http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท21/12/2018
ผู้เข้าชม20,684,219
เปิดเพจ24,575,115
Gold charts on InfoMine.com

เลือกผู้สอบบัญชี กองสำรองเลี้ยงชีพ

จาก โพสต์ทูเดย์

สวัสดีค่ะ หลังจากฉบับที่แล้ว เราพอทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และการจัดทำงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปแล้ว

สรรหามาเล่าฉบับนี้ ขอเล่าเรื่องที่ติดค้างกันไว้ในเรื่องการจัดตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อ ว่ามีเกณฑ์การเลือกอย่างไร

ก่อนอื่นขอเรียนว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดให้มี ผู้สอบบัญชีกองทุน เพื่อให้มีผู้เข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงบการเงินของกองทุน การบันทึกบัญชีของกองทุนถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ เพื่อจะได้นำมาเปรียบเทียบกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยกันได้ ซึ่งหากข้อมูลถูกต้องก็จะสะท้อนให้เห็นมูลค่าเงินกองทุนที่ถูกต้องด้วย จึงเห็นควรกำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญใน วิชาชีพเข้าตรวจสอบงบการเงินทั้งหมดของกองทุนสำนักงานก.ล.ต. จึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่า ในการตรวจสอบ งบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลได้อีกชั้นหนึ่ง เพราะถือว่าข้อมูลงบการเงินเป็นข้อมูลสำคัญอันสะท้อนให้เห็นมูลค่าของกองทุน และใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการบริหารจัดการของบริษัทจัดการกองทุนได้

อย่างไรก็ดี การว่าจ้างผู้สอบบัญชีย่อมมีค่าใช้จ่าย ในการตรวจสอบ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งมีทั้งกองทุนขนาดเล็กและใหญ่ตามประเภทนายจ้าง หรือประเภทกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต. จึงผ่อนผันให้กองทุนขนาดเล็กหรือจำนวนสมาชิกน้อย สามารถใช้ผู้สอบบัญชีทั่วไปได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุน และให้เป็นอำนาจของสมาชิกในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยกำหนดกลุ่มที่สามารถใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไปได้ เฉพาะ 2 กรณี คือ

(1) กรณีที่กองทุนมีสมาชิกของกองทุนไม่เกิน 100 คน หรือ

(2) กรณีที่กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกิน 100 ล้านบาท และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกให้ใช้ผู้สอบบัญชีทั่วไปได้

ทั้งนี้ ในการนับจำนวนสมาชิกหรือนับมูลค่ากองทุนให้พิจารณาจากจำนวนสมาชิกหรือมูลค่า กองทุน ณ วันสิ้นเดือนก่อนวันที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน (Master fund) ก็จะใช้เงื่อนไขเดียวกับเกณฑ์ข้างต้น คือนับจำนวนสมาชิก และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทั้งกองทุน กล่าวคือนับรวมทุกนโยบายการลงทุน ไม่ได้นับตามรายนโยบายการลงทุน ดังนั้น ถึงแม้ว่าแต่ละนโยบายมีจำนวนสมาชิกและมูลค่ากองทุนตามเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้น ตามข้อ (1) หรือ (2) ข้างต้น แต่เมื่อนับรวมทุกนโยบายการลงทุนของกองทุน Master Fund ทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับยกเว้นก็ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ

มาถึงตรงนี้ ท่านคณะกรรมการกองทุนที่อยู่ระหว่างการเลือกผู้สอบบัญชี คงพอเข้าใจเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วนะคะ และหากต้องการทราบรายชื่อผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ สามารถค้นหารายชื่อได้ที่ www.thaipvd.com ภายใต้หัวข้อ “ผู้ให้บริการ” ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ email address ครบถ้วน เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อค่ะ แล้วพบกันใหม่ในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

view

*

view