http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,118,239
เปิดเพจ23,732,549

คอมพิวเตอร์และ ซอฟต์แวร์

สมชาย ชูเกตุ
โพสต์ทูเดย์


คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ผู้ผลิตสินค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ

หรือ ประชาชนทั่วไปนำมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สืบค้นหาความรู้ด้านต่างๆ ลำพังตัวของคอมพิวเตอร์ก็คงไม่มีอะไร เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเท่านั้น แต่ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำให้เกิดประสิทธิภาพก็คือ ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเอง

ในวันนี้จะกล่าวถึงการหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ในกรณีที่บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดได้ซื้อคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ มาใช้ จะหักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไร ในกรณีที่ทรัพย์สินใช้งานเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี กฎหมายมักกำหนดให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยให้ทยอยหักในแต่ละปี จะหักเป็นรายจ่ายทีเดียวทั้งก้อนไม่ได้ แต่เมื่อไม่นานมานี้ได้มีกฎหมายออกมาใหม่ให้สามารถเลือกหักทรัพย์สินบาง ประเภทได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5 แสนบาทต่อรอบระยะเวลาบัญชี

ก่อนอื่นอยากเรียนให้ผู้อ่านทราบก่อนว่า พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 145 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ประเภททรัพย์สินที่กำหนดให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้คอมพิวเตอร์ถือเป็นทรัพย์สินอื่น ส่วนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถือเป็นค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งกำหนดอัตราการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาแตกต่างกัน คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นทรัพย์สินอื่น กำหนดให้หักอัตราร้อยละ 20 จำนวนรอบระยะเวลาบัญชีที่หักต้องไม่น้อยกว่า 5 รอบระยะเวลาบัญชี ส่วนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำกัดอายุการใช้ กำหนดให้หักอัตราร้อยละ 10 จำนวนรอบระยะเวลาบัญชีที่หักต้องไม่น้อยกว่า 10 รอบระยะเวลาบัญชี อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้ออกกฎหมายมาส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและการให้บริการ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการสามารถเลือกหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาใน อัตราเร่งได้ ทำให้สามารถหักรายจ่ายได้เร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด สรุปได้ดังนี้

บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก สามารถเลือกหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง โดยเลือกหักคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีนับแต่วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา ในกรณีที่รอบระยะเวลาบัญชีใดไม่เต็ม 12 เดือน ให้เฉลี่ยตามส่วนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวม ที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน สามารถเลือกหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง โดยเลือกหักคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีนับแต่วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา โดยในรอบระยะเวลาบัญชีแรกสามารถหักค่า สึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละ 40 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 60 ให้หักภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนั้น กรณีของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นทรัพย์สินอื่น ผู้ประกอบการสามารถเลือกหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี แต่ไม่เกิน 5 แสนบาทในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

ท่านจะเห็นว่า คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์นั้น กฎหมายได้ออกมาเอื้อประโยชน์ในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา สามารถหักได้เร็วขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวม ที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน หรือพูดง่ายๆ ว่าเป็น SMEs นั่นแหละ จะได้สิทธิหักในรอบระยะเวลาบัญชีแรกได้มากกว่าบริษัททั่วไป แต่ทั้งนี้บริษัทจะเลือกหักแบบใดขึ้นอยู่กับสภาพของธุรกิจนั้นๆ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 145 ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุงเป็นปัจจุบันแล้ว

view

*

view