http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,879,667
เปิดเพจ24,826,461
Gold charts on InfoMine.com

การสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร

การสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร
ในการดำเนินการสร้างราชการใสสะอาดของกรมการปกครอง

******************************* 

                                                    นายชาติชาย   อุทัยพันธ์
                                     ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


         ผู้บริหาร  นับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร  เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาท
ในการกำหนดนโยบาย  วางแผนการดำเนินงาน  แนวการปฏิบัติ  และเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นที่อยู่ภายในองค์กร  หากผู้บริหารเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกในการวางนโยบายและยึดแนวทางในการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 
อีกทั้งรู้จักการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม  ย่อมส่งผลมีมายังองค์กรและสังคมโดยส่วนรวม
         ปัจจุบันสังคมได้ให้ความสำคัญวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจและคุณธรรม จริยธรรม  ทำให้ผู้นำหรือผู้บริหารทุกระดับต้องปรับกระบวนทัศน์และวิธีคิดใหม่   เนื่องจากปัจจัย สิ่งแวดล้อม อาจส่งผล
ทำให้การเสริมสร้าง และพัฒนาจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรมขาดความสมบูรณ์  ซึ่งการปลูกฝังหรือสร้างจิตสำนึกในด้านคุณธรรมนั้น  จะต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
         นักบริหารหรือผู้นำที่มีคุณธรรมนั้น  ควรมีลักษณะที่สำคัญยิ่ง  3  ประการ1  ดังนี้
         1. มีความรู้และเป็นผู้มองการณ์ไกล  สามารถวางแผนงานให้เหมาะ  รู้จักงาน  รู้จักตนเอง  และผู้อื่น  ใช้ได้กับบุคคลต่าง ๆ ในทุกสถานภาพ  ผู้บริหารระดับสูงต้องมีสติปัญญา
         2. มีความเชี่ยวชาญ  แม่นยำ  มั่นคงต่องานที่ตนบริหารอยู่
         3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถผูกใจคนได้ทั้งผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ  การมีมนุษย์สัมพันธ์นั้น  สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ  ความจริงใจให้เกียรติทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ผู้บริหารที่มีความพร้อมในด้านนี้  จะสามารถบริหารกิจการได้อย่างราบรื่น  เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย  นับว่าคุณธรรมข้อนี้สำคัญมาก  จะต้องอยู่ในตัวผู้นำทุกระดับไม่ว่าระดับสูง  กลาง  หรือระดับพื้นฐาน
         สำหรับผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ หมายถึง การบริหารงานจนบรรลุเป้าหมายสูงสุดนั้น  จะต้องมีคุณธรรมประจำตัวด้วย  แยกความสำคัญและรายละเอียดเป็น  4  ข้อ  ดังนี้
     1) นักบริหารต้องมีความรอบรู้ รอบรู้ถึงงานในหน้าที่ ตลอดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง นักบริหารต้องเริ่มต้นบริหารตนเอง  บริหารคน และบริหารงานให้เป็น  ต้องเป็นคนอ่านมาก  ฟังมาก  เกาะติดกับสถานการณ์รอบด้าน  เมื่อได้ข้อมูลสิ่งใดมาต้องรู้จักวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ได้ยิน  ได้รู้มานั้นมีความถูกต้องแค่ไหน  ต้องมีใจที่หนักแน่นไม่เอนเอียง  ไม่มีอคติ  คือ  ตัวเองต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมประจำใจนั่นเอง
             การมีปัญญารอบรู้ดังกล่าวยังไม่พอเพียง  ถ้าไม่รู้จักนำความคิด  นำความรู้มาปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ เมื่อมีปัญหาใด ๆ ประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยให้สามารถแก้ไขได้ในทันที
    2) ความขยันหมั่นเพียรและกำลังใจเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน  คนมีปัญญาแต่ขาดกำลังใจในการทำงาน  งานก็จะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะความที่ไม่กล้าตัดสินใจ  ผู้บริหารควรกล้าคิดและกล้าทำ
