http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,879,673
เปิดเพจ24,826,467
Gold charts on InfoMine.com

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกี่ยวข้องกับใครบ้าง

โพสต์ทูเดย์
สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสพบปะกับท่านกรรมการกองทุนต่างๆ นายจ้างที่สนใจจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รวม ทั้งเพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลายท่านหรือจะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้ ยังไม่ค่อยทราบว่าการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีบุคคลและ หน่วยงานใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างและมีหน้าที่อะไร เกี่ยวข้องอย่างไร สรรหามาเล่าฉบับนี้จึงขอถือโอกาสนี้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นความสำคัญ ตลอดจนความสัมพันธ์ของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพกันค่ะ

ดังที่ทราบกันว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกิดจากการจัดตั้งร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง มีลักษณะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากนายจ้าง โดยมีคณะกรรมการกองทุนเป็นตัวแทนในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน และดูแลเงินกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้ นายจ้างจึงเป็นบุคคลสำคัญที่ก่อให้เกิดกองทุนโดยมีหน้าที่สำคัญในการจ่าย เงินสมทบเข้ากองทุนและหักเงินสะสมของลูกจ้างที่เป็นสมาชิกเข้ากองทุนเพื่อ เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างให้มีเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ ในขณะที่ลูกจ้างก็มีหน้าที่จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ปฏิบัติตามข้อบังคับกองทุน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน

ในการบริหารเงินกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ้างบริษัทจัดการเข้ามาบริหารเงินกองทุน รวมทั้งให้บริษัทจัดการเป็นตัวกลางในการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเรื่องต่างๆ อาทิ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การแก้ไขข้อบังคับกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามกฎหมายและเกณฑ์การกำกับดูแลที่กำหนด จึงต้องมีผู้ให้บริการอื่นๆ เข้ามาตรวจทานการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการให้มีความถูกต้องอีกครั้ง ได้แก่ ผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินของกองทุน และผู้รับรองมูลค่า ทำหน้าที่รับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัท จัดการคำนวณ นอกจากนี้สำนักงานก.ล.ต. ยังกำหนดให้บริษัทจัดการต้องแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของตนโดย นำไปฝากไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งเป็นอีกนิติบุคคล ทำหน้าที่ดูแล ตรวจสอบความถูกต้อง และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รวมทั้งติดตามผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน ซึ่งผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องไม่ใช่นายจ้างหรือบริษัทจัดการที่บริหารเงิน ของกองทุน และต้องมีระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ดี มั่นคง ปลอดภัย

สำหรับสำนักงานก.ล.ต. นอกจากการทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว ยังทำหน้าที่กำกับดูแลงานผู้ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แก่ บริษัทจัดการ ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้รับรองมูลค่า NAV และผู้สอบบัญชี

 
ขณะที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ จัดการลงทุนมีส่วนช่วยสร้างมาตรฐานและพัฒนาการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน โดยทำหน้าที่ประสานงานระหว่างบริษัทจัดการต่างๆ และสำนักงานก.ล.ต. ในการออกเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ อาทิ การประชุมร่วมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับการออกประกาศ หรือการซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้บริษัทจัดการถือปฏิบัติร่วมกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล. ต. ขณะเดียวกันสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงาน และแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จะเห็นได้ว่า การดำเนินการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีบุคคลและมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยว ข้อง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยกันดูแลผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างเต็มที่ค่ะ หวังว่าท่านผู้อ่านจะเข้าใจหน้าที่และความสำคัญของบุคคลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกัน และคงอุ่นใจกับระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของประเทศไทยเรามากขึ้นนะคะ ฉบับหน้าเราจะมารู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการกองทุน ที่กำหนดตามกฎหมายกันค่ะ สวัสดีค่ะ

view

*

view