http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท21/12/2018
ผู้เข้าชม20,661,185
เปิดเพจ24,550,924
Gold charts on InfoMine.com

เปิดสาระสำคัญกฎหมายสัญญา ตปท. ปลดชนวนรธน.มาตรา 190

จาก โพสต์ทูเดย์เปิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ในประเด็นสัญญาข้อตกลงระหว่างประเทศ หาเหตุผลที่ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของรัฐบาล เพราะอะไร?

โดย...ทีมข่าวการเมือง

 

ความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการปลดชนวนปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานตาม รัฐธรรมนูญมาตรา  190 ที่ระบุว่า หนังสือสัญญาข้อตกลงระหว่างประเทศต้องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม รัฐสภา ก็เห็นจะเป็นการออกกฎหมายลูกมารองรับ ซึ่งดูเหมือนว่าจะมาในจังหวะเดียวกับที่พรรคร่วมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา นี้ต่อสภาเช่นกัน

ล่าสุด ครม.เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ซึ่งร่างดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฏีกาแล้ว ถัดจากนี้เตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลและ เข้าสภาต่อไป

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. 1.กำหนดนิยามคำว่า “ หนังสือสัญญา” หมายความว่า ความตกลงเป็นหนังสือระหว่างรัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลต่างประเทศ รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะมีชื่อเรียก ว่าอย่างไร

2. กำหนดให้การจัดทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันได้แก่หนังสือสัญญดังต่อไปนี้  ต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.นี้

2.1 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตาม หนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ

2.2 หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพ.ร.บ.เพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา

2.3 หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

2.4 หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง

2.5 หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

3. กำหนดขั้นตอน วิธีการ และหลักการเกณฑ์ในการจัดทำหนังสือสัญญาอื่นที่มิใช่หนังสือสัญญาตามมาตรา 4 ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฏีกา

4. ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐที่มิได้รับมอบอำนาจจากคณะรัฐมนตรีทำความตกลงกับ รัฐบาลต่างประเทศ รัฐต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ ให้มีผลเช่นเดียวกัหนังสือสัญญาตามมาตรา 4

5. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำกรอบการเจรจาเสนอต่อครม.เพื่อนำเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการเจรจา การเผยแพร่กรอบเจรจาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การจัดให้มีการศึกษาวิจัยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและแนวทางป้องกันแก้ไขดัง กล่าว ตลอดจนการเจรจาเพื่อจัดทำหนังสือสัญญา

view

*

view