http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,890,539
เปิดเพจ24,837,870
Gold charts on InfoMine.com

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2)

จาก เดลินิวส์ออนไลน์
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์


วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทางสรรพากร หรือ SMEs ในทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร แยกออกเป็นแต่ละวัตถุประสงค์ดังนี้
   
สำหรับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะ เวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และในรอบระยะเวลาบัญชีปีนั้น ๆ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีของกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ไม่ต้องมีผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต (CPA) ตรวจสอบและรับรองงบการเงินนั้น ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ให้กรมสรรพากร ต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองงบ        การเงินที่เป็น CPA หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) แนบไปพร้อมกับแบบ ภ.ง.ด. 50 ด้วย
   
เอสเอ็มอีที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเฉพาะสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป โดยจะได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคสำหรับกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30% ของกำไรสุทธิ เป็นอัตราก้าวหน้าดังนี้
   
กำไรสุทธิในส่วนที่เกินกว่า 150,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ลดอัตราลงเหลือเพียง 15% 
   
กำไรสุทธิในส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ให้เสียลดอัตราลงเหลือเพียง 25%         
   
กำไรสุทธิในส่วนที่เกิน 3 ล้านบาทขึ้นไป ให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราปกติ 30%
   
เอสเอ็มอี ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีทรัพย์สินถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อการได้สิทธิประโยชน์ในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ทรัพย์สินถาวรบางประเภท ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารโรงงาน และเครื่องจักร เป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือ กำหนดเอสเอ็มอี สามารถเลือกหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามวิธีปกติทั่วไป หรือจะเลือกหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้น มาตามอัตราที่กฎหมายกำหนด เช่น 40% หรือ 25% แล้วแต่กรณี สำหรับต้นทุนส่วนที่เหลือให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามวิธีปกติต่อไป.

view

*

view