http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ในหลวง ทรงย้ำทหาร-ตร.รักษาคำสัตย์เพื่อความเจริญมั่นคงของชาติ

 ASTVผู้จัดการออนไลน์


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายทหาร และนายตำรวจชั้นนายพล ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศให้สูงขึ้น ประจำปี 2551 เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ และพระราชทานพระบรมราโชวาทให้รักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ
       
       วันที่ 19 พ.ค.2552 เวลา 17.35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯลง ณ อาคารอเนกประสงค์ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ชั้นนายพล จำนวน 785 ราย และนายตำรวจชั้นนายพล จำนวน 93 ราย ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศให้สูงขึ้น ประจำปี 2551 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ โอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ให้รักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ
       
       “นายทหารและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ที่ได้ปฏิญาณตนด้วยความเข้มแข็งนี้ มีความสำคัญมากสำหรับประเทศชาติ เพราะว่า แสดงว่าประเทศชาติจะมีคนที่ตั้งใจทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง อย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าจะต้องมีผู้ใหญ่ทั้งทหาร ทั้งพลเรือน และจะต้องปฏิบัติหน้าที่สำหรับให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุขได้
       
       การที่ท่านได้ปฏิญาณตนนี้ จึงมีความสำคัญมาก ถ้าท่านทำได้เท่ากับท่านได้รักษาความมั่นคงของประเทศ และท่านได้บอกว่า ถ้าไม่ปฏิบัติตามที่ได้กล่าวก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับตัวท่าน แต่ข้อสำคัญจะไม่ดีสำหรับประเทศชาติ ฉะนั้น ขอให้ท่านรักษาความตรงของการปฏิญาณนี้ตลอด ทั้งในหน้าที่ราชการ นอกหน้าที่ราชการตลอดชีวิต เพราะว่าท่านจะได้มีส่วนสำคัญในการสร้างชาติบ้านเมืองให้มั่นคง และประชาชนทั้งหลายในชาติก็จะอนุโมทนา ขอให้ท่านรักษาความซื่อตรงของการปฏิญาณนี้ตลอดชีวิต
       
       นอกจากนั้น ท่านก็เป็นตัวอย่างสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ราชการ เพราะว่าราชการก็จะมั่นคง ประเทศชาติจะมั่นคง ประเทศชาติจะอยู่ดี ก็ขอให้ท่านสามารถรักษาปฏิญาณ คำปฏิญาณนี้อย่างเข้มแข็งทุกเมื่อ ทุกเวลา ทุกกรณี ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติด้วยความซื่อตรง เป็นความดีสำหรับท่าน เป็นความดีสำหรับประเทศชาติ ในกาลนี้ขอให้ท่านมีกำลังใจ กำลังกาย กำลังของความมั่นคงในงานการ เพื่อรักษาคำปฏิญาณนี้
       
       การจะเป็นผู้ที่ได้ช่วยให้ชาติบ้านเมืองบรรลุผลโดยดีของข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่ จะทำให้ข้าราชการทั้งหลาย ทั้งผู้ใหญ่ ผู้น้อย ทำตามที่ท่านได้กล่าวในกาลนี้ก็ขอให้ท่านมีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง ในการรักษาคำปฏิญาณ และขอให้ท่านทำด้วยความสำเร็จ เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศ และเจริญของท่านเอง ขอท่านได้มีกำลังกาย กำลังใจสมบูรณ์ เพื่อให้ปฏิบัติได้ ก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จ ความเจริญในทุกเมื่อ ทุกงาน และเป็นที่สำหรับให้ประชาชนได้สามารถที่จะพึ่งความดีของท่าน ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการของท่าน”


 

ทรงย้ำนายพลรักษาคำสัตย์

โพสต์ทูเดย์
ในหลวงพระราชทานโอวาทนายพลทหาร-ตร.รักษาคำสัตย์เพื่อความมั่นคงชาติ

พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศให้สูงขึ้น ประจำปี 2551 เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ และพระราชทานพระบรมราโชวาทให้รักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ

วันนี้ (19 พ.ค.) เวลา 17.35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ อาคารอเนกประสงค์วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นประจำปี 2551 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท ใจความว่า "นายทหารและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ที่ได้ปฏิญาณตนด้วยความเข้มแข็งนี้ มีความสำคัญมากสำหรับประเทศชาติ เพราะว่า แสดงว่า ประเทศชาติจะมีคนที่ตั้งใจทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง อย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าจะต้องมีผู้ใหญ่ทั้งทหาร ทั้งพลเรือน และจะต้องปฏิบัติหน้าที่สำหรับให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุขได้

การ ที่ท่านได้ปฏิญาณตนนี้จึงมีความสำคัญมาก ถ้าท่านทำได้เท่ากับท่านได้รักษาความมั่นคงของประเทศ และท่านได้บอกว่า ถ้าไม่ปฏิบัติตามที่ได้กล่าวก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับตัวท่าน แต่ข้อสำคัญจะไม่ดีสำหรับประเทศชาติ ฉะนั้น ขอให้ท่านรักษาความตรงของการปฏิญาณนี้ตลอด ทั้งในหน้าที่ราชการ นอกหน้าที่ราชการตลอดชีวิต เพราะว่า ท่านจะได้มีส่วนสำคัญในการสร้างชาติบ้านเมืองให้มั่นคง และประชาชนทั้งหลายในชาติก็จะอนุโมทนา ขอให้ท่านรักษาความซื่อตรงของการปฏิญาณนี้ตลอดชีวิต

นอก จากนั้น ท่านก็เป็นตัวอย่างสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ราชการ เพราะว่าราชการก็จะมั่นคง ประเทศชาติจะมั่นคง ประเทศชาติจะอยู่ดี ก็ขอให้ท่านสามารถรักษาปฏิญาณ คำปฏิญาณนี้อย่างเข้มแข็งทุกเมื่อ ทุกเวลา ทุกกรณี ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติด้วยความซื่อตรง เป็นความดีสำหรับท่าน เป็นความดีสำหรับประเทศชาติ ในกาลนี้ขอให้ท่านมีกำลังใจ กำลังกาย กำลังของความมั่นคงในงานการ เพื่อรักษาคำปฏิญาณนี้

การ จะเป็นผู้ที่ได้ช่วยให้ชาติบ้านเมืองบรรลุผลโดยดีของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จะทำให้ข้าราชการทั้งหลาย ทั้งผู้ใหญ่ ผู้น้อย ทำตามที่ท่านได้กล่าวในกาลนี้ก็ขอให้ท่านมีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง ในการรักษาคำปฏิญาณ และขอให้ท่านทำด้วยความสำเร็จ เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศ และเจริญของท่านเอง ขอท่านได้มีกำลังกาย กำลังใจสมบูรณ์ เพื่อให้ปฏิบัติได้ ก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จ ความเจริญในทุกเมื่อ ทุกงาน และเป็นที่สำหรับให้ประชาชนได้สามารถที่จะพึ่งความดีของท่าน ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการของท่าน"

 

Tags : ในหลวง ทรงย้ำ ทหาร ตร. รักษาคำสัตย์ เพื่อความเจริญมั่นคง ชาติ

view

*

view