http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ในหลวงเสด็จฯพระที่นั่งจักรีฯพระพักตร์แจ่มใส

ในหลวงเสด็จฯพระที่นั่งจักรีฯพระพักตร์แจ่มใส

จาก โพสต์ทูเดย์

ในหลวงเสด็จฯพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ทรงมีพระพักตร์แจ่มใสทรงโบกพระหัตถ์ พสกนิกรต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้อง

ภาพ : ประกฤษณ์ จันทะวงศ์

เมื่อเวลา 10.25น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลศิริราช ไปยัง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้ผ่านถนนอรุณอัมรินทร์ ขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เข้าถนนราชดำเนินใน ผ่านท้องสนามหลวง เข้าสู่พระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ ประตูราชสำราญ เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่โถงล่างพระที่นั่งบรมราชสิทธิ์มโหฬาร เสด็จขึ้นพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพักตร์แจ่มใส ทรงแย้มพระสรวล และโบกพระหัตถ์ให้กับพสกนิกร ที่เดินทางมาเข้าเฝ้าฯรอรับเสร็จทั้งสองข้างทาง ที่ต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีชมพู และเปล่งเสียงขอทรงพระเจริญอย่างกึกก้องตลอดเส้นทาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภาคณะทูตานุทูต ข้าราชการ ตลอดจนพสกนิกร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

โดยการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้นำกล่าวถวายพระพร ความว่า

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ มีความปีติปราโมชพ้นประมาณที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสำนึกตระหนักเสมอมาในพระราชจริยวัตร ที่ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญประการทั้งหลายทั้งปวง ก็เพื่อความเจริญร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ และความมั่นคงของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงผู้มีวาสนาอย่างยิ่ง ที่เกิดมาในแผ่นดินไทย ภายใต้พระบุญญาธิการ จึงได้รับพระบารมีแผ่ปกเกล้าปกกระหม่อมให้มีความสุข ความเจริญ และมีเกียรติยศ เป็นที่เชิดชู ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่ถ้วนหน้า

ในมหามงคลสมัยพิเศษนี้ ข้าพระพุทธเจ้าจึงขอพระราชทานถวายสัตย์ปฏิญาณว่า การใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ความผาสุขมั่นคงของประเทศชาติ และประชาชนแล้ว จะมุ่งมั่นปฎิบัติการนั้นจนเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยกตัญญูกตเวทิตาจิต และความจงรักภักดี กับขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล

ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์ จงพร้อมกันอภิบาลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ ทรงสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้ว ปลอดพ้นจากเรื่องรบกวนกังวล มีพระราชประสงค์จำนงใด ขอจงสำเร็จศุภผลดังพระราชหฤทัยจำนงทุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ภาพ : ประกฤษณ์ จันทะวงศ์ / อภิชาติ จินากุล

 

 

 

 

 


ในหลวงรับสั่งให้ทุกฝ่ายร่วมมือช่วยน้ำท่วม

จาก โพสต์ทูเดย์

ในหลวงรับสั่งทุกฝ่ายร่วมมือช่วยประชาชนเดือดร้อนน้ำท่วมพร้อมจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ทรงย้ำต้องไม่ขัดแย้งแตกแยก

เมื่อเวลา 10.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระบรมราชโอกาส ให้พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา คณะทูตานุทูต ข้าราชการ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบ84พรรษา 5ธันวาคม 2554

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้ที่มาเฝ้าฯ ความว่า

ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อม กันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอสนองตอบพรและไมตรีจิตด้วยใจจริงเช่นกัน

ท่านทั้งหลายในปีนี้ผู้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่สำคัญทั้งฝ่ายพลเรือนและทหาร ย่อมทราบแก่ใจอยู่ทั่วกันว่า ความั่นคงของประเทศชาตินั้นจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยประชาชนในชาติอยู่ดีมีสุข ไม่มีทุกข์ยากเข็ญ ทั้งนี้การใดที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนของประชาชน ทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติแก้ไขให้เต็ม กำลัง

โดยเฉพาะขณะนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนลำบากจากน้ำท่วมจึงชอบที่จะร่วมมือ กันปัดเป่าแก้ไขให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วและจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำอย่าง ยั่งยืน เช่น โครงการต่างๆที่เคยพูดไปนั้นก็เป็นการแนะนำไม่ใช่สั่งการ เห็นว่าเป็นประโยชน์คุ้มค่าและทำได้ก็ทำ

ข้อสำคัญจะต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกันหากจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลที่มีประโยชน์คือความผาสุกของประชาชนและความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศชาติ

ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงคุ้มครองรักษาท่านให้ ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยและอำนวยความสุขความเจริญให้แก่ท่านทั่วกัน

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จด้วยรถพระที่นั่งกลับโรงพยาบาลศิริราช

 

 

 

 

 

 


สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.,สำนักงานสอบบัญชี พีแอนด์อี
ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,จดทะเบียนธุรกิจ,วางระบบบัญชี

Tags : ในหลวง เสด็จฯพระที่นั่งจักรีฯ พระพักตร์แจ่มใส

view

*

view