http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« May 2019»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท15/05/2019
ผู้เข้าชม21,097,070
เปิดเพจ25,062,179
Gold charts on InfoMine.com

โครงการวิจัย แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงการคลัง

งานวิจัยดีๆจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ยาวมากลอง DOWNLOAD มาอ่านดูน่ะครับ


โครงการวิจัย แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงการคลัง


บทสรุปผู้บริหาร

                     โครงการ วิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงการคลัง โดยครอบคลุมการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวงการคลัง การศึกษาบทบาท ภารกิจในปัจจุบัน และแผนงานในอนาคตของกระทรวงการคลัง และการวิเคราะห์ SWOT ของโครงสร้างกระทรวงการคลังในปัจจุบัน ตลอดจนผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงการคลังในภาพรวม โดยรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างกระทรวงการคลังมีความเหมาะสม ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ และกับภูมิภาคเอเชีย

                     คณะ ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจความเห็น ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารสังกัดกระทรวงการคลังระดับ 9 ขึ้นไปและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระทรวงการคลังสำหรับวิธีการวิจัย นั้น คณะผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดังนี้ ......

สามารถอ่านเอกสารโดยละเอียดได้ที่นี่

view

*

view