http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท21/12/2018
ผู้เข้าชม20,673,879
เปิดเพจ24,563,988
Gold charts on InfoMine.com

สภาวิชาชีพบัญชีฯ คัดค้านและไม่เห็นด้วยกับสำนักงาน ก.ล.ต. ที่จะเป็นผู้กระทำการตรวจสอบงานของผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี


จาก เวปไซต์สภาวิชาชีพบัญชี

ผู้ สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ไม่เห็นด้วยกับการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะเป็นผู้ทำการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานสอบบัญชี และสำนักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกำหนดให้ทุกสำนักงานสอบบัญชีต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมแจ้งชื่อลูกค้าและค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นด้วย ทั้งๆ ที่สำนักงานสอบบัญชีทุกรายจะต้องขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 อยู่แล้ว
           สภา วิชาชีพบัญชีฯ ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีที่สอบ บัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการตรวจสอบ คุณภาพงานผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี มิใช่งานในภาระหน้าที่ของสำนักงาน      ก.ล.ต. หากแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และในทุกประเทศที่เป็นสากล ก็มิได้เป็นงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่จะทำงานนี้
      จากการประชุมของคณะกรรมการ กกบ. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เห็นว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของ กกบ. ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 จึงมีมติให้มีการนำเสนอรูปแบบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติ งานสอบบัญชี และกรอบการปฏิบัติงานตามหลักการที่เป็นสากล เพื่อเสนอ กกบ. ในการประชุมคราวต่อไป
         ดัง นั้นในเรื่องดังกล่าว เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นกรรมการ กกบ. ด้วยท่านหนึ่ง ควรยุติการออกประกาศรับฟังความคิดเห็น เรื่องสำนักงาน ก.ล.ต. จะเป็นผู้ทำการตรวจสอบคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ที่กำหนดให้แสดงความคิดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552
         อย่าง ไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีฯ ในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ขอคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับสำนักงาน ก.ล.ต. ที่จะเป็นผู้กระทำการตรวจสอบงานของผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีโดยตรง และอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีหลักการให้วิชาชีพบัญชีมีความเป็นเอกภาพภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพ บัญชีฉบับเดียว

         ข้อ เสนอของสภาวิชาชีพบัญชีฯ คือในด้านที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี สำนักงาน ก.ล.ต. ควรจะต้องให้เป็นภาระหน้าที่ของ กกบ.และสภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นผู้รับผิดชอบ และสำนักงาน ก.ล.ต. ควรทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนให้มีการบริหารจัดการที่มีความ ถูกต้องเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนมากกว่า

view

*

view