http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« January 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท06/01/2020
ผู้เข้าชม21,626,468
เปิดเพจ25,735,729
Gold charts on InfoMine.com

การประชาพิจารณ์ ร่าง ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....

การประชาพิจารณ์
ร่าง    ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง  กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ....


    ตามที่พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 11 วรรคสาม กำหนดให้งบการเงินต้องมีรายการย่อตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  และกรมได้ออกประกาศลงวันที่ 14 กันยายน 2544  เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 นั้น  ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชี               ได้มีการแก้ไขปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานการบัญชีใหม่หลายฉบับ ซึ่งมีผลต่องบการเงิน การจัดทำบัญชีของธุรกิจ รวมทั้งมีผลต่อประกาศกรมฉบับดังกล่าว
    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้พิจารณายกร่างประกาศกรม เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินขึ้นใหม่  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ              ทางวิชาชีพบัญชี และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน  ได้แก่  สภาวิชาชีพบัญชี  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกรมสรรพากร
     จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศ                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....  เพื่อกรม              จะได้นำข้อคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศกรมฯ  ก่อนประกาศใช้ต่อไป

ส่งความคิดเห็นได้ที่  E-mail Address  :  monitoring@dbd.go.th
    โทรสาร 0 2547 4398 , 0 2547 4405 , 0 2547 5976 , 0 2547 5981Download  ร่างประกาศกรมฯ

    ร่างประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
    รูปแบบรายการย่อ แบบ 1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
    รูปแบบรายการย่อ แบบ 2 บริษัทจำกัด
    รูปแบบรายการย่อ แบบ 3 บริษัทมหาชนจำกัด
    รูปแบบรายการย่อ แบบ 4 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
    รูปแบบรายการย่อ แบบ 5 กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร


Download  คำชี้แจงประกาศกรมฯ

    คำชี้แจงประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
    ความหมายรายการย่อ แบบ 1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
    ความหมายรายการย่อ แบบ 2 บริษัทจำกัด
    ความหมายรายการย่อ แบบ 3 บริษัทมหาชนจำกัด
    ความหมายรายการย่อ แบบ 4 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
    ความหมายรายการย่อ แบบ 5 กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
view

*

view