http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,879,800
เปิดเพจ24,826,596
Gold charts on InfoMine.com

พาณิชย์แก้ไขกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เพิ่มความสะดวกในการจัดตั้งธุรกิจได้ภายในวันเดียว

พาณิชย์แก้ไขกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท  เพิ่มความสะดวกในการจัดตั้งธุรกิจได้ภายในวันเดียว

 

กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท

เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการจัดตั้งธุรกิจและสร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อ

ธุรกิจการค้า

   

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พันตำรวจโทบรรรยิน  ตั้งภากรณ์) เปิดเผยว่า

    กระทรวงพาณิชย์ ได้ผลักดันแก้ไขกฎหมายที่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นแก่ประชาชนและก่อให้เกิด

    ความยุ่งยาก ซ้ำซ้อน และล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการเสริม

    สร้างศักย-ภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยอันดับแรกได้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

    ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทเพื่อให้การดำเนินกิจการค้าในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน และบริษัทมีความคล่องตัว

    มากยิ่งขึ้นซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

                        สาระสำคัญของการแก้ไข ประกอบด้วยมาตรการสำคัญ โดยสรุป ดังนี้

        

        - มาตรการเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แก่ธุรกิจ อาทิ  จัดตั้งบริษัทจำกัด

    มีความคล่องตัวมากขี้น  สามารถจัดตั้งได้ภายในวันเดียว โดย ลดจำนวนผู้เริ่มก่อการตั้ง

    บริษัทจาก 7 คน เหลือเพียง 3 คน และลดขั้นตอนการจดทะเบียน ให้จดทะเบียนหนังสือ

    บริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทภายในวันเดียวกัน  นอกจากนี้ ธุรกิจขนาดเล็กสามารถปรับตัว

    เป็นขนาดใหญ่ขึ้นได้อย่างสะดวกมากกว่าเดิมโดยไม่ต้องจดเลิกและชำระบัญชีธุรกิจเดิมและ

    มาจัดตั้งใหม่โดยสามารถแปรสภาพห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็น

    บริษัทจำกัดโดยใช้ชื่อเดิมได้  ตลอดจน แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมลงมติพิเศษของ

    บริษัทให้เหลือเพียงครั้งเดียว  รวมทั้ง ลดการประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพื่อให้เกิด

    ความคล่องตัวและลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น และยกเลิกการส่งหนังสือบริคณห์สนธิและ

ข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ต่อนายทะเบียน

          -   มาตรการเพิ่มความน่าเชื่อถือในการลงทุนและติดต่อธุรกิจการค้า  

    โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งให้ส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์

    ตอบรับและจะต้องประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งควบคู่กันไปด้วย และ แก้ไข

    ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผลเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  

    สามารถถอนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ทิ้งร้างไม่ได้ประกอบ

    กิจการออกจากทะเบียนเช่นเดียวกับบริษัทได้และกำหนดให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด

    สิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแต่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นต้นไป

     

    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ไขกฎหมาย

    ดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ

    และนายทะเบียน     ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

    ทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งจัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบธุรกิจ

    ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และนายทะเบียน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

    ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้

                                

        ทั้งนี้  ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

                   ได้ที่www.dbd.go.th  หรือ สอบถามได้ที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนา

        การจดทะเบียน สำนักทะเบียนธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

        โทร. 02-547-4940

                               ......................................................................

                                                    

         

     ที่มา : สำนักทะเบียนธุรกิจ                        ฉบับที่  35  / 16 พฤษภาคม  2551

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

*

view