http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,118,632
เปิดเพจ23,732,946

ข้อกำหนดของอียูเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ผลกระทบ

ข้อกำหนดของอียูเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ผลกระทบ

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ภาวะโลกร้อน หรือภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงร้อนขึ้นกว่าเดิมมีผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก ที่เห็นได้ชัดเจน คือ ทำให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ
เช่น น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหวที่รุนแรงมากขึ้น สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน  มาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) คล้ายกันกับเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อควบคุมอุณหภูมิสำหรับใช้ปลูกพืชต่างถิ่น สาเหตุเพราะมีก๊าซจำพวกคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศปกคลุมโลกมากขึ้น ก๊าซจำพวกคาร์บอนไดออกไซด์จะกักความร้อนจากโลกไว้ ยิ่งมีคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งกักเก็บความร้อนทำให้โลกร้อนมากขึ้น ก๊าซเหล่านี้จึงถูกเรียกว่าเป็นก๊าซเรือนกระจก  เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น
 

ประเทศต่างๆ เห็นผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่จะมีต่อมนุษยชาติ จึงร่วมกันหาทางแก้ไข ทางหนึ่ง คือ หาวิธีการที่จะให้มนุษย์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกไปในอากาศลง เช่น มีการประชุมทำความตกลงร่วมกันภายใต้กรอบความตกลงขององค์การสหประชาชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ คือ ความตกลงเกียวโต (Kyoto Protocol) โดยประเทศอุตสาหกรรม 37 ประเทศ และสหภาพยุโรปตกลงทำความผูกพันที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประเทศใดไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซได้ตามที่กำหนด ก็สามารถดำเนินการตามมาตรการทางเลือกได้อีก สามมาตรการ ที่สำคัญ คือ การซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซ (Emission trading) หรือเรียกกันว่า Carbon credit trading สรุปง่ายๆ คือ ประเทศหรือผู้ประกอบการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินเพดานที่กำหนดสามารถซื้อสิทธิการปล่อยก๊าซจากประเทศหรือผู้ประกอบการอื่นที่ปล่อยก๊าซไม่ถึงเพดานที่กำหนดมาชดเชยให้เพียงพอกับส่วนที่ปล่อยเกินได้
 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธะของความตกลงโตเกียว สหภาพยุโรปได้ออกข้อกำหนดที่ 2003/87/EC ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546 กำหนดให้มีโครงการที่เรียกว่า Scheme for greenhouse gas emission allowance trading within  the Community หรือที่เรียกว่า EU emissions trading  scheme : EU ETS เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกไปในอากาศ โดยมีหลักการสำคัญ คือ ให้ประเทศสมาชิกไปกำหนดมาตรการภายในโดยกำหนดเพดานว่าแต่ละปีผู้ประกอบการแต่ละรายจะสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เท่าใด เพดานที่กำหนดให้ในช่วงแรกยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการรายใดปล่อยก๊าซเกินเพดานสามารถซื้อสิทธิการปล่อยก๊าซจากรายที่ยังปล่อยไม่ถึงเพดานชดเชยได้ ส่วนรายที่ปล่อยก๊าซไม่ถึงเพดานสามารถขายสิทธิส่วนที่เหลือได้ การซื้อขายสิทธินี้สามารถกระทำได้ระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป หรือประเทศนอกสหภาพที่ได้รับการรับรองก็ได้ ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดมีโทษตามที่กำหนดไว้ ส่วนผู้ที่ปล่อยก๊าซเกินเพดานและไม่ได้ซื้อสิทธิชดเชย จะต้องจ่ายค่าปรับตามที่กำหนดไว้
 

สหภาพยุโรปมีนโยบายที่จะให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากขึ้น จึงได้ออก ข้อกำหนดที่ 2008/101/EC ลงวันที่ 19  พฤศจิกายน 2551 แก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดที่ 2003/87/EC ให้การบินอยู่ในโครงการ EU ETS ด้วย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป หลักการ คือ  เที่ยวบินไม่ว่าจะเป็นของประเทศใดที่บินจากหรือบินมายังสนามบินของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จะต้องอยู่ภายใต้โครงการ EU ETS โดยมีข้อยกเว้น เช่น เครื่องบินน้ำหนักเบา หรือรายที่มีเที่ยวบินไม่เกินที่กำหนด เป็นต้น
 

