http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,890,567
เปิดเพจ24,837,898
Gold charts on InfoMine.com

วิจัย วปอ. ชี้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จำเป็น เร่งสร้างกลยุทธ์สื่อสารแบบโปร่งใส ไม่เช่นนั้นเจอต่อต้าน

จากประชาชาติธุรกิจงานวิจัย วปอ. เผย พลังงานนิวเคลียร์เป็นสิ่งจำเป็น ย้ำไม่น่ากลัวอย่างที่กังวล ชี้การสื่อสารต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นสันติวิธี ตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเกิดการยอมรับอย่างแท้จริง

งานวิจัยเรื่อง ′กลยุทธ์การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างการยอมรับของประชาชนต่อโรงไฟฟ้าพลังงาน นิวเคลียร์′ ของนายชวลิต พิชาลัย นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 21 เป็น 1 ใน 2 งานวิจัยที่ได้รับรางวัลชมเชยปีล่าสุดนั้น แสดงให้เห็นว่า พลังงานนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับประเทศ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ จนนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจและเกิดความรู้สึกต่อต้านโรงไฟฟ้าพลังงาน นิวเคลียร์    งานวิจัย ชิ้นนี้ "กอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร" ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา
ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2551-2564 (PDP 2007 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) รัฐได้กำหนดให้มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ จำนวน 1,000 เมกะวัตต์ ในปี 2563 และอีกจำนวน 1,000 เมกะวัตต์ ในปี 2564 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รัฐเอาจริงและพร้อมเดินหน้าเพื่อสร้างพลังงานให้กับประเทศ แต่โดยทั่วไปกระแสการยอมรับของประชาชนต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ใน ปัจจุบันยังไม่มากเท่าที่ควร และยังถูกต่อต้านจากประชาชนบางกลุ่มโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้า
ดังนั้น สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญในขณะนี้ คือประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
ขอบ เขตของงานวิจัยชิ้นนี้ได้เน้นการศึกษาเฉพาะด้านกลยุทธ์การสื่อสารสาธารณะใน การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยศึกษาการสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงภาพรวมของข้อดี ข้อเสีย ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ และคำนึงถึงขอบเขตของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างศักยภาพให้ ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนาไปสู่การยอมรับของประชาชนต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ผ่านทางเครือ ข่ายทั้งในภาคราชการ เอกชน และภาคประชาสังคม โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
งานวิจัยชิ้นนี้ มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแสวงหากลยุทธ์การสื่อสารที่ชัดเจน ปฏิบัติได้และเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย รวมถึงการประยุกต์หลักธรรมและความเชื่อในพระพุทธศาสนา หลักธรรมาภิบาลกับการจัดการยุคใหม่ ทฤษฏีและหลักพื้นฐานในการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการคิดอย่างเป็นระบบ
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การสื่อสารสาธารณะจะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้หลักธรรมาภิบาลในการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับของประชาชน ด้วยความจริง เปิดเผย และโปร่งใส นักสื่อสารต้องทำงานเชิงรุก และชี้แจงข้อมูลด้วยความเป็นกลางและยุติธรรม ทั้งผลดีและผลเสียของโครงการอย่างรอบด้านทุกแง่ทุกมุม
โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้เสนอให้มีการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ด้วยการรู้ รัก สามัคคี รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยท่าทีที่เป็นมิตรและใช้แนวทางสันติวิธี ในการยุติข้อขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริมความเชื่อแบบโยนิโสมนสิการ (การพิจารณาโดยแยบคาย) เพื่อพัฒนากระบวนความคิด การรับรู้ และการตัดสินใจของประชาชนแบบรู้จริง เห็นจริง ไม่หลงเชื่อผู้ยุยงจากภายนอกโดยง่าย
ทั้งนี้ก็อย่างที่ได้กล่าวในงานวิจัยชิ้นนี้แล้ว โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้นจะมีผลดี หรือผลเสียอย่างไร ก็ขึ้นกับสื่อสาธารณะที่จะทำหน้าที่บอกกล่าวให้การศึกษาแก่ประชาชน ขอเพียงแต่ว่า ข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอนั้นตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม มิใช่คนบางกลุ่ม ก็พอ

view

*

view