http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ปราโมทย์ ระบุศาสตร์พระราชาแก้วิกฤติชาติได้

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

"ปราโมทย์"ระบุศาสตร์พระราชาแก้วิกฤติชาติได้ ผู้เกี่ยวข้องต้องต่อยอดความคิดอย่านิ่งเฉยขณะที่คนทำงานใกล้ชิดแนะรัฐบาลศึกษาศาสตร์พระราชาจริงจัง
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)   จัดเสวนาในหัวข้อ “ศาตร์พระราชากับการกู้วิกฤติชาติ”  ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4

โดยนายปราโมทย์ ไม้กลัด กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) และอดีตอธิบดีกรมชลประทาน  กล่าวว่า การแก้ปัญหาจะต้องน้อมนำหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาต่อยอดปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้ เพราะปัญหาทุกเรื่องพระองค์ทรงพระราชทานแนวคิดไว้หมดแล้ว และเป็นที่ยอมรับว่า ศาสตร์ของพระองค์สามารถกู้วิกฤติชาติได้ แต่จะต้องนำมาต่อยอดทางความคิด โดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาอุทกภัย

อย่างเช่นเมื่อครั้งน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ พระองค์ทรงเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขในทันที เช่นทำฟลัดเวย์  โดยมีพื้นฐานของหลักคิดง่ายๆ ว่าก่อนจะแก้ปัญหาจะ ต้องเข้าใจธรรมชาติ เรียนรู้ธรรมชาติ และต้องนำภัยพิบัติมาเป็นครูที่สอนเราในปี 2555 ที่มีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำมาก ก็ขอประชาชนอย่าตกใจ มีสติอย่าตื่นตามกระแส  ใช้สูตรของพระราชาในการรับมืออย่างถูกต้อง คือ สู้ภัย โดยหาแนวทางการผันน้ำออกทะเลให้เร็วที่สุด ไม่ใช่ทุกฝ่ายมัวแต่กักเก็บน้ำไว้ , ปรับตัว อยู่กับภัยธรรมชาติ และหนีภัย แต่ต้องหนีหลังจากประเมินแล้ว ไม่ใช่หนีก่อนคิด

"ระบบข้าราชการเป็น การแก้ไขปัญหาเพื่อให้งบประมาณหมดไป แต่ไม่ค่อยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อน ซึ่งหลักคิดหลักทำของพระองค์ท่าน มีการแก้ไขอย่างระบบขั้นตอน และไม่ได้ยาก แต่รัฐบาลไม่คิดนำมาปฏิบัติคือ การสู้ภัยเมื่อน้ำมา ต้องเร่งนำน้ำออกทะเลอย่างเร็วที่สุด แต่ในขณะนี้รัฐบาล มีแต่แผน แต่ไม่ได้ทำ นอกจากนี้ ยังมีการปรับตัว เพื่อให้อยู่ร่วมกับภัยธรรมชาติได้ และการหนีน้ำ หากน้ำป่าไหลหลากมา ก็ต้องหนีไปอยู่ที่ใหม่ ที่สูงกว่า และดีกว่า อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นเรื่องง่ายและสามารถปฏิบัติได้จริง"

ขณะ ที่ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ หนึ่งในข้าราชการที่เคยทำงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่ผันตัวมาเป็นชาวนาเพื่อหวังน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของในหลวงไปเผยแพร่  กล่าวว่า ทุกวันนี้สังคมนี้ปากก็บอกว่ารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่ทุกคนกลับรักแต่ปาก อกตัญญู เพราะไม่เคยนำคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติ  ทุกคนอยู่เฉย คนรวยก็คิดว่าทำอย่างไรจะรวยขึ้น คนจนก็อยากรวย ทำให้สังคมไม่รู้จักพอ และไม่รู้จักคำว่าให้ 

ทั้งนี้ ปัญหาต่างๆ พระองค์ทรงคิดทางแก้ไว้หมดแล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมายังไม่เห็นรัฐบาลใดนำแนวทางดังกล่าวมาใช้และศึกษาอย่าง จริงจัง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ประเทศคงต้องพบกับภัยพิบัติมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะจากภัยพิบัติภัยธรรมชาติ แต่อาจประสบกับภัยจากโรคระบาด  ปัญหาเศรษฐกิจ และที่น่ากลัวที่สุดคือปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งกำลังทำร้ายสังคมไทยอยู่ในปัจจุบัน 

นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สถาปนิกอาสาจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวย้ำว่าศาตร์พระราชาสามารถแก้วิกฤติชาติได้ โดยคนที่จะเข้ามาแก้วิกฤติให้กับประเทศ  ควรศึกษาและซึมซับบุคลิกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพราะแม้พระองค์จะตรัสเสมอว่าเป็นคนธรรมดา แต่เมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่าพระองค์ไม่ใช่คนที่อดทนอย่างเดียว แต่เป็นคนที่ทนได้ด้วย ไม่ใช่คนที่คิดสร้างสรรค์อย่างเดียว แต่ต้องไม่เพ้อเจ้อด้วย  และเป็นคนที่พูดง่าย แต่ไม่ใช่คนที่มักง่าย 

นอกจากนี้อยากฝากให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาภัยพิบัติอย่างตรงจุด  โดยเฉพาะความคิดที่ว่าการย้ายเมืองเพื่อหนีภัย กับการย้ายนักการเมืองชั่วๆ แนวคิดใดจะดีกว่ากัน


สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.,สำนักงานสอบบัญชี พีแอนด์อี
ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,จดทะเบียนธุรกิจ,วางระบบบัญชี

Tags : ปราโมทย์ ศาสตร์พระราชา แก้วิกฤติชาติได้

view

*

view