http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

รักษาความยุติธรรมทำบ้านเมืองเป็นสุข

รักษาความยุติธรรมทำบ้านเมืองเป็นสุข

จาก โพสต์ทูเดย์

ในหลวงมีพระบรมราโชวาทตุลาการศาลปค.กลาง-อัยการเข้าเฝ้าฯ รักษาความยุติธรรมทำบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขวันนี้(30ม.ค.) เวลา 17.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่


ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราโชวาทแก่คณะตุลาการศาลปกครอง

"ข้าพเจ้า ยินดีที่ได้ฟังท่านที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความเรียบร้อยของประเทศชาติ ได้กล่าวคำปฏิญาณอย่างเข้มแข็งและแน่วแน่ที่จะปฏิบัติงานสำคัญของท่าน ซึ่งสำคัญที่ข้าราชการผู้ใหญ่ได้ปฏิบัติงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ ถ้าหากว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ให้ทำหน้าที่แสดงว่า ผู้ใหญ่เข้มแข็ง ผู้น้อยจะต้องทำตาม ผู้น้อยจะต้องเกรงความเข้มแข็งของของผู้ใหญ่ ฉะนั้นถ้าท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวนี้ เชื่อได้ว่าประเทศชาติจะมีการปกครองที่เข้มแข็ง และเมื่อมีการปกครองที่เข้มแข็ง ประชาชนก็มีความมั่นใจว่า ประเทศชาติจะอยู่ได้ไปได้ ขอให้ท่านทำตามคำปฏิญาณอย่างเคร่งครัด และถือว่าท่านเป็นหลักของประเทศชาติ อย่างสำคัญ ถ้าปฏิบัติดีชอบเท่ากับท่านเป็นผู้ที่ได้สร้างประเทศชาติ ถ้าละเลยต่อคำปฏิญาณเป็นอันว่า เป็นสิ่งที่ร้ายต่อส่วนรวม ฉะนั้นขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามที่ท่านได้กล่าวอย่างเคร่งครัด และถือว่าเป็นคำพูดที่เห็นกันตั้งใจที่มั่นคง ที่สำคัญที่จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขได้ ประชาชนอยู่อย่างมั่นใจว่าประเทศชาติอยู่ได้ ถ้าเขามีความมั่นใจแล้ว เชื่อว่าทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างความปึกแผ่นของประเทศชาติ"
         
จาก นั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราโชวาทแก่คณะอัยการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างความยุติธรรมของประเทศ
         
"ข้าพเจ้า มีความยินดีที่ได้ฟังผู้ที่จะทำหน้าที่อัยการในประเทศชาติ ซึ่งอัยการเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเพื่อความเจริญ เพื่อความยุติธรรมของประเทศ ถ้าท่านปฏิบัติดีจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศชาติมีความระเบียบเรียบร้อย การปกครองต้องมีระเบียบ ต้องมีความเรียบร้อย คือ จะต้องมีความยุติธรรม อัยการมีส่วนสำคัญในการสร้างความยุติธรรมของประเทศ ถ้ามีความยุติธรรม ทำให้ประเทศอยู่เย็นเป็นสุขได้ แต่ถ้าขาดความยุติธรรม ประเทศชาติไม่มีทางที่จะดำเนินงานไปโดยดี

ฉะนั้น ประเทศชาติขึ้นกับท่านที่จะปฏิบัติ ช่วยให้มีความซื่อตรง มีความตรงไปตรงมาในการปฏิบัติงาน ขึ้นกับท่านอย่างมากที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมในบ้านเมือง เพราะว่าคนมี ประชาชนมีจำนวนมาก จะต้องมีการขัดแย้งกันบ้าง ถ้าท่านสามารถแก้ไขเรื่องขัดแย้งระหว่างประชาชน ท่านก็จะช่วยให้บ้านเมืองไปโดยเรียบร้อย เป็นงานที่ไม่ใช่ง่าย ฉะนั้นก็ขอให้ท่านพยายามที่จะทำให้ความเป็นอยู่ระหว่างประชาชนมีความเรียบ ร้อย อะไรที่ขัดข้องกันก็ให้สามารถที่จะปัดเป่าความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้น ถ้าประชาชนมีความเดือดร้อน ท่านจะได้ช่วยให้ผ่านพ้นไปโดยดี ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง บ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุข"


