http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

แกะรอย บ.ถุงเงิน ไพวงษ์ เตชะณรงค์ กุนซือ ยงยุทธ โกยเม็ดเงิน ก.มหาดไทยลิ่ว 523.4 ล้าน

จากสำนักข่าวอิศรา
เขียนโดย เสนาะ สุขเจริญ

แกะรอยถุงเงิน“ไพวงษ์ เตชะณรงค์”ที่ปรึกษา“ยงยุทธ วิชัยดิษฐ”ผ่าน บ.โซลาร์ตรอนจาก“ยุคแม้ว” ถึง “ยุคปู” โกยเม็ดเงิน 3 หน่วยงาน ก.มหาดไทย 523.4 ล้าน ห้วงไทยรักไทยลิ่ว“เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช”ยุคทอง?     

พลันที่นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ เจ้าของอาณาจักรโบนันซ่ารีสอร์ต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็น่าสนใจ        

“น่าสนใจ”ก็เพราะว่าสถานะของนายไพวงษ์คือหุ้นใหญ่ บมจ.โซล่าร์ตรอน        

เป็นที่รู้กันว่า บมจ.โซล่าร์ตรอน คือผู้ผลิตและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้หน่วยงานราชการรายใหญ่       

ลองมาดูกลุ่มลูกค้าหน่วยงานรัฐของ บมจ.โซล่าร์ตรอนกันบ้าง?        

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า ตั้งแต่ยุครัฐบาลไทยรักไทยเป็นรัฐบาลในช่วงต้นปี 2544-ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 10 สิงหาคม 2554 บมจ.โซล่าร์ตรอน ได้รับว่าจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากหน่วยงานรัฐ ทั้งสิ้น 12 แห่ง มากสุด ได้แก่ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  จำนวน 13 ครั้ง  วงเงิน 124,727,956 บาท          

กรมโยธาธิการและผังเมือง 12 ครั้ง  วงเงิน  125,618,376 บาท        

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 9 ครั้ง วงเงิน 24,146,796 บาท (ผ่านอบต.และเทศบาล)        

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 4  ครั้ง วงเงิน  373,699,000 บาท        

การฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.) 4 ครั้ง วงเงิน 121,924,900 บาท         

กองทัพอากาศ 4 ครั้ง  22,495,568  บาท        

กรมทางทางหลวง 4 ครั้ง  วงเงินรวม   7,816,000 บาท       

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ผ่าน สถานศึกษา 3 แห่ง ) 3 ครั้ง  วงเงิน 9,510,158  บาท        

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  2 ครั้ง วงเงิน  55,698,800 บาท  (8 ม.ค. 47, 3 ก.ย. 51)       

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร กรมราชทัณฑ์ 1 ครั้ง 3,711,800 บาท  (29 พ.ค. 51)       

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1 ครั้ง 1,554,641 บาท   (27 ก.ค. 50)       

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ครั้ง 1,037,355  บาท  (4 พ.ค. 50)

ทั้งนี้เป็นหน่วยงานในการสังกัดของกระทรวงมหาดไทยมากสุด 3  หน่วยงานคือ กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  รวม 25 ครั้ง เป็นเงิน 523,464,172 บาท  (ดูตาราง)        

น่าสังเกตว่าการว่าจ้างในกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้ง 12 ครั้งเกิดขึ้นในช่วงปี  2544-2545          

การว่าจ้างในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  ทั้ง4 สัญญาเกิดขึ้นในช่วงปี 2547-2549           

การว่าจ้างใน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ผ่านอบต.และเทศบาล) 8 ใน 9 ครั้งเกิดขึ้นระหว่าง ปี 2551-2553         

การว่าจ้างในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน  10 ครั้ง จาก 13 ครั้งเกิดขึ้นในช่วงปี 2546- ม.ค.2551          

การว่าจ้างในกรมทางหลวง 4 ครั้ง เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 12 ก.พ. 50 - 30 ก.ค. 51         

การว่าจ้างในกองทัพอากาศ (กรมช่างโยธาทหารอากาศ)  4 ครั้ง เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 14 มิ.ย. 53- 25 ส.ค. 54             

