http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท21/12/2018
ผู้เข้าชม20,684,119
เปิดเพจ24,575,009
Gold charts on InfoMine.com

เปิดชื่อ กรรมการกฤษฎีกา 12 ชุดใหม่ล่าสุด พร้อมรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการ (ครบถ้วนสมบูรณ์)

จากประชาชาติธุรกิจ
ประชา ชาติออนไลน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 2/ 2552 เรื่องการแบ่งกรรมการกฤษฎีกาออกเป็นคณะ ( 12 คณะ) ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

 @คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1

 กฎหมายเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

นายมีชัย  ฤชุพันธุ์                   ประธานกรรมการ 

คุณหญิงนันทกา  สุประภาตะนันทน์ 

นายไมตรี  ตันเต็มทรัพย์ 

นายวิลาศ  สิงหวิสัย 

นายอารีย์  วงศ์อารยะ 

นายเชาวน์  สายเชื้อ 

พลตำรวจเอกดรุณ  โสตถิพันธุ์ 

นายปรีชา วัชราภัย

นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ 

  @คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2

  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

นายวิษณุ  เครืองาม  ประธานกรรมการ 

นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 

นายวิลาศ สิงหวิสัย

พลเอกประพาฬ  กุลพิจิตร 

นายสุชาติ  ไตรประสิทธิ์ 

คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์ 

นายสีมา  สีมานันท์ 

นายอัชพร  จารุจินดา 

นางโฉมศรี อารยะศิริ

 @ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 3

  กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน

 นายปลั่ง  มีจุล        ประธานกรรมการ 

นายโกวิทย์  โปษยานนท์ 

นายชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์ 

นายปิ่นทิพย์  สุจริตกุล 

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล 

นายพรชัย  นุชสุวรรณ 

นายชัยเกษม  นิติสิริ 

นายประสงค์  วินัยแพทย์

นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช 

@คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 4

  กฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคม

นายอมร  จันทรสมบูรณ์  ประธานกรรมการ 

นายสมยศ  เชื้อไทย 

นายเพ็ง  เพ็งนิติ 

นายกมลชัย  รัตนสกาววงศ์ 

นายวันชัย  ศารทูลทัต 

พลเรือเอกชลินทร์  สาครสินธุ์ 

พลอากาศเอกอมร  แนวมาลี 

 นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต

นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

นายปิยะพันธ์  จัมปาสุต 

@ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5

กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม 

นายวัฒนา  รัตนวิจิตร  ประธานกรรมการ 

นายอำนัคฆ์  คล้ายสังข์ 

นายคัมภีร์  แก้วเจริญ 

นายมนู  เลียวไพโรจน์ 

นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์ 

นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช 

นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ 

นายสงขลา  วิชัยขัทคะ 

นายอักขราทร จุฬารัตน

 @คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6

 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา

นายอรุณ  ภาณุพงศ์  ประธานกรรมการ 

นางสาวสุคนธ์  กาญจนาลัย 

นายพิชัยศักดิ์  หรยางกูร 

นายสุเทพ  เจตนาการณ์กุล 

นายการุณ  กิตติสถาพร

นายพชร  ยุติธรรมดำรง 

นายยรรยง  พวงราช 

นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ 

นายสบโชค สุขารมณ์

@ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7

 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

นายสรรเสริญ  ไกรจิตติ  ประธานกรรมการ 

นายเคียง  บุญเพิ่ม

นายศิริ  เกวลินสฤษดิ์ 

นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล 

นายจเร  อำนวยวัฒนา  

นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา 

นายเฉลิมศักดิ์  วานิชสมบัติ  

นายอำพน  กิตติอำพน 

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

 @คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 

นายเกษม  สุวรรณกุล  ประธานกรรมการ 

นายทักษพล  เจียมวิจิตร 

นายศรีราชา เจริญพานิช

นายธงทอง  จันทรางศุ 

นายสุรินทร์  นาควิเชียร   

นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  

นายบุญปลูก  ชายเกตุ

คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  

นายสุรพล  นิติไกรพจน์ 

 @คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 9

  กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม

 นายไพศิษฐ์  พิพัฒนกุล  ประธานกรรมการ 

นายเกษมสันต์  วิลาวรรณ 

นายนพนิธิ  สุริยะ 

นางสาวพวงเพชร  สารคุณ 

นางสุดาศิริ  วศวงศ์ 

นายสุนทร  มณีสวัสดิ์ 

พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ  บำเพ็ญบุญ 

นายนคร  ศิลปอาชา 

นายนิพนธ์ ฮะกีมี

@คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10

 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข

 นายสวัสดิ์  โชติพานิช  ประธานกรรมการ 

นายวิฑูรย์  ตั้งตรงจิตต์ 

นายวิฑูรย์  อึ้งประพันธ์ 

นายสุประดิษฐ์  หุตะสิงห์ 

นายสมชาย  พงษธา 

นางจริยา  เจียมวิจิตร 

พลเอกพิชิต ยูวะนิยม

 นายปิยะสกล สกลสัตยาทร

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์

 @คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 11

 กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและอาญา

 นายโสภณ  รัตนากร  ประธานกรรมการ 

นายคณิต  ณ นคร 

นายเกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ 

นายรองพล  เจริญพันธุ์ 

นายดิเรก  สุนทรเกตุ 

พลตำรวจเอกสุพาสน์  จีระพันธุ 

นายเรวัต  ฉ่ำเฉลิม 

พลเอกอัฎฐพร  เจริญพานิช 

นายวิศิษฎฺ วิศิษฎ์สรอรรถ

 @คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12

  กฎหมายเกี่ยวกับการคลัง

 นายพนัส  สิมะเสถียร  ประธานกรรมการ 

นายบดี  จุณณานนท์ 

คุณพรทิพย์  จาละ 

นายสมชัย  ฤชุพันธุ์ 

นายปัญญา  ถนอมรอด 

นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์

นายธานิศ  เกศวพิทักษ์ 

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

นายเข็มชัย  ชุติวงศ์  

 

view

*

view