http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,879,163
เปิดเพจ24,825,931
Gold charts on InfoMine.com

คดีตัวอย่าง ฟ้องสภาทนายความไม่ออกใบอนุญาตว่าความ ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ !!

จาก ประชาชาติธุรกิจ    เมื่อไม่นานมานี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้วินิจฉัยคดีตัวอย่างที่น่าสนใจคดีหนึ่งที่มีผู้ฟ้องสภาทนายความว่า ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 29  เพราะสภาทนายความไม่ยอมออกใบอนุญาตว่าความ      ผู้เสียหาย ฟ้องศาลปกครอง ก่อนจะมาจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ  นับเป็นกรณีตัวอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
   ความเป็นมาของคดี เกิดขึ้นเมื่อ  นายสุวัชร หรือเรวัต โพธิ์รัศมี    ยื่นฟ้องคณะกรรมการสภาทนายความผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองเชียงใหม่  เมื่อ 6 ปีที่แล้ว   โดยนายสุวัชร เคยเป็นข้าราชการพลเรือน สามัญ ตำแหน่งนักประชาสงเคราะห์ 6 ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ แต่ต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลรวม 4 ปี ในความผิดฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175 และมาตรา 177 วรรคสอง และกรมประชาสงเคราะห์  ได้มีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ เมื่อพ้นโทษจำคุกแล้วได้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความ  รุ่นที่ 18 กับสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ และสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวจนได้รับ ประกาศนียบัตร
     ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2545   นายสุวัชร ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต ให้เป็นทนายความกับสภาทนายความ ซึ่งสภาทนายความได้มีมติในการประชุม ไม่รับคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 35 (6) นายสุวัชร จึงอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ และสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ มีคำวินิจฉัย  ยืนตามมติดังกล่าว  นายสุวัชร ไม่เห็นด้วยกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีและคำวินิจฉัยของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนาย ความ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำพิพากษาหรือ มีคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี และมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจดทะเบียนและออกใบอนุญาต   เป็นทนายความให้แก่ผู้ฟ้องคดี
   ประเด็นต่อสู้ของนายสุวัชร   หยิบยก การกระทำของสภาทนายความ เป็นการละเมิดสิทธิโดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง ในเรื่องสถานะของบุคคล โดยให้ความเสมอภาคในกระบวน การกลั่นกรองและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ไม่เป็นการกระทบถึงศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์แต่อย่างใดและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น การเจาะจง ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 29  ศาลปกครองจึงส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
  ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า  สภานายความ   ใช้ดุลพินิจโดยสุจริตและชอบด้วย เหตุผลแล้ว การกระทำดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณีที่นายสุวัชร ได้อบรมและสอบผ่านหลักสูตร  วิชาว่าความแล้วสมควรที่ นายสุวัชร จะมีมติรับคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ แก่นายสุวัชร ได้นั้นเห็นว่า ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความ พ.ศ. 2529
   ข้อ 5 วรรคสอง กำหนดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมที่จัดโดย สำนักอบรม ตามหลักสูตรและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้เท่านั้นที่มีสิทธิขอจด ทะเบียนเป็นทนายความนั้น มีความหมายเพียงว่าเป็นการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมจากคุณสมบัติของผู้ที่จะขอ จดทะเบียนและรับใบอนุญาต ให้เป็นทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528มาตรา 35  มิได้เป็นเงื่อนไขบังคับว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความแล้วจะต้องได้ รับการจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
ทุกคน
   การที่สภาทนายความ มีมติไม่รับคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความแก่นายสุวัชร เพราะว่าผู้ร้องขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528มาตรา 35(6) ) จึงมิใช่ เป็นการละเมิดสิทธิโดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคล โดยให้ความเสมอภาคในกระบวน การกลั่นกรองและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ไม่เป็นการกระทบถึงศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์แต่อย่างใดและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น การเจาะจง ถือว่าได้สัดส่วนและพอสมควรแก่เหตุ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29
พิเคราะห์ แล้ว จึงเห็นว่า พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 35(6)  ไม่ขัดรัฐธรรมนูญหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29

view

*

view