http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« February 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท06/01/2020
ผู้เข้าชม21,678,322
เปิดเพจ25,791,694
Gold charts on InfoMine.com

รวมกฎหมายและระเบียบ

รวมกฎหมายและระเบียบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี ๒๕๔๗
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)
พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542     
พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509
ประกาศคำสั่งอื่นๆ
คำวินิจฉัยต่างๆ

กฎหมายภาษีอากร
ประมวลรัษฎากร ฉบับ Electronic
ประมวลรัษฎากร-ภาษาอังกฤษ
กฎหมายออกใหม่แต่ละปี  ๔๗-๕๑
downloadประมวลรัษฎากรกฏหมายศุลกากร
พระราชบัญญัติศุลกากร (ไทย)
พระราชบัญญัติศุลกากร (ENG)
กฎหมายหลัก
กฎหมายรอง

กฎหมายสรรพสามิต

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พระราชบัญญัติสุรา
พระราชบัญญัติยาสูบ
พระราชบัญญัติไพ่
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พุทธศักราช 2527
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พุทธศักราช 2527
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พุทธศักราช 2527
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่ ๒๒) พุทธศักราช 2547
รหัสสินค้าสรรพสามิต สำหรับระบบ EDI

อื่นๆ

รวมกฎหมายกรมธนารักษ์
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายสำหรับลูกจ้าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่3) พ.ศ.2551
กฏหมายที่ดิน
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์
รวมกฎหมายสำคัญสำหรับประชาชน ( กว่า 620 ฉบับ)
view

*

view