http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« January 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท06/01/2020
ผู้เข้าชม21,634,120
เปิดเพจ25,743,986
Gold charts on InfoMine.com

ประกันสังคมขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนในทุกสาขาอาชีพ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานในการเปิดสัมมนา " ก้าวใหม่ประกันสังคมไทยขยายประกันสังคมสู่ทุกสาขาอาชีพ " โดยเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มอาชีพได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสาร และสิทธิประโยชน์สำหรับการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รวมทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสม 
                     นางอุไรวรรณ  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า  ปัจจุบันกระทรวงแรงงาน  โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ขยายความคุ้มครองออกไปถึงประชาชนที่ไม่ใช่ลูกจ้างในสถานประกอบการในหลายสาขาอาชีพตาม มาตรา 40 นั้น ให้ความคุ้มครองแก่ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ  สำหรับกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ  ที่ไม่ใช่ลูกจ้างในสถานประกอบการ  อาทิ  กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน  เกษตรพันธสัญญา  ผู้ขับรถรับจ้าง  แท็กซี่  ผู้ขับรถตุ๊กๆ  มอเตอร์ไซด์รับจ้าง  หาบเร่แผงลอย  แรงงานเกษตร กลุ่มคนทำงานบ้าน รับจ้างทั่วไป และอาชีพอื่นๆ โดยการส่งเงินสมทบจากผู้ประกันตนเป็นรายปีๆละ 3,360 บาท    ซึ่งผู้ประกันตนจะมีสิทธิประโยชน์ใน 3 กรณีได้แก่  กรณีคลอดบุตร  โดยผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายครั้งละ 3,000 บาทต่อครั้ง  คนละไม่เกิน 2 ครั้ง  ทั้งนี้ต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 เดือนติดต่อกัน
                     กรณีทุพพลภาพ  ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ทุพพลภาพเท่าที่จ่ายจริง เดือนละ1,000 บาท และเงินชดเชยรายเดือนอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน โดยต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 36 เดือนติดต่อกัน 
                     กรณีค่าทำศพ  ผู้ประกันตนจะได้รับค่าทำศพจำนวน 100 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน  โดยผู้ประกันตนจะต้องมีอายุระหว่าง 15-60 บริบูรณ์  ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ  ไม่เป็นโรคต้องห้าม อาทิ วัณโรคในระยะอันตราย  โรคพิษสุราเรื้อรัง  โรคที่อยู่ระหว่างการรักษาและอยู่ในสภาพการใช้เครื่องช่วยชีวิต
                     หากพี่น้องประชาชนท่านใดสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ขอเชิญสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2.5 x 2.5 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป  และใบรับรองแพทย์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

*

view