า อ.บ.ต.มีต้นทุนโรงงานสูงถึงร้อยละ 64 ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่งหากรวมต้นทุนขายร้อยละ 14 และต้นทุนบริหารอีกร้อยละ 14 จะทำให้ต้นทุนแบตเตอรี่ทั้งหมดสูงถึงร้อยละ 92 ของราคาขายแบตเตอรี่ ซึ่งการที่ อ.บ.ต. มีต้นทุนที่สูงมาจากค่าใช้จ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างที่สูง จะเห็นได้ว่า อ.บ.ต. มีค่าใช้จ่ายจากเงินเดือนและค่าจ้างคิดเป็นร้อยละ 56.65ของค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์การ และหากเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายของเงินเดือนและค่าจ้างของ อ.บ.ต. กับบริษัทเอกชน พบว่า อ.บ.ต. มีค่าใช้จ่ายของเงินเดือนและค่าจ้างเฉลี่ยประมาณ 16,000 บาทต่อคนต่อเดือน และบริษัทเอกชนเฉลี่ยประมาณ 10,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่งผลกระทบทำให้ อ.บ.ต.เสียเปรียบทางธุรกิจเพราะต้องกำหนดราคาขายแบตเตอรี่ ได้ในราคาสูงกว่าบริษัทเอกชน
จากการที่ อ.บ.ต.มีจำนวนพนักงานเกินกว่าสัดส่วนปริมาณการผลิตในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดจำนวน พนักงานดังนี้
    ● ฝ่ายโรงงาน มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 150 คน มีการผลิตแบตเตอรี่เพียง 70% ของกำลังการผลิตทั้งหมด ซึ่งทำให้ฝ่ายโรงงานมีการว่างงานแฝง
    ● ฝ่ายบริหารและอำนวยการ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 51 คน ซึ่งบุคคลส่วนใหญ่ทำหน้าที่ด้านธุรการ แต่มีพนักงานเป็นจำนวนมาก
    ● ฝ่ายการตลาด มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 42 คน กองการขายของฝ่ายการตลาดซึ่งมีพนักงานรวม 26 คน ซึ่งถือว่ามีพนักงานจำนวนมากเกินความจำเป็น
3. การกำหนดราคาขายแบตเตอรี่ประเภทเครื่องยนต์ของ อ.บ.ต.สูงกว่าราคาขายของบริษัทเอกชนทั่วไป
จากการรวบรวมข้อมูลราคาขายแบตเตอรี่ของ อ.บ.ต. ประเภทเครื่องยนต์เปรียบเทียบกับราคาขายแบตเตอรี่ ของบริษัทเอกชนในรุ่นเดียวกัน โดยการตรวจสอบและสอบถามราคาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ซื้อแบตเตอรี่จาก อ.บ.ต.โดยตรง และผู้แทนขายของ อ.บ.ต. ที่จำหน่ายให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งแบตเตอรี่ของ อ.บ.ต.และแบตเตอรี่ของบริษัทเอกชน 3 ยี่ห้อ ซึ่งสมมุติเป็นยี่ห้อ A, B และ C พบว่าราคาขายแบตเตอรี่ของ อ.บ.ต.ในแต่ละรุ่นจะกำหนดราคาตายตัวและมีราคาขายสูงกว่าบริษัทเอกชนทั้ง 3 ยี่ห้อ โดยโดยราคาขายแบตเตอรี่ของ อ.บ.ต.จะสูงกว่าราคาแบตเตอรี่ของบริษัทเอกชนโดยเฉลี่ยและ หากเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของแบตเตอรี่พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยของแบตเตอรี่ อ.บ.ต.ยังสูงกว่าราคาขาย แบตเตอรี่ของบริษัทเอกชน โดยสูงกว่า A, B และ C เท่ากับ 38.08 บาท 64.18 บาท และ 124.58 บาท ตามลำดับ ซึ่งหมายถึงต้นทุนต่อหน่วยแบตเตอรี่ของ อ.บ.ต.สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของบริษัทเอกชนอย่างมาก และจากการที่ราคาขายแบตเตอรี่ของ อ.บ.ต.สูงกว่าราคาในท้องตลาดทำให้ในปี 2546 ส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจต้องจ่ายเงินงบประมาณในการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องยนต์สูงกว่าที่ควรหากเทียบกับการจัดซื้อจากบริษัทเอกชน