“ในหลวง” ทรงแนะตุลาการ-อัยการ มีความยุติธรรม ประเทศอยู่เย็นเป็นสุข

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

              วันนี้ (30 ม.ค.) เวลา 17.45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

       ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชวาทแก่คณะตุลาการศาลปกครอง
       
       “ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังท่านที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความเรียบร้อยของประเทศชาติ ได้กล่าวคำปฏิญาณอย่างเข้มแข็ง และแน่วแน่ที่จะปฏิบัติงานสำคัญของท่าน ซึ่งสำคัญที่ข้าราชการผู้ใหญ่ได้ปฏิบัติงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ ถ้าหากว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ให้ทำหน้าที่แสดงว่า ผู้ใหญ่เข้มแข็ง ผู้น้อยจะต้องทำตาม ผู้น้อยจะต้องเกรงความเข้มแข็งของของผู้ใหญ่ ฉะนั้น ถ้าท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวนี้ เชื่อได้ว่า ประเทศชาติจะมีการปกครองที่เข้มแข็ง และเมื่อมีการปกครองที่เข้มแข็ง ประชาชนก็มีความมั่นใจว่า ประเทศชาติจะอยู่ได้ไปได้ ขอให้ท่านทำตามคำปฏิญาณอย่างเคร่งครัด และถือว่าท่านเป็นหลักของประเทศชาติ อย่างสำคัญ ถ้าปฏิบัติดีชอบเท่ากับท่านเป็นผู้ที่ได้สร้างประเทศชาติ ถ้าละเลยต่อคำปฏิญาณเป็นอันว่า เป็นสิ่งที่ร้ายต่อส่วนรวม ฉะนั้น ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามที่ท่านได้กล่าวอย่างเคร่งครัด และถือว่าเป็นคำพูดที่เห็นกันตั้งใจที่มั่นคง ที่สำคัญที่จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขได้ ประชาชนอยู่อย่างมั่นใจว่าประเทศชาติอยู่ได้ ถ้าเขามีความมั่นใจแล้ว เชื่อว่าทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างความปึกแผ่นของประเทศชาติ”
       
       จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชวาทแก่คณะอัยการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างความยุติธรรมของประเทศ
       
       “ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ฟังผู้ที่จะทำหน้าที่อัยการในประเทศชาติ ซึ่งอัยการเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเพื่อความเจริญ เพื่อความยุติธรรมของประเทศ ถ้าท่านปฏิบัติดีจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศชาติมีความระเบียบเรียบร้อย การปกครองต้องมีระเบียบ ต้องมีความเรียบร้อย คือ จะต้องมีความยุติธรรม อัยการมีส่วนสำคัญในการสร้างความยุติธรรมของประเทศ ถ้ามีความยุติธรรม ทำให้ประเทศอยู่เย็นเป็นสุขได้ แต่ถ้าขาดความยุติธรรม ประเทศชาติไม่มีทางที่จะดำเนินงานไปโดยดี ฉะนั้น ประเทศชาติขึ้นกับท่านที่จะปฏิบัติ ช่วยให้มีความซื่อตรง มีความตรงไปตรงมาในการปฏิบัติงาน ขึ้นกับท่านอย่างมากที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมในบ้านเมือง เพราะว่าคนมี ประชาชนมีจำนวนมาก จะต้องมีการขัดแย้งกันบ้าง ถ้าท่านสามารถแก้ไขเรื่องขัดแย้งระหว่างประชาชน ท่านก็จะช่วยให้บ้านเมืองไปโดยเรียบร้อย
       
       เป็นงานที่ไม่ใช่ง่าย ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านพยายามที่จะทำให้ความเป็นอยู่ระหว่างประชาชนมีความเรียบร้อย อะไรที่ขัดข้องกันก็ให้สามารถที่จะปัดเป่าความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้น ถ้าประชาชนมีความเดือดร้อน ท่านจะได้ช่วยให้ผ่านพ้นไปโดยดี ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง บ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุข”


สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.,สำนักงานสอบบัญชี พีแอนด์อี
ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,จดทะเบียนธุรกิจ,วางระบบบัญชี

Tags : รักษาความยุติธรรม ทำบ้านเมืองเป็นสุข

view

*

view