http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,869,240
เปิดเพจ24,815,186
Gold charts on InfoMine.com

เตือนให้ระวังการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด อาจขัดต่อกฎหมาย

ตือนให้ระวังการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด อาจขัดต่อกฎหมาย

                 เตือนให้ระวังการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด อาจขัดต่อกฎหมาย
 
                    กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทที่แก้ไขใหม่มีมาตรการคุ้มครองผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
    ทำให้วิธีการเกี่ยวกับการนัดเรียกและการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดเปลี่ยนแปลงไป
    เช่น การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ฯลฯ จึงขอให้บริษัทจำกัดดำเนินการ
    เกี่ยวกับการประชุมใหญ่ให้ถูกต้อง ฉะนั้นมติของที่ประชุมของที่ประชุมอาจไม่มีผลตามกฎหมาย
               
        นายคณิสสร  นาวานุเคราะห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า
    จากการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
    2551 เป็นต้นไป ได้มีการแก้ไขวิธีการเกี่ยวกับการนัดเรียกและการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของ
    บริษัทจำกัด ดังนั้น  ผู้ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทจำกัดต้องจัดการประชุมใหญ่ให้ถูกต้อง
    ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ มิฉะนั้นมติของที่ประชุมอาจไม่มีผลตามกฎหมายและเป็นปัญหา
    ต่อธุรกิจของบริษัทในภายหลังได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่  ดังนี้
                    1. การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเรื่องทั่วไป
                            การนัดเรียกประชุมต้องลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในหนังสือพิมพ์
    แห่งท้องที่ และต้องส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนควบคู่กันไปด้วย
    ทั้งนี้  ต้องดำเนินการก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งสองประการ
                    2. การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษ
                            การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษ เช่น มติในการเพิ่มทุน ลดทุน ฯลฯ
    จะลดการประชุมจาก 2 ครั้ง เหลือเพียงครั้งเดียว แต่ต้องบอกกล่าวการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
    โดยลงพิมพ์โฆษณาทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่และส่งหนังสือนัดประชุมควบคู่กัน
    และมติจะต้องได้คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
                    3. ข้อบังคับของบริษัทที่ขัดต่อกฎหมายใหม่
                            หากบริษัทที่จดทะเบียนไว้เดิมมีข้อบังคับขัดต่อกฎหมายฉบับใหม่นั้น
    ข้อบังคับนั้นไม่มีผลบังคับอีกต่อไปบริษัทจึงควรที่จะต้องแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวให้สอดคล้อง
    กับกฎหมายใหม่
                    4. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดประชุมก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2551
                            หากบริษัทนำมติดังกล่าวมายื่นจดทะเบียนหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2551             
    นายทะเบียนจะยังคงพิจารณาคำขอจดทะเบียนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
    ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2551
                    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ www.dbd.go.th หัวข้อ
    กฎหมายและระเบียบ หรือสอบถามได้ที่ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการจดทะเบียน
    สำนักทะเบียนธุรกิจ โทร 0 2547 4940
                            *******************************************
    ที่มา : สำนักทะเบียนธุรกิจ                                     ฉบับที่ 37 / 21 พฤษภาคม 2551

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

*

view