http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,885,654
เปิดเพจ24,832,946
Gold charts on InfoMine.com

เปิดชื่อ กรรมการกฤษฎีกา 12 ชุดใหม่ล่าสุด พร้อมรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการ (ครบถ้วนสมบูรณ์)

จากประชาชาติธุรกิจ
ประชา ชาติออนไลน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 2/ 2552 เรื่องการแบ่งกรรมการกฤษฎีกาออกเป็นคณะ ( 12 คณะ) ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

 @คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1

 กฎหมายเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

นายมีชัย  ฤชุพันธุ์                   ประธานกรรมการ 

คุณหญิงนันทกา  สุประภาตะนันทน์ 

นายไมตรี  ตันเต็มทรัพย์ 

นายวิลาศ  สิงหวิสัย 

นายอารีย์  วงศ์อารยะ 

นายเชาวน์  สายเชื้อ 

พลตำรวจเอกดรุณ  โสตถิพันธุ์ 

นายปรีชา วัชราภัย

นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ 

  @คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2

  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

นายวิษณุ  เครืองาม  ประธานกรรมการ 

นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 

นายวิลาศ สิงหวิสัย

พลเอกประพาฬ  กุลพิจิตร 

นายสุชาติ  ไตรประสิทธิ์ 

คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์ 

นายสีมา  สีมานันท์ 

นายอัชพร  จารุจินดา 

นางโฉมศรี อารยะศิริ

 @ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 3

  กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน

 นายปลั่ง  มีจุล        ประธานกรรมการ 

นายโกวิทย์  โปษยานนท์ 

นายชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์ 

นายปิ่นทิพย์  สุจริตกุล 

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล 

นายพรชัย  นุชสุวรรณ 

นายชัยเกษม  นิติสิริ 

นายประสงค์  วินัยแพทย์

นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช 

@คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 4

  กฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคม

นายอมร  จันทรสมบูรณ์  ประธานกรรมการ 

นายสมยศ  เชื้อไทย 

นายเพ็ง  เพ็งนิติ 

นายกมลชัย  รัตนสกาววงศ์ 

นายวันชัย  ศารทูลทัต 

พลเรือเอกชลินทร์  สาครสินธุ์ 

พลอากาศเอกอมร  แนวมาลี 

 นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต

นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

นายปิยะพันธ์  จัมปาสุต 

@ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5

กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม 

นายวัฒนา  รัตนวิจิตร  ประธานกรรมการ 

นายอำนัคฆ์  คล้ายสังข์ 

นายคัมภีร์  แก้วเจริญ 

นายมนู  เลียวไพโรจน์ 

นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์ 

นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช 

นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ 

นายสงขลา  วิชัยขัทคะ 

นายอักขราทร จุฬารัตน

 @คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6

 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา

นายอรุณ  ภาณุพงศ์  ประธานกรรมการ 

นางสาวสุคนธ์  กาญจนาลัย 

นายพิชัยศักดิ์  หรยางกูร 

นายสุเทพ  เจตนาการณ์กุล 

นายการุณ  กิตติสถาพร

นายพชร  ยุติธรรมดำรง 

นายยรรยง  พวงราช 

นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ 

นายสบโชค สุขารมณ์

@ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7

 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

นายสรรเสริญ  ไกรจิตติ  ประธานกรรมการ 

นายเคียง  บุญเพิ่ม

นายศิริ  เกวลินสฤษดิ์ 

นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล 

นายจเร  อำนวยวัฒนา  

นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา 

นายเฉลิมศักดิ์  วานิชสมบัติ  

นายอำพน  กิตติอำพน 

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

 @คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 

นายเกษม  สุวรรณกุล  ประธานกรรมการ 

นายทักษพล  เจียมวิจิตร 

นายศรีราชา เจริญพานิช

นายธงทอง  จันทรางศุ 

นายสุรินทร์  นาควิเชียร   

นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  

นายบุญปลูก  ชายเกตุ

คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  

นายสุรพล  นิติไกรพจน์ 

 @คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 9

  กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม

 นายไพศิษฐ์  พิพัฒนกุล  ประธานกรรมการ 

นายเกษมสันต์  วิลาวรรณ 

นายนพนิธิ  สุริยะ 

นางสาวพวงเพชร  สารคุณ 

นางสุดาศิริ  วศวงศ์ 

นายสุนทร  มณีสวัสดิ์ 

พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ  บำเพ็ญบุญ 

นายนคร  ศิลปอาชา 

นายนิพนธ์ ฮะกีมี

@คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10

 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข

 นายสวัสดิ์  โชติพานิช  ประธานกรรมการ 

นายวิฑูรย์  ตั้งตรงจิตต์ 

นายวิฑูรย์  อึ้งประพันธ์ 

นายสุประดิษฐ์  หุตะสิงห์ 

นายสมชาย  พงษธา 

นางจริยา  เจียมวิจิตร 

พลเอกพิชิต ยูวะนิยม

 นายปิยะสกล สกลสัตยาทร

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์

 @คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 11

 กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและอาญา

 นายโสภณ  รัตนากร  ประธานกรรมการ 

นายคณิต  ณ นคร 

นายเกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ 

นายรองพล  เจริญพันธุ์ 

นายดิเรก  สุนทรเกตุ 

พลตำรวจเอกสุพาสน์  จีระพันธุ 

นายเรวัต  ฉ่ำเฉลิม 

พลเอกอัฎฐพร  เจริญพานิช 

นายวิศิษฎฺ วิศิษฎ์สรอรรถ

 @คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12

  กฎหมายเกี่ยวกับการคลัง

 นายพนัส  สิมะเสถียร  ประธานกรรมการ 

นายบดี  จุณณานนท์ 

คุณพรทิพย์  จาละ 

นายสมชัย  ฤชุพันธุ์ 

นายปัญญา  ถนอมรอด 

นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์

นายธานิศ  เกศวพิทักษ์ 

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

นายเข็มชัย  ชุติวงศ์  

 

view

*

view