สาเหตุที่ อ.บ.ต. สามารถกำหนดราคาขายแบตเตอรี่สูงกว่าราคาในท้องตลาดโดยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ต้องซื้อแบตเตอรี่จาก อ.บ.ต. เนื่องจากการกำหนดกรอบราคาขายแบตเตอรี่ตามราคากลางราคาเดียว ประกอบกับ อ.บ.ต.มีต้นทุนการผลิตที่สูงทำให้ต้องกำหนดราคากลางสูงด้วย ส่งผลให้ อ.บ.ต.เสียโอกาสในการแข่งขันกับ ภาคเอกชนรวม
นอกเหนือจากปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของอ.บ.ต.แล้วยังมีปัญหาอุปสรรคอื่นที่ส่งผล ต่อการดำเนินงานของ อ.บ.ต.ดังนี้
4. หนี้กองทุนบำเหน็จพนักงาน
ในแต่ละปี อ.บ.ต.จะต้องตัดจ่ายเงินเข้าบัญชีกองทุนบำเหน็จพนักงาน แต่เนื่องจากอ.บ.ต.ตัดจ่ายเงินเข้า บัญชีกองทุนบำเหน็จพนักงานไม่สม่ำเสมอทำให้สิ้นปี 2546 อ.บ.ต.มีหนี้กองทุนบำเหน็จพนักงาน 110.48 ล้านบาท ซึ่งหาก อ.บ.ต.เลิกดำเนินการหรือยุบเลิกจะเป็นภาระตกแก่กระทรวงการคลังและจะเป็นปัญหาอุปสรรค ต่อการตัดสินใจของภาคเอกชนผู้ร่วมลงทุน
5. ค่าเช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
สถานที่ตั้ง อ.บ.ต.ในปัจจุบันเป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อ.บ.ต.ทำสัญญาเช่าเป็นเวลา 30 ปี ชำระค่าเช่าเป็นรายปี

ข้อสังเกต ระบบการผลิตขององค์การแบตเตอรี่กับการแข่งขันทางธุรกิจ
จากการตรวจสอบระบบการผลิตขององค์การแบตเตอรี่ พบว่า มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความแตกต่างจากบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่เอกชนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
    1. ความแตกต่างของเครื่องจักรในสายการผลิต มีการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารเพิ่มทำให้ผังโรงงาน ไม่สอดคล้องกับลำดับขั้นตอนการผลิต การขาดระบบขนส่งลำเลียงวัสดุ รวมทั้งเครื่องจักรมีสภาพเก่า
    2. ความแตกต่างของการควบคุมคุณภาพงาน ในการผลิตแบตเตอรี่ อ.บ.ต.ไม่ได้ดำเนินการควบคุมคุณภาพ แบตเตอรี่ในส่วนนี้ สำหรับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการ การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ของบริษัทเอกชนดังกล่าวแตกต่างจาก อ.บ.ต. โดย อ.บ.ต.ไม่ได้จัดทำและดำเนินการในเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจน
    3 ความแตกต่างของระบบการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน
        3.1 การกำจัดมลภาวะฝุ่นผงตะกั่วและไอกรด บริษัทผลิตแบตเตอรี่เอกชนจะมีเครื่องดูดไอกรด และเครื่องกำจัดไอกรด ซึ่งจะทำให้ภายในบริเวณโรงงานไม่มีกลิ่นไอกรดให้เกิดการระคายเคือง
        3.2 การป้องกันมลภาวะจากฝุ่นผงตะกั่ว และเสียงดังจากเครื่องจักร อ.บ.ต. และบริษัทผลิต แบตเตอรี่เอกชน จะมีการป้องกันมลภาวะทางเสียงและฝุ่นผงตะกั่วที่แตกต่างกัน โดย อ.บ.ต.จะใช้ผ้าปิดปาก และจมูก สำหรับ บริษัทเอกชนจะมีหน้ากากป้องกัน
ข้อเสนอแนะ
