http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,113,317
เปิดเพจ23,727,362

ทำไมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์


กฎหมายรัฐ ธรรมนูญได้กำหนดหน้าที่ของบุคคลว่า บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนด

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภาษี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของท่าน ที่มีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ซึ่งในปีนี้วันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2552 คือวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายสำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 จึงขอนำประเด็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาปุจฉา -วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา เกณฑ์เงินได้ขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีข้อ กำหนดอย่างไร

วิสัชนา เกณฑ์เงินได้ขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีข้อ กำหนดเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน โดยยังคงใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส บำนาญ แต่เพียงประเภทเดียว โดยไม่มีเงินได้ประเภทอื่น และเป็นคนโสดหรือผู้ที่ไม่มีคู่สมรสท่านต้องมีเงินได้เกินกว่า 50,000 บาท จึงจะมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ส่วนท่านที่มีคู่สมรส และมีเงินได้ฝ่ายเดียวท่านต้องมีเงินได้เกินกว่า 100,000 บาท จึงจะมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ทั้งนี้ ในกรณีที่ความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี และต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ดังกล่าว ไม่ว่าแต่ละฝ่ายจะมีเงินได้เป็นจำนวนเท่าใด หากมีเงินได้รวมกันไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็ไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ทั้งนี้ กรณีนายจ้างยื่นแบบแทนลูกจ้างให้ใช้แบบ ภ.ง.ด.92

2. สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน หรือมีเงินได้หลายประเภทรวมทั้งเงินได้จากการจ้างแรงงาน และเป็นคนโสดหรือผู้ที่ไม่มีคู่สมรสท่านต้องมีเงินได้เกินกว่า 30,000 บาท จึงจะมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ส่วนท่านที่มีคู่สมรสท่านต้องมีเงินได้เกินกว่า 60,000 บาท จึงจะมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90

3. สำหรับผู้มีเงินได้ที่เป็นคนต่างด้าวที่ทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ประกอบกิจการเป็น “สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค” (ROH) และเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการ เหมาในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้เป็นเวลา 4 ปีนับแต่วันที่เข้าทำงาน ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 95

ปุจฉา ทำไมผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิสัชนา เหตุผลของการที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้พอสรุปได้ดังนี้

1. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นหน้าที่ของบุคคลผู้มีเงินได้ซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะสำหรับพลเมืองดี ที่เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ได้มีการยื่นแบบตรงตามความเป็นจริง ไม่มีการหลีกเลี่ยงหรือหนีภาษี

2. ในทางตรงกันข้ามหากท่านไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. ตามที่กฎหมายกำหนด อาจต้องรับโทษทั้งทางแพ่ง ได้แก่ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และทางอาญา ได้แก่ ค่าปรับทางอาญา และโทษจำคุก

3. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นส่วนหนึ่งการแสดงความโปร่งใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้อันเป็นหลักธรรมาภิบาลที่ค่อนข้างสำคัญ เราท่านจะได้เห็นว่า หลายหน่วยงานใช้การยื่นแบบเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ เนื่องจากภาษีเงินได้กำหนดให้เป็นภาษีอากร ในประเภทที่ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการประเมินตนเองว่ามีเงิน ได้ประเภทใด เป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละปี เมื่อคำนวณภาษีตามหลักเกณฑ์แล้วผู้มีเงินได้มีจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียเป็น เท่าใด เมื่อได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแล้ว จะต้องชำระเพิ่มเติมหรือมีสิทธิขอคืนภาษีเท่าใด จากนั้น กฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานสรรพากรที่จะทำการประเมินความถูกต้องของจำนวนเงิน ภาษีที่ต้องเสียว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ อันเป็นกระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสของผู้มีเงินได้

ดังนั้นหากยื่นแบบ ภ.ง.ด. ด้วยความสุจริต ก็เป็นหลักประกันในเบื้องต้นว่า ท่านไม่มีภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติมเนื่องจากการตรวจสอบของเจ้าพนักงาน สรรพากร

4. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นเครื่องหมายของผู้ที่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ได้อาศัยร่มเงา และพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ได้อยู่เย็นเป็นสุข มีสัมมาอาชีพที่สุจริต อันจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริง

ปุจฉา การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้มีประโยชน์อย่างไร

วิสัชนา ประโยชน์ของการเสียภาษีส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจที่เป็นนามธรรม เช่น

1. ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นเครื่องหมายของคนดีมี จริยธรรม โดยเฉพาะการยื่นแบบแสดงเงินได้โดยถูกต้องครบถ้วน ก็ยิ่งจะทำให้คลายความกังวลต่อการตรวจสอบโดยสังคม และเจ้าพนักงานสรรพากร อันเป็นแนวคิดเชิงบวก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้มีเงินได้ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการมีความคิดที่ดีใน การปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กอปรด้วยความชอบธรรมเป็นนิจ

2. ความภาคภูมิใจนี้ สามารถถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังในระหว่างญาติสนิทมิตรสหาย โดยเฉพาะลูกหลานเพื่อปลูกฝังแนวความคิดหรือปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่ดีให้ แก่ลูกหลายของท่านผู้มีเงินได้ได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นในครอบครัว

3. การที่ได้เสียภาษีเงินได้และภาษีอากรประเภท อื่นๆ นั้น อาจกล่าวได้ว่าไม่ต่างไปจากการบริจาคหรือการเสียสละทรัพย์ในส่วนของตน ซึ่งโดยปกติทั่วไปถือเป็นของรักของหวง ซึ่งหากตัดใจเสียสละอย่างแท้จริง ก็เท่ากับได้ฝึกปฏิบัติธรรมไปในตัว

4. หากคนไทยทุกคนมีแนวคิดหรือทัศนคติในเชิงบวกกันทั้งหมด ก็จะรังสรรค์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรามีแต่ความสุขสงบร่มเย็น ไม่คิดเบียดเบียนกันและกัน

5. เม็ดเงินภาษีที่รัฐได้รับ ถูกนำกลับคืนสังคมในรูปของสาธารณูปโภค เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การชลประทาน สวัสดิการด้านพลานามัย เช่น โรงพยาบาล ความมั่นคงทั้งภายในและภายนอก เช่น ตำรวจ ทหาร และบริการของรัฐในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษา การส่งเสริมให้ประกอบสัมมาอาชีพอย่างเสรี เป็นต้น

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ

view

*

view