http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท21/12/2018
ผู้เข้าชม20,673,870
เปิดเพจ24,563,979
Gold charts on InfoMine.com

อาจารย์ธรรมศาสตร์ ชี้ ภาษีที่ดิน เปิดช่องให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้มากขึ้น ชะลอราคาที่ดินพุ่ง

จากประชาชาติธุรกิจอาจารย์ธรรมศาสตร์ ชี้ ภาษีที่ดิน เปิดช่องให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้มากขึ้น และช่วยชะลอการเพิ่มราคาทรัพย์สิน
   
   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค เมื่อวันที่ 4กันยายน 2552  มีการเสวนาภายใต้หัวข้อ "นานาทัศนะ :  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"   เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อสังเกตต่างๆ จากประชาชน เพื่อนำมาใช้ประกอบในการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง  พ.ศ. .... ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนได้ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ในประเด็นต่างๆ สรุปได้ ดังนี้   นางลาวัลย์ ภูวรรณ์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวถึงปัญหาการถือครองที่ดินกระจุกตัวและมีการกัก ตุนที่ดินเพื่อเก็งกำไร ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างภาษีในปัจจุบันขาดความเป็นธรรม นอกจากนั้น รายได้ที่ท้องถิ่นเก็บได้เองยังมีน้อยและพึ่งตนเองไม่ได้
สำหรับ ร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีหลักการเก็บบนฐานมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากภาษีดังกล่าวเป็นภาษีทรัพย์สิน จึงควรจัดเก็บจากฐานมูลค่าทรัพย์สิน
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มศักยภาพทางการผลิตผ่านการเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สิน และเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เนื่องจากเป็นรายได้ของท้องถิ่นทั้งหมด ซึ่งจะนำไปสู่ความมีอิสระทางการคลัง และการพัฒนาคุณภาพของการบริหารของท้องถิ่นในที่สุด
ร่างกฎหมายฉบับนี้มีบทเฉพาะกาลว่า เมื่อร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. จะมีผลบังคับจัดเก็บจริงอีก 2 ปีถัดไป   มุมมองและแนวคิดจากผู้ร่วมเสวนาจาก 3 คนใน 3 ด้าน คือ
  1. มุมมองด้านผลกระทบภาคธุรกิจเอกชนและการประเมินราคาทรัพย์สิน โดย ดร.โสภณ  พรโชคชัย ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะสร้างประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งการสร้างรายได้ ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ ท้องถิ่นสามารถนำไปพัฒนาสาธารณูปโภคและการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ซึ่งในทางกลับกันจะส่งผลให้ทรัพย์สินของประชาชนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
   คาดว่าการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะกระทบต่อภาระภาษีของประชาชนไม่มากนักเนื่อง จากมีอัตราค่อนข้างต่ำ ตัวอย่างเช่น ชาวนามีที่ดิน 5 ไร่มูลค่า 100,000 เสียภาษีเพียง 1,000 บาท  ดังนั้น การยกเว้นต้องมีให้น้อยที่สุด  อีกทั้งการมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชนต่อการทำงานของท้องถิ่น  ซึ่งสนับสนุนกลไกการตรวจสอบภาคประชาชน ซึ่งจะช่วยลดการทุจริตรั่วไหลในการบริหารจัดการภายในท้องถิ่นลงได้
ใน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีประสิทธิภาพต้องสนับสนุนกระบวน การซื้อขายที่ดินที่มีความเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยผ่านการสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สินที่เพียงพอและมี ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ดินและท้องถิ่นต่อไป

นอก จากนั้นภาษีทรัพย์สินจะช่วยเพิ่มอุปทานในที่ดินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้  เนื่องจากการใช้ที่ดินอย่างไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เนื่องจากปราศจากภาระภาษี  ซึ่งถือเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก  ทำให้เมืองก็ต้องขยายออกไปในแนวราบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  และส่งผลต่อการเพิ่มต้นทุนการขยายบริการสาธารณูปโภคออกสู่ชานเมือง ซึ่งสร้างปัญหาและภาระแก่สังคมในส่วนรวม
  2. รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กล่าวถึงหลักการของการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน และประโยชน์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้

(1) การออกแบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ควรเป็นลักษณะภาษีที่เก็บจากฐานมูลค่าทรัพย์สิน และอยู่บนฐานผลประโยชน์ที่เจ้าของทรัพย์สินแต่ละคนได้รับจากการได้รับบริการ สาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนจากมูลค่าราคาทรัพย์สินของแต่ละบุคคล
   ยิ่งไปกว่านั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำในท้องถิ่น และลดการเก็งกำไรของที่ดินในประเทศ และสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้สมควรแก่สภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องหาจุดสมดุลระหว่างความเสมอภาค และความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษี ทั้งนี้ การใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอโดยต้องไม่ลด ประสิทธิภาพการพัฒนาที่ดินของภาคเอกชน 

(2) ประโยชน์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถแยกได้เป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้
     (2.1) ประโยชน์ต่อรัฐบาล  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะช่วยลดภาระงบประมาณของภาครัฐในการ ให้การอุดหนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้สามารถนำงบประมาณไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ มากขึ้น
     (2.2) ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้ อปท. ทำให้มีงบประมาณของตนเองเพิ่มมากขึ้น ไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลซึ่งมีความไม่แน่นอน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น โดยต้องยอมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น การทำให้ท้องถิ่นมีอิสระในเชิงการคลังมากยิ่งขึ้นทำให้ลดการแทรกแซงจากฝ่าย การเมืองลง
      (2.3) ประโยชน์ต่อภาคประชาชน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปิดโอกาสให้สามารถเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินได้มากขึ้น เพราะช่วยชะลอการเพิ่มราคาทรัพย์สิน นอกจากนี้ ยังเป็นปัจจัยเสริมการตรวจสอบจากภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น 
   โดยมีข้อสังเกต คือ ต้องมีการเตรียมความพร้อมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการ บริหารจัดการภาษีดังกล่าว ทั้งในด้านการจัดเก็บ และการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และการสร้างยอมรับจากภาคประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญ และต้องเร่งดำเนินการ นอกจากนี้ ความจริงใจของนักการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการผลักดันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เกิดขึ้นจริง
  3. มุมมองจากภาคท้องถิ่น โดย ว่าที่พันตรีมนู ครุฑกล่อม หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สรุปได้ดังนี้
   บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อประชาชน มีค่อนข้างมากและครอบคลุมในหลายภารกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนโดยส่วนใหญ่คิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล กลาง ซึ่งประชาชนได้จ่ายเงินภาษีให้กับรัฐบาลกลางแล้ว เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ จึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องจ่ายภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก
    ในส่วนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนถิ่น ต้องยอมรับว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่อยากจัดเก็บภาษีกับประชาชนเพิ่มเติม เนื่องจากเกรงว่าจะเสียงฐานเสียง แต่อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก จะเป็นงบประมาณเพื่อใช้งานในโครงการหรือกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการในปัจจุบัน ทำให้การดำเนินโครงการทำได้ตรงกับความต้องการของประชาชนและมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น
   ในส่วนของความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง มีความเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเทศบาล มีความพร้อมด้านการบริหารจัดเก็บภาษีค่อนข้างดี ทั้งในด้านระบบฐานข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีระบบแผนที่ภาษีที่สามารถใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ค่อนข้างครบถ้วน สมบูรณ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัย นอกจากนี้ ในส่วนของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการติดตามเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยตลอด ซึ่งหากมีการบังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นจริง ก็จะสามารถบริหารจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพได้

view

*

view