http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« January 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท06/01/2020
ผู้เข้าชม21,636,948
เปิดเพจ25,747,001
Gold charts on InfoMine.com

จริยธรรม คุณธรรม 1

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล VS คอร์รับชั่น

 1. ร่าง ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด
 2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด
 3. รัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
 4. ผลงานวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพของการยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและการตรวจสอบทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 5. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสนง.ป.ป.ง.
 6. มาตรการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย เรื่อง นโยบายการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า
 7. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยจรรยายบรรณข้าราชการ
 8. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและ พนักงานราชการ ปปง.
 9. PRIVATE GAIN FROM PUBLIC LOSS : HOW THAILAND COPES WITH CORRUPTION FROM CONFLICT OF INTEREST
 10. อำนาจดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับต่ำของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
 11. สรุปผลการสัมมนา Regional Seminar on Conflict of Interest : A Fundamental Anticorruption Concept
 12. ความสำเร็จของนิวซีแลนด์กับการต่อต้านการทุจริตและ ส่งเสริมความโปร่งใส
 13. ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดของ ป.ป.ช.
 14. ผลงานวิจัยเรื่อง การคอร์รัปชั่นในระบบราชการ
 15. "วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและ การป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ" โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
 16. คอร์รับชั่นหลากหลายรูปแบบ
 17. จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
 18. คำกล่าวของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในโอกาสเป็น ประธาน มอบรางวัล ประกวดเรียงความเรื่อง "ฉันรักคนดี ฉันเกลียด คนโกง"
 19. สรุปหลักเกณฑ์ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
 20. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544
 21. คอร์รัปชั่นวาระแห่งโลกและวาระแห่งชาติจิตสำนึก "การต่อต้านคอร์รับชั่น"
 22. ผลงานวิจัยเรื่อง ธุรกิจ รัฐ และคอร์รัปชั่น
 23. ผลงานวิจัยเรื่อง คุณธรรม พฤติกรรม ความซื่อสัตย์ ของคนไทย
 24. บทสรุปผู้บริหารเรื่องการต่อต้านทุจริตในประเทศสิงคโปร์
 25. หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics)
 26. ธนาคารโลกกับระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น
 27. คุณธรรม,จริยธรรม,ธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหารการตรวจสอบ โดย ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์
 28. ปรับเปลี่ยนปรัชญาในการดำรงชีวิต โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
 29. คู่มือประชาชน เรื่องพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 30. *แฉกลโกง สอบ"ขรก." นับหมื่นคน*อ่านบทความทั้งหมด


 

view

*

view