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ อ.บ.ต.แปรรูปภายในปีงบประมาณ 2547 อ.บ.ต.จึงต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การเพื่อความอยู่รอดขององค์การฯ อย่างไรก็ตาม อ.บ.ต.ยังต้องดำเนินภารกิจสำคัญตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง อ.บ.ต. คือ การผลิตแบตตอรี่พิเศษ ซึ่งรัฐบาล จำเป็นต้องให้การสนับสนุนองค์การแบตเตอรี่ในการผลิตแบตเตอรี่ประเภทดังกล่าว เพื่อความมั่นคงของประเทศ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอเสนอแนะให้ผู้อำนวยการองค์การแบตเตอรี่พิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้
    1. ลดค่าใช้จ่ายขององค์การเกี่ยวกับการจ้างพนักงาน โดยจัดทำโครงการเกษียณก่อนอายุ และไม่รับพนักงาน เพิ่มทดแทนผู้เกษียณอายุ
    2. ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะต้นทุนการผลิต ควรมีการคำนวณต้นทุนมาตรฐานและจุดคุ้มทุน ของแบตเตอรี่แต่ละประเภท
    3. ปรับปรุงใช้กลยุทธ์และเทคนิคในการขาย
        3.1 แบตเตอรี่เครื่องยนต์ รักษาตลาดเดิมโดยลดค่าใช้จ่ายของ อ.บ.ต.ในทุกด้านจะทำให้สามารถปรับ ราคาขาย แบตเตอรี่ให้ใกล้เคียงกับท้องตลาด
        3.2 แบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า แบตเตอรี่ใช้ประจำที่ และแบตเตอรี่ไฟฟ้า ควรมีการส่งเสริมการตลาด โดยมีเจ้าหน้าที่การตลาดออกตลาดหาลูกค้าเพิ่ม
    4. ควรสร้างฐานข้อมูลจัดทำประวัติของลูกค้าซึ่งจะทำให้สามารถทราบตลาดลูกค้าแบตเตอรี่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
    5. ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น โดยเน้นการควบคุมคุณภาพชิ้นงานและควบคุมคุณภาพสินค้าการทำปฏิกริยา ทางเคมี การปรับปรุงสายการผลิตให้ดำเนินการผลิตได้รวดเร็ว รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การสูญเสียของวัตถุดิบ ในการผลิต
    6. เพื่อเตรียมความพร้อมทำระบบ ISO ควรศึกษาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน และจัดกลุ่มโครงสร้างของ หน่วยงาน ในองค์การ
    7. ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมภายในองค์การให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะรวมทั้งปรับปรุงการควบคุม มลภาวะในการทำงาน
    8. ควรทบทวนนโยบายการลงทุนด้านเครื่องจักรในประเภทแบตเตอรี่ที่การจำหน่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
    9. หนี้กองทุนบำเหน็จพนักงานควรตัดจ่ายให้สม่ำเสมอและตามภาระผูกพัน ณ วันสิ้นงวดทุกๆ ปี เป็นตามระเบียบหรือข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง
    10. จากการที่ อ.บ.ต.เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรน้อยแต่ผลประกอบการไม่ขาดทุนและรัฐบาลมีนโยบายแปรรูปให้ อ.บ.ต.มีการแปลงสภาพเป็นบริษัท โดยจะต้องปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการองค์การ เพื่อให้มีความ พร้อม และนำเข้าระดมทุนภาคเอกชนและในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต
    11. เพื่อให้ภาคเอกชนสนใจร่วมลงทุนกับ อ.บ.ต.ในส่วนความรับผิดชอบต่อหนี้สินเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ พนักงาน เห็นควรแบ่งกำไรสุทธิตามสัดส่วนการลงทุนก่อนเพื่อให้อ.บ.ต.นำกำไรตามส่วนที่ได้รับไปชำระหนี้ กองทุนบำเหน็จพนักงานเดิม
view

*

view