http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ใหญ่โตคับประเทศ

ใหญ่โตคับประเทศ

จาก โพสต์ทูเดย์

โดย...สมผล ตระกูลรุ่ง นักวิชาการกฎหมายอิสระ 

อ่านรายงานข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมา เรื่องท่าน ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ท่านจะจับยักษ์เข้าตะเกียง เหตุเพราะเห็นว่าใหญ่โต คับบ้านคับเมือง ทำให้เกิดความสงสัยว่าในปัจจุบันนี้ยังจะมีใครหรือหน่วยงานใดใหญ่โตคับบ้าน คับเมืองยิ่งไปกว่ารัฐบาลนายใหญ่ของคนเสื้อแดงอีกหรือ

ยักษ์ที่ท่าน ดร.ทางกฎหมายพูดถึงคือ ป.ป.ช. หรือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อคนระดับรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเชี่ยวชาญกฎหมายระดับดอกเตอร์พูดในฐานะนักกฎหมายตัวเล็กๆ ย่อมต้องฟัง และเนื่องจากท่านไม่ได้บอกว่า ป.ป.ช.มีอำนาจหน้าที่อะไรจึงใหญ่โตคับบ้านคับเมือง ทำให้ต้องคิดต่อไปว่า ป.ป.ช.ท่านมีอำนาจอะไร จึงได้ใหญ่โตคับบ้านคับเมือง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กำหนดให้ ป.ป.ช. มาจากการสรรหา แล้วเสนอให้วุฒิสภาเป็นผู้เลือก โดยมีอำนาจหลักๆ ที่พอสรุปให้เข้าใจง่ายๆ ได้ดังนี้

อำนาจไต่สวนและสรุปสำนวนส่งวุฒิสภาเพื่อถอดถอนนักการเมืองและข้าราชการ ระดับสูง เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา-ศาลปกครอง-ศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุด องค์กรอิสระ ฯลฯ ที่มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ หรือส่อว่าจงใจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

อำนาจไต่สวนและเสนอความเห็นให้อัยการสูงสุดฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการ เมืองที่ร่ำรวยผิดปกติ หรือทำผิดกฎหมายต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

อำนาจไต่สวนวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าที่รัฐร่ำรวยผิดปกติปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท่านปลัดกระทรวงที่ถูกโจรปล้นก็รวมอยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช.นี้

อำนาจการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ

อำนาจของ ป.ป.ช.ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เป็นอำนาจที่เป็นประโยชน์กับประเทศ เป็นการตรวจสอบและปราบปรามพวกขี้โกง ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง

ตามรายงานข่าวบอกว่า ท่านรองนายกฯ ร.ต.อ.เฉลิม อภิปรายในการประชุมว่า ป.ป.ช.กำลังลุแก่อำนาจ ทั้งที่ ป.ป.ช.ชุดนี้ไม่ได้รับเลือกจากวุฒิสภา ทำตัวเป็นรัฐอิสระ เรื่องปราสาทพระวิหาร คณะกรรมการกฤษฎีกาบอกไม่ผิด สุดท้าย ป.ป.ช.มาเอาผิด สมัคร สุนทรเวช จนพ้นตำแหน่ง คดี 91 ศพ ก็รู้เลยว่า ป.ป.ช.จะเอาอย่างไร

สิ่งที่ท่านอภิปราย ถ้าเป็นนายกฯ หรือคนอื่นๆ ที่ไม่รู้กฎหมายพูด ผมจะไม่แปลกใจ แต่แปลกใจที่คนฉลาด เก่งกาจอย่าง ร.ต.อ.ดร.เฉลิม ผู้จบปริญญาเอกทางกฎหมาย โดยไม่ต้องไปนั่งเรียนทุกวัน เหมือนนักศึกษาคนอื่นๆ ทำไมจึงไม่พูดโดยพื้นฐานและเหตุผลทางกฎหมาย

ในฐานะ ดร.เฉลิม รองนายกฯ ไม่ใช่ ดร.เฉลิม ที่เป็นดอกเตอร์ทางกฎหมายเฉยๆ ท่านน่าจะอธิบายว่า ป.ป.ช.ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายประเด็นไหน ท่านทำอะไรที่เรียกว่า ลุแก่อำนาจ หากเห็นว่า ป.ป.ช.ทำผิดกฎหมาย ท่านก็สามารถดำเนินการเอาผิดในทางกฎหมายได้

และที่ท่านดอกเตอร์ยกตัวอย่างเรื่องปราสาทพระวิหารที่ ป.ป.ช.ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ก็ต้องถามท่านในฐานะนักกฎหมายว่า การไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา มันผิดกฎหมายหรือไม่ ในเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเพียงที่ปรึกษาของรัฐบาล หากการไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นการลุแก่อำนาจ เป็นการทำตัวเป็นรัฐอิสระ ทำไมไม่ออกกฎหมายให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นความเห็นสุดท้าย ที่องค์กรใดๆ ไม่สามารถเห็นต่างได้

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา แม้จะเป็นความเห็นที่น่าเชื่อถือ แต่ด้วยความเคารพ หลายความเห็นก็รับไม่ได้ บางความเห็นกลับไปกลับมา

นอกจากนี้ ท่านดอกเตอร์อาจจะรับจ๊อบ (งาน) มากเกินไป จึงทำให้สับสน เพราะคุณสมัคร ไม่ได้พ้นจากตำแหน่งเพราะเรื่องปราสาทพระวิหาร แต่พ้นจากตำแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญไม่เชื่อว่า คุณสมัครไปรับจ้างทำรายการชิมไปบ่นไปฟรีๆ โดยไม่ได้ค่าตอบแทน ทั้งๆ ที่เคยได้ค่าตอบแทนปีละหลายล้าน

สิ่งที่ท่านดอกเตอร์ต้องตอบก่อนที่จะยกเลิก ป.ป.ช. คือ ที่ว่าทำไม่ดีกับพวกท่านนั้น ทำอะไร และท่านทำอะไรกัน ป.ป.ช.จึงได้ทำกับพวกท่าน

ถ้าท่านหรือพรรคของท่านไม่ได้ทำผิด คนที่จบดอกเตอร์ทางกฎหมายน่าจะต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมได้ ไม่ใช่จะใช้อำนาจในฐานที่ยึดเสียงข้างมากในสภาได้ ไปยุบหน่วยงานที่ทำไม่ดีกับตัวเอง

ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า ในประเทศนี้ใครกันแน่ที่ใหญ่คับบ้านคับเมือง และควรถูกจับลงตะเกียง


สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.,สำนักงานสอบบัญชี พีแอนด์อี
ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,จดทะเบียนธุรกิจ,วางระบบบัญชี

Tags : ใหญ่โตคับประเทศ

view

*

view