ผลจากการกำหนดให้การบินต้องอยู่ภายใต้โครงการ EU ETS ด้วย มีผลกระทบต่อธุรกิจการบินพาณิชย์ของประเทศต่างๆ ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จึงมีปฏิกิริยาจากประเทศที่มีสายการบินรายใหญ่ ได้ต่อต้านและคัดค้านข้อกำหนดนี้ สายการบินพาณิชย์ของอเมริกาและแคนาดา และสมาคมสายการบิน ได้ยื่นคัดค้านข้อกำหนดนี้ในสหราชอาณาจักรโดยโต้แย้งว่า การออกข้อกำหนดดังกล่าวขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ ศาลสูงของอังกฤษและเวลส์ได้ยื่นเรื่องให้ศาลยุติธรรมยุโรป (Court of Justice of the European Union) วินิจฉัยว่า ข้อกำหนดดังกล่าวขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและความตกลงระหว่างประเทศหรือไม่
 

ศาลยุติธรรมยุโรปได้มีคำวินิจฉัยคดีนี้แล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 โดยสรุปดังนี้
 

ประเด็นเรื่องข้อกำหนดของสหภาพยุโรปดังกล่าวขัดต่อความตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ ศาลยุติธรรมยุโรปเห็นว่าในส่วนที่เกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศ มีเพียงบทบัญญัติบางส่วนของความตกลงเรื่องการเปิดน่านฟ้า (Open Skies Agreement) เท่านั้นที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้อง ในส่วนที่เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติของกฎหมายระหว่างประเทศ มีหลักการที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องสามหลัก คือ อธิปไตยของรัฐเหนือน่านฟ้า การอ้างอธิปไตยเหนือท้องทะเลหลวงโดยมิชอบ และเสรีภาพในการบินเหนือทะเลหลวง      
 

ในประเด็นเรื่องข้อกำหนดขัดธรรมเนียมปฏิบัติของกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ ศาลเห็นว่าข้อกำหนดดังกล่าว ไม่ได้บังคับถึงกรณีเครื่องบินที่บินเหนือทะเลหลวงหรือน่านฟ้าของประเทศสมาชิกหรือประเทศที่สาม แต่บังคับถึงเฉพาะกรณีที่สายการบินพาณิชย์มีเส้นทางบินจากหรือไปยังสนามบินที่ตั้งอยู่ในเขตแดนของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือประเทศอื่นที่อยู่ในบังคับของโครงการ Emission trading scheme เท่านั้น ข้อกำหนดนี้จึงไม่ขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติของกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าว สำหรับ ประเด็นเรื่องข้อกำหนดดังกล่าวขัดต่อความตกลงระหว่างประเทศหรือไม่ นั้น ในส่วนของความตกลง Chicago  Convention ซึ่งเป็นความตกลงเรื่องการบินระหว่างประเทศ ศาลเห็นว่าความตกลงดังกล่าวไม่ผูกพันสหภาพยุโรป เพราะไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกของความตกลงดังกล่าว สำหรับข้อ โต้แย้งที่อ้างว่า การกำหนดให้การบินต้องอยู่ภายใต้โครงการ EU ETS  มีผลเท่ากับเป็นการเรียกเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นการขัดกับความตกลง Open Skies Agreement  ศาลเห็นว่า กรณีนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงระหว่างปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เครื่องบินแต่ละลำใช้กับค่าใช้จ่ายตาม โครงการ EU ETS  ที่สายการบินต้องรับภาระ  เพราะตามความเป็นจริงภาระของสายการบินตามโครงการ EU ETS ขึ้นอยู่กับการคำนวณตามกลไกตลาด และไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพดานที่ได้รับ
 

ในเรื่องนี้ประเทศไทยก็ได้ยื่นหนังสือถึงสหภาพยุโรปแสดงความไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวซึ่งก็คงไม่มีผลอะไรมากนัก อย่างไรก็ตาม แม้ศาลยุติธรรมยุโรปจะมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่า ข้อกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อความตกลงและกฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศที่ได้รับผลกระทบยังคงหาทางต่อต้านคัดค้านต่อไป โดยอาจใช้มาตรการตอบโต้หรือฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลกก็ได้ จึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อไป ว่า มาตรการเพื่อลดโลกร้อนและผลประโยชน์ของผู้ประกอบการอะไรจะเหนือกว่ากัน


สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.,สำนักงานสอบบัญชี พีแอนด์อี
ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,จดทะเบียนธุรกิจ,วางระบบบัญชี

Tags : ข้อกำหนดของอียู การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลกระทบ

view

*

view