http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

หลายหลายวิธีที่จะเริ่มต้นธุรกิจ

 

หลายหลายวิธีที่จะเริ่มต้นธุรกิจ

             แต่ละปีมีหลายคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจเอง บทความนี้จะให้ข้อแนะนำถึงทางเลือกในการทำธุรกิจที่น่าจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงผลดี และผลเสียของแต่ละวิธีประกอบการตัดสินใจ

วิธีแรก เกิดจากการมีความคิดทางธุรกิจที่ดี

             ความคิดทางธุรกิจที่ดีอาจจะมาจากการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ หรืออาจอยู่ในรูปความคิดดั้งเดิมหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจเป็นช่องว่างในตลาดที่คุณสามารถเติมเต็มได้ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่คุณทำอยู่ ความสนใจหรืองานอดิเรกที่คุณสามารถเปลี่ยนมาทำในเชิงธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เกิดจากอะไรก็ตาม คุณต้องแน่ใจว่าสามารถตอบสนองได้ทั้งความต้องการโดยส่วนตัวของคุณ และความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ ในกรณีนี้ มีคำถามที่คุณต้องหาคำตอบให้กับตัวเองก่อนตัดสินใจคือ
 • คุณมีประสบการณ์และความชำนาญอะไรสำหรับนำมาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจที่คุณจะเลือก
 • มีตลาดไหม มีคนที่ต้องการความคิดคุณไหม ลูกค้าอยู่ทีไหน และเขาจะยอมจ่ายซื้อความคิดคุณหรือไม่
 • ขนาดของตลาดเป็นอย่างไร และคุณจะเข้าถึงได้อย่างไร
 • ใครคือคู่แช่งสำคัญของคุณ
 • ความคิดของคุณมีอะไรเป็นพิเศษ มีความแตกต่างจากสินค้าและบริการที่มีอยู่เดิมๆ หรือไม่
 • คุณจะลงทุนอย่างไร
 • คุณจะทำอย่างไรถ้าเกิดความผิดพลาดชึ้น

วิธีที่สอง ทดลองรูปแบบธุรกิจที่มีอยู่แล้ว

            ผู้เริ่มต้นธุรกิจหลายรายใช้ทางลัด โดยการซื้อธุรกิจที่มีอยู่เดิม หรือการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีรูปแบบทางธุรกิจเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการต้องเริ่มใหม่โดยลำพัง วิธีนี้มีทั้งข้อดี และข้อเสีย

                   ข้อดี

 • ง่ายต่อการกู้ยืมเงิน
 • มีการนำเสนอสินค้าและบริการในตลาดแล้ว
 • แผนธุรกิจและวิธีการทางการตลาดถูกจัดวางระเบียบไว้ชัดเจน
 • ช่วยสร้างประสบการณ์ที่มีค่าในการทำธุรกิจสำหรับการเริ่มต้นได้เป็นอย่างดี
 • ปัญหาหลายอย่างได้มีการค้นพบและแก้ไขแล้ว
 • บางแฟรนไชส์มาพร้อมกับการสนับสนุนด้านเงินทุนด้วย

                   ข้อเสีย

 • ธุรกิจที่ขายกิจการในราคาพิเศษบางแห่งก่อให้เกิดปัญหาตามมา คุณต้องให้แน่ใจว่าเข้าใจเหตุผลของการขายธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งบางทีคุณอาจจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจากราคาที่คุณซื้อไว้เพื่อปรับปรุงให้เกิดโอกาสที่จะประสบความสำเร็;
 • สิทธิในการที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ หรือสิทธิในการขายสินค้าและบริการอันใดอันหนึ่งอาจมีราคาสูงมาก
 • ในกรณีของแฟรนไชส์ บางทีคุณอาจจะพบกับข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคุณต้องยึดติดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

วิธีที่สาม รูปแบบเฉพาะ 

              บางครั้งการเป็นเจ้าของธุรกิจอาจมาจากวิธีการที่คาดไม่ถึง เช่น การได้รับข้อเสนอให้ซื้อกิจการจากนายจ้าง หรือการได้รับโอกาสในการดูแลธุรกิจของครอบครัว เป็นต้น ในการเข้ามาเริ่มต้นธุรกิจแบบนี้ก็เหมือนกับรูปแบบอื่นๆ คือ คุณจะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจสูง ควบคู่กับการที่ต้องมีเงินทุนสำหรับใช้หมุนเวียนในกิจการ และที่สำคัญคุณต้องประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจคุณอย่างระมัดระวัง

                     ข้อดี

 • มีการดำเนินงานในส่วนของการพัฒนาสินค้าและบริการ การวางแผน และการทดสอบตลาดมาแล้ว
 • มีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้ว มีรายได้ที่แน่นอนส่วนหนึ่ง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่ง และยังมีเครือข่ายสำหรับติดต่อที่เป็นประโยชน์ได้
 • ในกรณีของการซื้อกิจการจากนายจ้าง คุณอาจมีความรู้ ความชำนาญในธุรกิจอยู่แล้วเป็นทุนเดิม

                     ข้อเสีย

 • คุณอาจจะต้องมารับภาระปัญหาของคนอื่นต่อ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจ คุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ซื้อกิจการจากนายจ้าง คุณอาจเสียสิทธิประโยชน์ที่คุณเคยได้รับจากการเป็นลูกจ้าง ในขณะเดียวกัน คุณจะต้องแบกภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการบัญชี การบริหารบุคลากร และการจ่ายเงินเดือน เป็นต้น

วิธีสุดท้าย   ทำธุรกิจเป็นงานนอกเวลา

               ถ้าลักษณะธุรกิจสามารถทำงานนอกเวลาได้ คุณสามารถตัดสินใจที่จะเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่ปัจจุบันหรือความรับผิดชอบอื่น และเมื่อธุรกิจไปได้ดี หรือสถานการณ์ทางการงานเปลี่ยนแปลงไป คุณก็อาจจะก้าวเข้ามาทำธุรกิจอย่างเต็มตัว

                     ข้อดี

 • คุณยังคงมีรายได้อยู่ขณะที่ธุรกิจของคุณยังไม่แข็งแรงพอ
 • เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์ตอบรับ อินเตอร์เน็ต และ E-mail สามารถช่วยให้ติดต่อกันได้ ถึงแม้คุณไม่ได้อยู่ในเวลานั้น

                     ข้อเสีย

 • อาจจะยาก เครียด และเหนื่อยสำหรับคุณที่จะบริหารเวลาที่คุณต้องการใช้ในการทำธุรกิจ
 • อาจทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่ธุรกิจจะอยู่ตัว
 • คุณอาจต้องเสียภาษีสำหรับรายได้ทั้งสองอย่างในอัตราที่สูงกว่าปกติ (อัตราก้าวหน้า)

              หลายคนมองว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด เพราะคุณยังคงมีรายได้ที่แน่นอนควบคู่กับรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ ในทางกฎหมายคุณไม่จำเป็นต้องบอกนายจ้างว่าคุณกำลังทำธุรกิจ ถึงแม้บางแห่งกำหนดไว้ในสัญญาจ้างห้ามไม่ให้พนักงานทำงานอื่น คุณอาจใช้วิธีขอปรับเวลาการทำงานให้ยืดหยุ่นกว่าเดิมแทน

 

----------------------------------------

จากเวปไซต์ สสว. 

ที่มา : www.businesslink.gov.uk

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

*

view