http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,879,934
เปิดเพจ24,826,736
Gold charts on InfoMine.com

โครงการวิจัย แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงการคลัง

งานวิจัยดีๆจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ยาวมากลอง DOWNLOAD มาอ่านดูน่ะครับ


โครงการวิจัย แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงการคลัง


บทสรุปผู้บริหาร

                     โครงการ วิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงการคลัง โดยครอบคลุมการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวงการคลัง การศึกษาบทบาท ภารกิจในปัจจุบัน และแผนงานในอนาคตของกระทรวงการคลัง และการวิเคราะห์ SWOT ของโครงสร้างกระทรวงการคลังในปัจจุบัน ตลอดจนผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงการคลังในภาพรวม โดยรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างกระทรวงการคลังมีความเหมาะสม ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ และกับภูมิภาคเอเชีย

                     คณะ ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจความเห็น ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารสังกัดกระทรวงการคลังระดับ 9 ขึ้นไปและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระทรวงการคลังสำหรับวิธีการวิจัย นั้น คณะผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดังนี้ ......

สามารถอ่านเอกสารโดยละเอียดได้ที่นี่

view

*

view