http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,869,116
เปิดเพจ24,815,058
Gold charts on InfoMine.com

เลือกผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีดีเป็นสง่าราศีของกิจการ

อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์
เดลินิวส์ออนไลน์

ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เพื่อชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำรอบระยะเวลาบัญชี ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องแนบบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน ที่มีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร    

ประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สามารถตรวจสอบและรับรองงบบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ทุก ประเภทกิจการ และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) มีสิทธิตรวจสอบและรับรองบัญชีได้เฉพาะห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กที่มี ทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี และมีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท
 
ที่ผ่านมากรมสรรพากรตรวจพบความผิดปกติในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับ   รองบัญชีของทั้ง CPA และ TA ว่า ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาทิ
 
1. ปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินของกรม สรรพากร
 
2. ปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
 
3. ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินโดยมิได้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
 
4. ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินโดยมิได้ปฏิบัติงาน
 
5. การกำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนโดยถือเอาตามยอดรายได้ของนิติบุคคล โดยไม่คำนึงถึงความยากง่ายในการปฏิบัติงาน
 
6. มีการรับรองงบการเงินมากเกินความสามารถซึ่งขณะนี้ทั้งสภาวิชาชีพและกรมสรรพากรกำหนดให้รับรองงบการเงินได้ไม่เกิน 300 รายต่อปี
 
7. มีการรับรองงบการเงินขณะที่ถูกลงโทษพักหรือถอนใบอนุญาต
 
กรมสรรพากรได้เคยเตือนให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้โปรดใช้ความ ระมัดระวังการเลือกผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่มีความรู้ความสามารถที่ดี และมีจรรยาบรรณของความเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการสอบบัญชีภาษีอากร เพียงพอและเหมาะสม
 
โดยทำความรู้จักและเลือกผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีของกิจการด้วยตนเอง ไม่ปล่อยให้ตัวแทนนายหน้าใด ๆ มาจูงใจให้ตัดสินใจเลือกผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีของกิจการที่ไม่มี คุณสมบัติเพียงพอ อันอาจทำให้ต้องมีภาระภาษีเพิ่มเติม
 
พร้อมทั้งเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญา ตลอดจนต้องเสียเวลาและโอกาสที่ดีโดยไม่จำเป็น ก่อให้เกิดช่องโหว่ที่อาจทำให้เกิดการทุจริตหรือการผิดพลาดโดยตั้งใจและไม่ ตั้งใจ ซึ่งทำให้เสียความมีสง่าราศีของกิจการ
view

*

view