การว่าจ้างในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ผ่าน สถานศึกษา 3 แห่ง ) เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 27 ก.ค. 47- 29 มิ.ย. 50

บมจ.  โซลาร์ ตรอน จดทะเบียนวันที่  24 กันยายน 2547  ทุนปัจจุบัน 450 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่   1000/65 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ   ณ วันที่ 8 เมษายน 2554  นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ ถือหุ้น   11.65%  นางภัสสรา เตชะณรงค์ 2.56%  นาย สงกรานต์ เตชะณรงค์ 0.82%    มี นายอัครเดช โรจน์เมธาออ  นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง  นางรวิฐา พงศ์นุชิต  นายภาวัน สยามชัย  นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์  น.ส.รมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ถ้าพลิกประวัติ นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์ จะพบว่า        

เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน   ปี 2545 – 2549        

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   1-8 ตุลาคม 2545        

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2544 – 2545        

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงอุตสาหกรรม   ปี 2542 – 2544        

ได้รับทาบทามแต่งตั้งจาก บมจ.โซล่าร์ตรอน เป็นกรรมการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553      

 

ถ้าพลิกทำเนียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะพบว่า        

ร.ต.อ.ปุรชัย เปี่ยมสมบูรณ์ : กุมภาพันธ์ 2544 - ตุลาคม 2545       

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา : ตุลาคม 2545 - มีนาคม 2547        

นายโภคิน พลกุล : มีนาคม 2547 - มีนาคม 2548        

พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ : มีนาคม 2548 - สิงหาคม 2548        

พลเอก คงศักดิ์ วันทนา : สิงหาคม 2548 - กันยายน 2549        

นายอารีย์ วงศ์อารยะ : ตุลาคม 2549 - ธันวาคม 2550       

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ : ธันวาคม 2550 - กุมภาพันธ์ 2551        

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง : กุมภาพันธ์ 2551 - สิงหาคม 2551        

พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ : สิงหาคม 2551

ถ้าพลิกทำเนียบปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า       

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ : 5 มีนาคม 2545 - 30 กันยายน 2545        

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช : 1 ตุลาคม 2545 - 9 มีนาคม 2548        

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ : 20 เมษายน 2548 - 30 กันยายน 2549        

นายพงศ์โพยม วาศภูติ : 6 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2551        

นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ : 1 ตุลาคม 2551 - 26 มีนาคม 2552        

นายวิชัย ศรีขวัญ : 27 มีนาคม 2552 - 30 กันยายน 2552        

นายมานิต วัฒนเสน : 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553       

นายวิเชียร ชวลิต : 14 ธันวาคม 2553 - 19 กันยายน 2554        

นายพระนาย สุวรรณรัฐ 7 ตุลาคม 2554 ถึงปัจจุบัน 

ทำเนียบอธิบดีกรมโยธาธิการในช่วงปี 2545 คือ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์        

ทำเนียบประธานบอร์ดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในช่วงปี 2548-2549  คือ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์        

ทำเนียบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2548- 19 กันยายน 2549 คือนายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์                 

เป็นเรื่องบังเอิญอย่างยิ่งที่ว่า การว่าจ้าง บมจ.โซล่าร์ตรอน ในหน่วยงาน  กรมโยธาธิการและผังเมือง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เกิดขึ้นในยุคนายเสริมศักดิ์  พงษ์พาณิชย์ และรัฐบาลไทยรักไทย? 

รายการว่าจ้าง บมจ.โซลาร์ตรอน ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)


ที่มา:สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

รายการว่าจ้าง บมจ.โซลาร์ตรอน ในกรมโยธาธิการและผังเมือง

ที่มา:สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

รายการว่าจ้าง บมจ.โซลาร์ตรอน ในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่มา:สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม


สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.,สำนักงานสอบบัญชี พีแอนด์อี
ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,จดทะเบียนธุรกิจ,วางระบบบัญชี

Tags : แกะรอย บ.ถุงเงิน ไพวงษ์ เตชะณรงค์ กุนซือ ยงยุทธ โกยเม็ดเงิน ก.มหาดไทย

view

*

view