http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« September 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท20/09/2018
ผู้เข้าชม20,435,948
เปิดเพจ24,272,528

การประชาพิจารณ์ ร่าง ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....

การประชาพิจารณ์
ร่าง    ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง  กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ....


    ตามที่พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 11 วรรคสาม กำหนดให้งบการเงินต้องมีรายการย่อตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  และกรมได้ออกประกาศลงวันที่ 14 กันยายน 2544  เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 นั้น  ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชี               ได้มีการแก้ไขปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานการบัญชีใหม่หลายฉบับ ซึ่งมีผลต่องบการเงิน การจัดทำบัญชีของธุรกิจ รวมทั้งมีผลต่อประกาศกรมฉบับดังกล่าว
    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้พิจารณายกร่างประกาศกรม เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินขึ้นใหม่  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ              ทางวิชาชีพบัญชี และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน  ได้แก่  สภาวิชาชีพบัญชี  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกรมสรรพากร
     จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศ                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....  เพื่อกรม              จะได้นำข้อคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศกรมฯ  ก่อนประกาศใช้ต่อไป

ส่งความคิดเห็นได้ที่  E-mail Address  :  monitoring@dbd.go.th
    โทรสาร 0 2547 4398 , 0 2547 4405 , 0 2547 5976 , 0 2547 5981Download  ร่างประกาศกรมฯ

    ร่างประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
    รูปแบบรายการย่อ แบบ 1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
    รูปแบบรายการย่อ แบบ 2 บริษัทจำกัด
    รูปแบบรายการย่อ แบบ 3 บริษัทมหาชนจำกัด
    รูปแบบรายการย่อ แบบ 4 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
    รูปแบบรายการย่อ แบบ 5 กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร


Download  คำชี้แจงประกาศกรมฯ

    คำชี้แจงประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
    ความหมายรายการย่อ แบบ 1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
    ความหมายรายการย่อ แบบ 2 บริษัทจำกัด
    ความหมายรายการย่อ แบบ 3 บริษัทมหาชนจำกัด
    ความหมายรายการย่อ แบบ 4 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
    ความหมายรายการย่อ แบบ 5 กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
view

*

view