หน้าแรก  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  บริการของเรา  LINK 4 A/C  DOWNLOAD  ติดต่อเรา 
« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

ตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี / ภาษี

วางระบบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจ

สมุดเยี่ยม

ติดต่อเรา

 

บทความที่น่าสนใจ

.......... บทความ 108 ..........

 
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

พนักงานขาย

 

ระบบสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2007
ปรับปรุง 19/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 19,997,868
Page Views 23,558,727
 

ฐานข้อมูลรัฐ

thaiworm33
ulanla

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากร(2)

อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์


ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมทั้งกิจการร่วมค้าต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองบัญชีเพื่อประโยชน์ แห่งการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ซึ่งกระทำได้ก็แต่บุคคลที่อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกำหนด 

 
กล่าวสำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และหรือมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท และหรือมีทรัพย์สินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีนั้น ให้ตรวจสอบและรับรองบัญชีเพื่อประโยชน์แห่งการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร โดย “ผู้สอบบัญชีภาษีอากร” หรือ “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
 
สำหรับกิจการอื่นนอกจากห้างหุ้นส่วน ดังกล่าว ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น
 
ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ทั้งผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
 
ในเรื่องมรรยาท การปฏิบัติงาน การรายงาน และบทลงโทษตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 98/2545 ดังนี้ มิฉะนั้นอธิบดีกรมสรรพากรอาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
 
1. ต้องรักษามรรยาทในการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
 
2. ต้องสอดส่องใช้ความรู้ และความระมัดระวังในการตรวจสอบและรับรองบัญชีเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยทั่วไปต้องปฏิบัติ
 
ในกรณีที่พบว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเจ้าของบัญชีได้มีการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำเอกสารประกอบการลงบัญชี และหรือลงบัญชีโดยที่เห็นว่าไม่ตรงกับความเป็นจริง อันอาจเป็นเหตุให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น มิต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยกว่าที่ควรเสียอันเป็นสาระสำคัญ
 
ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีเปิดเผยข้อเท็จจริงที่พบในแบบแจ้งข้อความที่อธิบดีกำหนด
 
3. ทดสอบรายการในแบบแจ้งข้อความที่กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัด การของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
 
นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชียังมีหน้าที่ต้องรักษามรรยาทในการปฏิบัติงานอีกด้วย
 * 

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.,คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.,บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.

 
  
view