http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,121,027
เปิดเพจ23,735,417

การจัดการภาษีอากรกรณีประสบภัยพิบัติ (2)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์

ประเด็นการจัดการภาษีอากรกรณีประสบภัยพิบัติ
ขอนำประเด็นการจัดการภาษีอากรกรณีประสบภัยพิบัติ ซึ่งในทุกๆ ปีและในหลายภูมิภาคของประเทศไทย เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดก็ตาม อันเป็นผลให้บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบการคำนวณและเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเสียหายหรือสูญหาย มาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อน ดังนี้

 

ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีที่บัญชี เอกสาร หลักฐานที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติอื่นอย่างไร

วิสัชนา การปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล นั้น เมื่อได้แจ้งความไว้กับสถานีตำรวจที่อยู่ในท้องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของบัญชี เอกสาร หลักฐานที่สูญหายหรือเสียหายและสาเหตุที่เกิดความเสียหายดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานแล้ว ให้ผู้ประกอบการดำเนินการดังนี้
 


1. สำหรับการคำนวณหากำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ดำเนินการ ดังนี้
 
(1) กรณีที่ผู้ประกอบการสามารถหาหลักฐานรายได้และรายจ่ายจากภายนอกได้ เช่น หลักฐานการรับเงิน การจ่ายเงิน หลักฐานจากตัวแทนขายสินค้า หลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย หลักฐานยอดขายและยอดซื้อจาก แบบแสดงรายการ ภ.พ. 30 เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลของผู้ประกอบการจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลแบบแสดงรายการต่าง ๆ ข้อมูลนำเข้า - ส่งออก สัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญาซื้อขายสินค้า สัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับส่วนราชการและเอกชน หรือข้อมูลการประกอบกิจการขายสินค้าบางอย่างและสามารถหาหลักฐานได้โดยง่าย เช่น กิจการขายส่งสุรา เบียร์ ยาสูบ น้ำมันเชื้อเพลิง ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ให้คำนวณหากำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิจากหลักฐานดังกล่าวโดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร หรือ
 
(2) ใช้รายได้และรายจ่ายทั้งปีตามที่ประมาณการไว้ หรือกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิจริงของรอบระยะเวลาหกเดือน ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีตามแบบ ภ.ง.ด. 51 คำนวณหากำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี หรือ
 
(3) กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะให้ คำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ โดยวิธีคำนวณหาอัตราร้อยละถัวเฉลี่ยของกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิต่อยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลัง 3 ปี แล้วนำอัตราถัวเฉลี่ยคูณยอดขาย หรือรายรับจากฐานภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะที่ยื่นแบบไว้ หรือ
 
(4) กรณีกิจการที่ต้องเสียและไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะรวมอยู่ด้วยกันให้คำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ โดยวิธีคำนวณหาอัตราร้อยละถัวเฉลี่ยของกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิต่อยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลัง 3 ปี แล้วนำอัตราดังกล่าว คูณยอดรายได้ตามที่ปรากฏในแบบ ภ.ง.ด. 50 หรือจากการตรวจสอบ หรือจากการวิเคราะห์และตรวจนิติบุคคลที่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลชำระไว้เกิน แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่าของรอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลัง 3 ปีถัวเฉลี่ย
 


ผลเสียหายจากภัยพิบัติฯ ที่จะนำมาคำนวณเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 513) พ.ศ. 2554 และพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 527) พ.ศ. 2554
 


2. กรณีที่เข้าเงื่อนไขการคำนวณภาษีเงินได้จากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย หรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายตามมาตรา 71 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้คำนวณหายอดขายหรือรายรับจากแบบแสดงรายการหรือข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการบนเครือข่ายรัษฎากร โดยใช้วิธีเทียบเคียงยอดขายหรือรายรับที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือนภาษี เพื่อคำนวณหารายรับถัวเฉลี่ยต่อเดือน มาคำนวณหายอดขายหรือรายรับถัวเฉลี่ยรายวัน จากนั้นนำยอดรายรับถัวเฉลี่ยรายวันคูณด้วยจำนวนวันที่มีการประกอบการจริงในเดือนภาษีนั้น หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้คำนวณจากข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีถูกผู้อื่นหักไว้ ตามหลักฐานที่บันทึกไว้บนเครือข่ายรัษฎากรของกรมสรรพากร

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.,สำนักงานสอบบัญชี พีแอนด์อี
ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,จดทะเบียนธุรกิจ,วางระบบบัญชี

Tags : การจัดการภาษีอากรกรณีประสบภัยพิบัติ (2)

view

*

view