http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ไขเบื้องหลัง วิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข รวยแค่ 11.3 ล้าน ?

จากสำนักข่าวอิศรา
เขียนโดย เสนาะ สุขเจริญ

ไขเบื้องหลัง “วิทยา บุรณศิริ”รมว.สาธารณสุข   ถือครองทรัพย์สิน 11.3 ล้านกับข้อมูลลึกหุ้นใหญ่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อนถ่ายโอน ให้สุภาพสตรี 2 คน ?

 แม้ว่าบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายวิทยา บุรณศิริ  ที่ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.พระนครศรีอยุธยาปี 2551 กับตอนรับตำแหน่งรัฐมนตรีปี 2554 มีความแตกต่างในเรื่องจำนวนทรัพย์สินไม่มาก           

วันที่ 22 มกราคม 2551 รับตำแหน่ง ส.ส. มีทรัพย์สิน 8,869,261.81 บาท หนี้สิน 2,167,302.94 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 6,701,958.90 บาท  

วันที่ 10 สิงหาคม 2554  ตอนรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีทรัพย์สิน 12,566,061.42 บาท หนี้สิน 1,257,680.34 บาท  รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 11,308,381.08 บาท          

ในขณะที่ธุรกิจรับเหมาของน้องชาย  ได้แก่ หจก.วิวิทย์ชัยกิจก่อสร้าง และ หจก.ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995  กวาดรับเหมาใน จ.พะเยา และ พระนครศรีอยุธยา นับร้อยโครงการมูลค่านับพันล้านบาท (โดยเฉพาะโครงการในยุครัฐบาลพรรคไทยรักไทย?)          

เมื่อเปรียบเทียบความมั่งคั่งของนายวิทยา (มูลค่าสินทรัพย์ตามที่แจ้งต่อป.ป.ช.) ไม่ได้สูงมาก ประการสำคัญ “ไม่มีเงินลงทุน”        

นำไปสู่เงื่อนปมที่ว่าแล้ว “ฐานะที่แท้จริง” เป็นอย่างไร?        

อาจกระจ่างขึ้น ถ้าพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้อย่างละเอียด            

ก่อนหน้านี้นายวิทยามีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างน้อย 2 แห่ง  

1.บริษัท ถาวรนิมิตรไชย จำกัด จดทะเบียนวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 57 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ถือหุ้น 7 คน ได้แก่ นายวิทยา 30,000 หุ้น  นางธนนันท์ วีระพงษ์  น้องสาว    15,000 หุ้น นายวันชัย จุฑานพรัตน์  นายพงษ์ไพร ผลิพัฒน์  นางสาวปราณี พยาเทเวสน์  นางสาวเบญจลักษณ์ ธารีไทย และ นางสาวอนิสา ใยสามเสน คนละ 1,000 หุ้น รวมทั้งหมด  50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  ต่อมาวันที่ 30 เม.ย.2551 นายวิทยาโอนหุ้นจำนวน  30,000 หุ้นให้นางสาววาสนา เกตุประทุม ทั้งหมด  กระทั่งปัจจุบัน  (ดูตาราง)

2.หจก.ศิริวิทยาภัณฑ์ขนส่ง  จดทะเบียนวันที่ 17 มีนาคม 2526  ทุนปัจจุบัน 10 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่  92 หมู่ที่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีหุ้นส่วน 2 คน นายวิทยา และ นายวรวิทย์ บุรณศิริ ลงหุ้นคนละ 5 ล้านบาท นายวิทยาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กระทั่งวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีการเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วน โดยนางธนนันท์ วีระพงษ์ เข้ามาถือหุ้นร่วมกับนายวรวิทย์ บุรณศิริ คนละ 5 ล้านบาท กระทั่งปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัท ถาวรนิมิตรไชย จำกัด แจ้งข้อมูลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า รายได้ ปี 2552 จำนวน  20,016,000  บาท กำไรสุทธิ 2,354,098  บาท  ปี 2553 มีรายได้เพียง  96,000  บาท   กำไรสุทธิ 40,000  บาท สินทรัพย์  7,438,188  บาท  ส่วน หจก.ศิริวิทยาภัณฑ์ขนส่ง ในช่วง 5 ปีไม่ได้ประกอบกิจการหลายปีติดต่อกัน ปี 2553 สินทรัพย์  18,208,195  บาท      

กล่าวสำหรับนางสาววาสนา เกตุประทุม ผู้รับโอนหุ้นบริษัท ถาวรนิมิตรไชย จำกัด (สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นระบุอยู่บ้านเลขที่ 68/569 หมู่ที่ 1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา) พบว่า เป็นเจ้าของ หจก.สหกิจ วาสนารุ่งเรือง ประกอบธุรกิจขายเหล้าแช่ จดทะเบียน 21 มกราคม 2546 ทุน 1,300,000 บาท ที่ตั้งเลขที่ 62/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนายเฉลิมชัย และนางวีรนุช ภู่ทอง เป็นหุ้นส่วน      

เพราะฉะนั้น การที่นายวิทยาโอนธุรกิจที่เป็นเคยเป็นเจ้าของให้แก่น้องสาวและ นางสาววาสนา เกตุประทุม ทำให้มีสินทรัพย์ไม่มากนัก (ทรัพย์สินที่แจ้งต่อป.ป.ช.)       

แต่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือไม่ หลายคนอาจมีคำตอบ? 


 รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ถาวรนิมิตรไทย จำกัด

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกืจการค้า,สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

รายชื่อ “หุ้นส่วน” หจก.ศิริวิทยาภัณฑ์ขนส่ง 

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกืจการค้า,สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม


สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.,สำนักงานสอบบัญชี พีแอนด์อี
ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,จดทะเบียนธุรกิจ,วางระบบบัญชี

Tags : ไขเบื้องหลัง วิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข รวยแค่ 11.3 ล้าน

view

*

view