งานใดที่ยากมีอุปสรรคมากเพียงใดก็ไม่ท้อถอย  เมื่อลงมือทำสิ่งใดแล้วเกิดมีอุปสรรคย่อย ๆ ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา  ใช้กำลังใจ ความมุ่งมั่น เพียรพยายาม สิ่งใดที่คิดว่ายาก ลำบาก จะเบาบางลง ที่คิดว่าต้องใช้เวลานาน สิ่งเหล่านี้จะหมดไปในที่สุด  ผลที่ตามมา  คือความเชี่ยวชาญและผลสำเร็จได้ชื่อเสียงเกียรติยศเป็นกำลังใจให้ทำความดีต่อไป
      3) การจะเป็นนักบริหารที่สังคมยอมรับ  ไม่ควรจะมีจุดด่างพร้อยในชีวิต  ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม  นักบริหารหลายคนหมดอนาคตในความเป็นผู้นำเพราะถูกจับได้ว่าทุจริตต่อหน้าที่ หรือบางคนควรได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในระดับสูง  แต่เพราะได้มีการทำผิดพลาดเพียงเล็กน้อย  แม้ไม่ได้ตั้งใจก็ทำให้ต้องเสียตำแหน่งให้ผู้อื่นที่มีคุณสมบัติในการทำงานด้อยกว่า แต่ประวัติส่วนตัวไม่ด่างพร้อย  เป็นต้น
       4) นักบริหารต้องมีจิตใจเอื้อเฟื้อ  พร้อมที่จะให้การสงเคราะห์กับเพื่อนร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา  การให้จะผูกใจคนอื่นไว้ได้  การให้ในที่นี้รวมไปถึงการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดวิชาความรู้  หรือเคล็ดลับในการทำงานต่าง ๆ อย่างไม่ปิดบัง  ให้อภัยเมื่อมีการผิดพลาดในการทำงานหรือมีการกระทบกระทั่งล่วงเกินกันจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม  เมื่อมีการให้อภัยก็ย่อมได้รับมิตรภาพคืนมา  ยิ่งถ้าเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน พูดแต่สิ่งดีงาม ไพเราะ อ่อนหวาน มีความจริงใจ  และเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายก็สามารถมัดใจได้ดีเช่นกัน  หรือการทำตัวให้เป็นประโยชน์ในทางหนึ่งทางใด  เช่น  ให้การช่วยเหลือ
เมื่อได้รับการร้องขอ หรือการสงเคราะห์ด้วยความเมตตา  การกระทำเหล่านี้  ควรทำอย่างสม่ำเสมอจึงจะ
ได้ชื่อว่าเป็น "ผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ยอดเยี่ยม"   
         นักบริหารต้องมีพรหมวิหารธรรม  คือ  ธรรมสำหรับผู้ใหญ่  4  ประการ  คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา  และสิ่งที่จะเพิ่มคุณภาพของผู้บริหารที่ดีอีกประการหนึ่งที่จะขาดไม่ได้  คือ  การมีบุคลิกภาพที่ดี  ซึ่งการมีบุคลิกดีนั้นเกิดได้ภายใน  คือ  จากใจเป็นบุคลิกส่วนตัวทางหนึ่ง และภายนอก คือ การแต่งกายที่ถูกกาลเทศะ  การระมัดระวังกิริยา  มารยาท  เหล่านี้จะเป็นส่วนเสริมให้ผู้บริหารได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและคุณภาพอย่างแน่นอน
         โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ  "ข้าราชการ" จะต้องมีวิสัยทัศน์ และร่วมกันดำรงความมั่นคงรุ่งเรืองของบ้านเมือง โดยมีวิจารณญาณ  มีคุณธรรม มีความเสียสละและมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามแนวทางที่
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย ทรงตรัสไว้ว่า  "ข้าราชการมิใช่อภิสิทธิ์ชน  หากแต่จะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม"  ให้เป็นอนุสติเตือนใจถึงคุณค่าแห่งความเป็นข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยเป็นหลักเกียรติศักดิ์ที่ยังยืนแก่สถาบันข้าราชการสืบไป2
         อย่างไรก็ตามในมาตรการสร้างคุณธรรมนั้น  องค์กรจะต้องพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีจิตสำนึก  มีคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกสรรบุคลที่พร้อมจะรับการพัฒนา ในขณะเดียวกันจะต้องพิจารณาระดับสติปัญญา  ลักษณะบุคลิกภาพ  ลักษณะนิสัย  และระดับจิตสำนึกพื้นฐานที่ได้รับการปลูกฝังมา  นอกจากนี้ยังจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมที่จะยอมรับข้อบกพร่องของตัวเอง  มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะ
รับการพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับการยอมให้ความร่วมมือให้ผู้อื่นพัฒนาให้ด้วย  ทั้งนี้เพื่อให้ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมแก่ผู้บริหารให้เกิดความมั่นคงขึ้นในสังคมไทย ต่อไป

************************************
1 การสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมของผู้บริหาร โดย วิไลวรรณ ลายถมยา
2 "หลักเกียรติศักดิ์ที่ยั่งยืน"  หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

Tags : การสร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรม ผู้บริหาร

view

*

view