http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,890,284
เปิดเพจ24,837,615
Gold charts on InfoMine.com

เปิดสาระสำคัญกฎหมายสัญญา ตปท. ปลดชนวนรธน.มาตรา 190

จาก โพสต์ทูเดย์เปิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ในประเด็นสัญญาข้อตกลงระหว่างประเทศ หาเหตุผลที่ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของรัฐบาล เพราะอะไร?

โดย...ทีมข่าวการเมือง

 

ความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการปลดชนวนปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานตาม รัฐธรรมนูญมาตรา  190 ที่ระบุว่า หนังสือสัญญาข้อตกลงระหว่างประเทศต้องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม รัฐสภา ก็เห็นจะเป็นการออกกฎหมายลูกมารองรับ ซึ่งดูเหมือนว่าจะมาในจังหวะเดียวกับที่พรรคร่วมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา นี้ต่อสภาเช่นกัน

ล่าสุด ครม.เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ซึ่งร่างดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฏีกาแล้ว ถัดจากนี้เตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลและ เข้าสภาต่อไป

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. 1.กำหนดนิยามคำว่า “ หนังสือสัญญา” หมายความว่า ความตกลงเป็นหนังสือระหว่างรัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลต่างประเทศ รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะมีชื่อเรียก ว่าอย่างไร

2. กำหนดให้การจัดทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันได้แก่หนังสือสัญญดังต่อไปนี้  ต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.นี้

2.1 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตาม หนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ

2.2 หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพ.ร.บ.เพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา

2.3 หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

2.4 หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง

2.5 หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

3. กำหนดขั้นตอน วิธีการ และหลักการเกณฑ์ในการจัดทำหนังสือสัญญาอื่นที่มิใช่หนังสือสัญญาตามมาตรา 4 ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฏีกา

4. ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐที่มิได้รับมอบอำนาจจากคณะรัฐมนตรีทำความตกลงกับ รัฐบาลต่างประเทศ รัฐต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ ให้มีผลเช่นเดียวกัหนังสือสัญญาตามมาตรา 4

5. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำกรอบการเจรจาเสนอต่อครม.เพื่อนำเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการเจรจา การเผยแพร่กรอบเจรจาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การจัดให้มีการศึกษาวิจัยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและแนวทางป้องกันแก้ไขดัง กล่าว ตลอดจนการเจรจาเพื่อจัดทำหนังสือสัญญา

view

*

view