หน้าแรก  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  บริการของเรา  LINK 4 A/C  DOWNLOAD  ติดต่อเรา 
« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

ตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี / ภาษี

วางระบบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจ

สมุดเยี่ยม

ติดต่อเรา

 

บทความที่น่าสนใจ

.......... บทความ 108 ..........

 
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

พนักงานขาย

 

ระบบสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2007
ปรับปรุง 13/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 19,993,537
Page Views 23,554,066
 

ฐานข้อมูลรัฐ

thaiworm33
ulanla

เปิดสาระสำคัญกฎหมายสัญญา ตปท. ปลดชนวนรธน.มาตรา 190

จาก โพสต์ทูเดย์เปิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ในประเด็นสัญญาข้อตกลงระหว่างประเทศ หาเหตุผลที่ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของรัฐบาล เพราะอะไร?

โดย...ทีมข่าวการเมือง

 

ความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการปลดชนวนปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานตาม รัฐธรรมนูญมาตรา  190 ที่ระบุว่า หนังสือสัญญาข้อตกลงระหว่างประเทศต้องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม รัฐสภา ก็เห็นจะเป็นการออกกฎหมายลูกมารองรับ ซึ่งดูเหมือนว่าจะมาในจังหวะเดียวกับที่พรรคร่วมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา นี้ต่อสภาเช่นกัน

ล่าสุด ครม.เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ซึ่งร่างดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฏีกาแล้ว ถัดจากนี้เตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลและ เข้าสภาต่อไป

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. 1.กำหนดนิยามคำว่า “ หนังสือสัญญา” หมายความว่า ความตกลงเป็นหนังสือระหว่างรัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลต่างประเทศ รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะมีชื่อเรียก ว่าอย่างไร

2. กำหนดให้การจัดทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันได้แก่หนังสือสัญญดังต่อไปนี้  ต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.นี้

2.1 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตาม หนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ

2.2 หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพ.ร.บ.เพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา

2.3 หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

2.4 หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง

2.5 หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

3. กำหนดขั้นตอน วิธีการ และหลักการเกณฑ์ในการจัดทำหนังสือสัญญาอื่นที่มิใช่หนังสือสัญญาตามมาตรา 4 ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฏีกา

4. ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐที่มิได้รับมอบอำนาจจากคณะรัฐมนตรีทำความตกลงกับ รัฐบาลต่างประเทศ รัฐต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ ให้มีผลเช่นเดียวกัหนังสือสัญญาตามมาตรา 4

5. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำกรอบการเจรจาเสนอต่อครม.เพื่อนำเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการเจรจา การเผยแพร่กรอบเจรจาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การจัดให้มีการศึกษาวิจัยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและแนวทางป้องกันแก้ไขดัง กล่าว ตลอดจนการเจรจาเพื่อจัดทำหนังสือสัญญา

 * 

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.,คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.,บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.

 
  
view