http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,869,137
เปิดเพจ24,815,080
Gold charts on InfoMine.com

เดินหน้าผลักดันสำนักงานบัญชีให้มีมาตรฐาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าผลักดันสำนักงานบัญชีสู่สากลอย่าง
                    ต่อเนื่องหวังสร้างความพร้อมในการปรับตัวปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและพัฒนา
                    คุณภาพการให้บริการจัดทำบัญชี แก่ธุรกิจ
                                         นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า        
กรมฯ พร้อมผลักดันและสนับสนุนสำนักงานบัญชีให้มีมาตรฐานยกระดับสำนักงานบัญชี
ด้วยการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับจาก
สาธารณชน และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล          เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ให้สำนักงาน
บัญชีจัดทำบัญชีและงบการเงิน   ซึ่งกรมฯ ได้เดินสายผลักดันสำนักงานบัญชี ด้วยการ
จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง“เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
สำนักงานบัญชี” ทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคไปแล้ว 3 ครั้ง            ประสบผลสำเร็จโดย
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากและกำหนดจะเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในส่วนภูมิภาคโดยเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สภาวิชาชีพบัญชีมาบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและตอบ
ข้อซักถาม      อันจะเป็นประโยชน์และโอกาสที่ดีสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพสำนักงานบัญชี       โดยในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2551 กำหนดจัดที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสีมาธานี วันพฤหัสบดีที่ 24
 เมษายน 2551 และภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ  โรงแรมวังใต้  ในวันศุกร์ที่ 2
พฤษภาคม 2551 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จังหวัดละประมาณ 300           ราย ประกอบด้วย
 เจ้าของกิจการ สำนักงานบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้สนใจทั่วไป               

                                         ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
                    ทางวิชาชีพของผู้  ทำบัญชีเป็นวิชาบัญชี จำนวน 3 ชั่วโมง 15 นาที และวิชาอื่น จำนวน
                    2 ชั่วโมง 45 นาที โดยสามารถ แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมสัมมนาต่อ กรมพัฒนา
                    ธุรกิจการค้า   หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
                    สุราษฎรธานี ที่มีการจัดสัมมนา และต้องส่งแบบตอบยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาทางโทรสาร
                    หมายเลข 0 2547 4398  พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมสัมมนา จำนวน
                    200 บาท  ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dbd.go.th
                    หรือ   โทร 0 2547 5981
                                              *****************************************

                   ที่มา : สำนักกำกับดูแลธุรกิจ                              ฉบับที่ 26 / 18 เมษายน 2551

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

*

view