http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท21/12/2018
ผู้เข้าชม20,687,493
เปิดเพจ24,578,672
Gold charts on InfoMine.com

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2)

จาก เดลินิวส์ออนไลน์
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์


วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทางสรรพากร หรือ SMEs ในทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร แยกออกเป็นแต่ละวัตถุประสงค์ดังนี้
   
สำหรับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะ เวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และในรอบระยะเวลาบัญชีปีนั้น ๆ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีของกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ไม่ต้องมีผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต (CPA) ตรวจสอบและรับรองงบการเงินนั้น ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ให้กรมสรรพากร ต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองงบ        การเงินที่เป็น CPA หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) แนบไปพร้อมกับแบบ ภ.ง.ด. 50 ด้วย
   
เอสเอ็มอีที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเฉพาะสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป โดยจะได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคสำหรับกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30% ของกำไรสุทธิ เป็นอัตราก้าวหน้าดังนี้
   
กำไรสุทธิในส่วนที่เกินกว่า 150,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ลดอัตราลงเหลือเพียง 15% 
   
กำไรสุทธิในส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ให้เสียลดอัตราลงเหลือเพียง 25%         
   
กำไรสุทธิในส่วนที่เกิน 3 ล้านบาทขึ้นไป ให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราปกติ 30%
   
เอสเอ็มอี ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีทรัพย์สินถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อการได้สิทธิประโยชน์ในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ทรัพย์สินถาวรบางประเภท ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารโรงงาน และเครื่องจักร เป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือ กำหนดเอสเอ็มอี สามารถเลือกหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามวิธีปกติทั่วไป หรือจะเลือกหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้น มาตามอัตราที่กฎหมายกำหนด เช่น 40% หรือ 25% แล้วแต่กรณี สำหรับต้นทุนส่วนที่เหลือให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามวิธีปกติต่อไป.

view

*

view