http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,120,875
เปิดเพจ23,735,261

อภัยโทษถือเป็นพระราชอำนาจตามรธน.

อภัยโทษถือเป็นพระราชอำนาจตามรธน.

จาก โพสต์ทูเดย์

องคมนตรีอรรถนิติเผยอภัยโทษเป็นพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างต้องทำตามกฏหมาย

นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค.2554 ว่า รัฐธรรมนูญตามความหมายในทางกฎหมาย หมายถึงกฎหมายที่กำหนดระเบียบอำนาจสูงสุดในรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจเหล่านี้ต่อกัน และกัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 รวมทั้งรัฐธรรมนูญในอดีตมีบทบัญญัติกำหนดว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยพระ มหากษัตริย์ไว้ในหมวดพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความเกี่ยวพันกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ล้วนมีลักษณะสำคัญร่วมกันในการยกย่องพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ ให้ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กำหนดธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญในการถวายพระราช อำนาจให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงใช้พระราชอำนาจ โดยมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบ
         
นาย อรรถนิติ กล่าวว่า  ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระราชกรณียกิจนานาประการ ในด้านกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์แจงในพระปรีชา สามารถ และพระเมตตากรุณา ทั้งในส่วนของการพิจารณาทรงลงพระปรมาภิไธย ในร่างกฎหมาย การพระราชทานอภัยโทษ การพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง และการสร้างรากฐานของระบบกฎหมายไทย และกระบวนการยุติธรรมให้สมบูรณ์มั่นคง โดยได้ทรงมีพระราชทาน พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีพระราชดำริในด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายอีกมากมาย.

 


 

\'อรรถนิติ\'ระบุรธน.บัญญัติพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

องคมนตรีเปิดงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดงานเฉลิมพระเกีรยรติ ในหลวงครบ 84 พรรษา ระบุรธน.บัญญัติให้พระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ - สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ จัดโครงการปาถกฐาพิเศษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค.2554 โดยมีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หัวหน้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและความมั่นคงฯ โดยนายชัช ชลวร ทำหน้าที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ได้กล่าวเปิดงานจากนั้น

โดยนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ” นอกจากนี้ ก็จะมีการอภิปรายในหัวข้อ “ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  นางเสาวณีย์  อัศวโรจน์ กรรมการปฏิรูปกฏหมาย นายธงทอง จันทรางศุ  เลขาธิการสภาการศึกษา

นายอรรถนิติ กล่าวเปิดงานว่า รัฐธรรมนูญตามความหมายในทางกฎหมาย หมายถึงกฎหมายที่กำหนดระเบียบอำนาจสูงสุดในรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจเหล่านี้ต่อกันและกัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550 รวมทั้งรัฐธรรมนูญในอดีตมีบทบัญญัติกำหนดว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ไว้ในหมวดพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงความเกี่ยวพันกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับกฎหมายสูงสุดของประเทศซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ล้วนมีลักษณะสำคัญร่วมกันในการยกย่องพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ ให้ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กำหนดธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญในการถวายพระราชอำนาจให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงใช้พระราชอำนาจ โดยมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโอการเป็นผู้รับผิดชอบ

นายอรรถนิติ กล่าว่า  ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระราชกรณียกิจนานาประการ ในด้านกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์แจงในพระปรีชาสามารถ และพระเมตตากรุณา ทั้งในส่วนของการพิจารณาทรงลงพระปรมาภิไธย ในร่างกฎหมาย การพระราชทานอภัยโทษ การพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง และการสร้างรากฐานของระบบกฎหมายไทย และกระบวนการยุติธรรมให้สมบูรณ์มั่นคง โดยได้ทรงมีพระราชทาน พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีพระราชดำริในด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายอีกมากมาย

 


 

องคมนตรีชี้อภัยโทษเป็นพระราชอำนาจ

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

องคมนตรีชี้อภัยโทษเป็นพระราชอำนาจ ไม่จำกัดโทษอาญา รวมวินัย-โทษทางปกครอง
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ -สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดสัมมนาและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ \"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ\" โดยมีนายอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ องคมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า พระมหากษัตริย์จะไม่ทรงใช้พระราชอำนาจนี้ในการยับยั้งการตรากฎหมาย ถ้ากฎหมายนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประเทศชาติและประชาชน ส่วนพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษนั้น เป็นพระราชประเพณีมาตั้งแต่ดั้งเดิมและเป็นอำนาจเฉพาะของพระมหากษัตริย์ที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ ซึ่งเป็นอำนาจอิสระและเป็นกลางของพระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความผูกพันและพระมหากรุณาของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชน ต่อผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และเป็นทางออกสุดท้ายที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้รับความเป็นธรรม

\"การพระราชทานอภัยโทษนี้ ไม่ได้จำกัดโทษเฉพาะในคดีอาญาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโทษทางวินัยและโทษทางปกครองด้วย เช่นในกรณีที่ทรงพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ที่ยื่นถวายฎีกา การพระราชทานอภัยโทษอาจพระราชทานอภัยโทษโดยไม่มีเงื่อนไข หรือพระราชทานอภัยโทษจากหนักเป็นเบาก็ได้ การพระราชทานอภัยโทษแบ่งเป็น 2 ประเภท คือการพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล ที่ทูลเกล้าฯฎีกาถวายพระราชทานอภัยโทษและการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป ซึ่งมักจะกระทำในโอกาสสำคัญของบ้านเมือง โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ ในการใช้พระราชอำนาจดังกล่าวพระองค์ทรงใช้พระราชอำนาจอย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม\"องคมนตรี กล่าว

นายอรรถนิติ ยังกล่าวอีกว่า พระราชอำนาจในการอภัยโทษนี้เป็นอำนาจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ในการดำรงความยุติธรรม พสกนิกร ผู้ต้องคดี เพราะการบังคับใช้กฎหมายก็มีข้อบกพร่อง ที่ไม่ถูก ไม่ได้สอดคล้องกับความยุติธรรมทางศีลธรรม ในความรู้สึกนึกคิดของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกรณีที่กฎหมายลงโทษรุนแรงเกินสมควร และเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการกำหนดโทษ แต่ด้วยพระมหากรุณาอาศัยอำนาจในรัฐธรรมนูญ ความไม่ยุติธรรมจึงได้รับการแก้ไขเยียวยาและคลี่คลาย

view

*

view