http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

บ.หลังบ้าน ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล -เครือญาติ กวาดงานรัฐ 7 โครงการ 52 ล้าน

จากสำนักข่าวอิศรา
เขียนโดย เสนาะ สุขเจริญ

เจาะขุมทรัพย์“วรรณพร”หลังบ้านขุนคลัง“ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล”และเครือญาติ เป็นคู่สัญญารัฐ 3 แห่ง 7 โครงการ กวาดรับเหมาปูยางกรมชลประทาน 3 จังหวัดกว่า48 ล้าน

ในขณะที่กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินของนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นางวรรณพร ภูวนาถนรานุบาล คู่สมรสให้คนใกล้ชิด(โอนหุ้น)ในช่วงระหว่างปี 2550 ถึงก่อนรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาจเต็มไปด้วยคำถาม?

คราวนี้ลองมาดูรายได้ทางธุรกิจกันบ้าง

ดังที่กล่าวก่อนหน้านี้ นายธีระชัยและนางวรรณพรถือหุ้นธุรกิจร่วมกันอย่างน้อย 2 แห่ง คือ บริษัท ทีวีที ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด  และ บริษัท ถาวรทวี จำกัด ขณะที่อีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ยูเนี่ยนพัฒนกิจ จำกัด และ บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด นางวรรณพรถือหุ้นร่วมกับเครือญาติ

บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด  ณ วันที่ 30 เมษายน 2544  มีผู้ถือหุ้น 8 คนเป็นเครือญาตินางวรรณพรทั้งหมด โดยนางวรรณพรถือ 40,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ นายเกรียง อู่อุดมยิ่ง บิดานางวรรณพร จำนวน 330,000 หุ้น นางอรสา อู่อุดมยิ่ง มารดานางวรรณพร 85,000 หุ้น จากทั้งหมด 600,000 หุ้น

จากการตรวจสอบพบว่าระหว่างปี 2548-2554  บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด ได้รับว่าจ้างซ่อมแซมฝายยางให้แก่หน่วยงานราชการทั้งสิ้น 3 แห่ง 7 โครงการวงเงินรวม 52,302,668 บาท ในจำนวนนี้เป็นโครงการรับเหมาของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 โครงการวงเงิน 48,794,838 บาท จ้างเหมาปูบ่อน้ำ ด้วยแผ่นยางพารา จำนวน 2 สระ ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ 1 โครงการวงเงิน  1,999,830 บาท  ,ขายท่อยาง Preformed Neoprene Compression Seal ให้แก่กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม  1,508,000

โครงการล่าสุดของกรมชลประทานคือซ่อมแซมฝายยางคลองระบายน้ำจรเข้สามพัน  ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  24,972,000 บาท  เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2554  (ดูตาราง)

ตำแหน่งของนายธีระชัยก่อนหน้านี้คือ กรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในช่วงปี 2542 ,เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปี 2546 เป็นต้นมา ,เป็นประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในปัจจุบัน

ตำแหน่งดังกล่าวในอดีตมีส่วนเอื้อประโยชน์กับบริษัทของภรรยาและเครือญาติ ของภรรยาหรือไม่ ณ ขณะนี้ไม่มีข้อมูลแน่ชัด  แต่ในห้วงนายธีระชัยดำรงตำแหน่งขุนคลังตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2554 เป็นต้นมา หากธุรกิจของภรรยา (เพิ่งโอนหุ้นให้ น.ส.ธนพร บุตรสาวเมื่อเดือน 18 กรกฎาคม 2554) ญาติภรรยา มีส่วนได้เสียหรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ เท่ากับนายธีระชัยกำลังสุ่มเสี่ยงกับข้อครหาเอื้อประโยชน์กับภรรยา ญาติภรรยาและบริวารหรือไม่?


โครงการรับเหมาของกรมชลประทานที่บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด เป็นผู้รับเหมา (2552-2554)

ที่มา: สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม


สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.,สำนักงานสอบบัญชี พีแอนด์อี
ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,จดทะเบียนธุรกิจ,วางระบบบัญชี

Tags : บ.หลังบ้าน ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เครือญาติ กวาดงานรัฐ โครงการ 52 ล้าน

view

*

view