http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,879,802
เปิดเพจ24,826,598
Gold charts on InfoMine.com

ประกันสังคมขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนในทุกสาขาอาชีพ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานในการเปิดสัมมนา " ก้าวใหม่ประกันสังคมไทยขยายประกันสังคมสู่ทุกสาขาอาชีพ " โดยเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มอาชีพได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสาร และสิทธิประโยชน์สำหรับการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รวมทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสม 
                     นางอุไรวรรณ  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า  ปัจจุบันกระทรวงแรงงาน  โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ขยายความคุ้มครองออกไปถึงประชาชนที่ไม่ใช่ลูกจ้างในสถานประกอบการในหลายสาขาอาชีพตาม มาตรา 40 นั้น ให้ความคุ้มครองแก่ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ  สำหรับกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ  ที่ไม่ใช่ลูกจ้างในสถานประกอบการ  อาทิ  กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน  เกษตรพันธสัญญา  ผู้ขับรถรับจ้าง  แท็กซี่  ผู้ขับรถตุ๊กๆ  มอเตอร์ไซด์รับจ้าง  หาบเร่แผงลอย  แรงงานเกษตร กลุ่มคนทำงานบ้าน รับจ้างทั่วไป และอาชีพอื่นๆ โดยการส่งเงินสมทบจากผู้ประกันตนเป็นรายปีๆละ 3,360 บาท    ซึ่งผู้ประกันตนจะมีสิทธิประโยชน์ใน 3 กรณีได้แก่  กรณีคลอดบุตร  โดยผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายครั้งละ 3,000 บาทต่อครั้ง  คนละไม่เกิน 2 ครั้ง  ทั้งนี้ต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 เดือนติดต่อกัน
                     กรณีทุพพลภาพ  ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ทุพพลภาพเท่าที่จ่ายจริง เดือนละ1,000 บาท และเงินชดเชยรายเดือนอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน โดยต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 36 เดือนติดต่อกัน 
                     กรณีค่าทำศพ  ผู้ประกันตนจะได้รับค่าทำศพจำนวน 100 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน  โดยผู้ประกันตนจะต้องมีอายุระหว่าง 15-60 บริบูรณ์  ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ  ไม่เป็นโรคต้องห้าม อาทิ วัณโรคในระยะอันตราย  โรคพิษสุราเรื้อรัง  โรคที่อยู่ระหว่างการรักษาและอยู่ในสภาพการใช้เครื่องช่วยชีวิต
                     หากพี่น้องประชาชนท่านใดสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ขอเชิญสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2.5 x 2.5 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป  และใบรับรองแพทย์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

*

view