http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ชำแหละงบฯพีอาร์ ก.เกษตรฯยุค ธีระ วงศ์สมุทร 3 กลุ่มบิ๊กฟัน 108 ล้าน ผู้ถือหุ้น 2 บ.เชื่อมโยงกัน

จากสำนักข่าวอิศรา
เขียนโดย เสนาะ สุขเจริญ

ตรวจสอบงบฯพีอาร์- จัดอีเวนต์ กระทรวงเกษตรฯยุค“ธีระ วงศ์สมุทร” 3 กลุ่มใหญ่ฟัน 108 ล้าน พบผู้ถือหุ้น 2 บริษัทเชื่อมโยงกันส่อเกิดปัญหาฮั้ว?        

หากพลิกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะการว่า จ้างประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการและงานอีเวนต์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงกรกฎาคม 2554 จะพบว่าใช้เม็ดเงิน 119,365,000 บาท  โดยผ่านเอกชน 8 ราย ผู้ได้รับว่าจ้างมากที่สุด คือ       

บริษัท ไฮฟลายเออร์ จำกัด  3 ครั้ง รวมวงเงิน   44,940,000 บาท ได้แก่         

1.จัดงาน “โครงการบริหารจัดการน้ำ   มหกรรมบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่พื้นที่เป้าหมายใน 4 ภูมิภาค” วงเงิน 19,950,000 บาท  เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2554

2. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 119 ปี  “119 ปี นวัตกรรมเกษตรไทยนำชาติ” 19,990,000 บาท  เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2554          

3.จัดนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 วันที่ 29 ก.ค.54-7 ส.ค.54 ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี  5,000,000 บาท เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2554

รองลงมา บริษัท ฟาร์ม แชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด  2 ครั้ง รวมวงเงิน  30,695,000 บาท  ได้แก่      

1.จัดนิทรรศการ “หมูบ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ ปีที่ 60 วงเงิน 4,750,000 บาท เมื่อวันที่  7 ธ.ค. 2553  และ      

2.ทำงานโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายภาคเกษตร 25,945,000บาท  เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2554

รองลงมา บริษัท คาริสม่า มีเดีย จำกัด  1 ครั้ง วงเงิน 21,050,000 บาท  ได้แก่ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมดำเนินการเลือกตั้งสมาชิก สภาเกษตรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2553      

บริษัท สไมล์ ครีเอทีฟ กรุ๊ป จำกัด   1 ครั้ง 11,960,000 บาท  ได้แก่ โครงการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกษตรกร เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2554       ที่เหลือไม่กี่ล้านบาท        

บริษัท ใกล้ฟ้า จำกัด (นางสาวกันยา แทนพลกรัง ถือหุ้นใหญ่) 1 ครั้ง  4,850,000  บาท ได้แก่ ดำเนินงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ปี 2553 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2553  

บริษัท  แคพพรีคอร์น ครีเอทีฟ จำกัด (นายสุเทพ วรรณะพาหุณ ถือหุ้นใหญ่ )  1 ครั้ง 2,200,000  บาท ได้แก่ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 83 พรรษา  เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2553     

บริษัท ไฟแรง จำกัด (นางสาวอณัญญา เที่ยงแท้ ถือหุ้นใหญ่)  1 ครั้ง  1,970,000 บาท ได้แก่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้โครงการปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 7 รอบ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2554     

และ  บริษัท กรีนแนพเฮ้าส์ จำกัด  (นายสมยศ รัตนอุดมโชค ถือหุ้นใหญ่) 1  ครั้ง  1,700,000 บาท ได้แก่ จัดนิทรรศการ “นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย นำเกษตรกรรมไทยยั่งยืน” ในงาน “119 ปี นวัตกรรมเกษตรไทยนำชาติ”เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบ 119 ปี   เมื่อวันที่  21 มี.ค. 2554

จากการตรวจสอบพบว่า  บริษัท ไฮฟลายเออร์ จำกัด  จดทะเบียนวันที่ 2 กันยายน 2531 ทุนปัจจุบัน 20 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 85/118-120 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ นางสาวอำพันสี สิริยากรนุรักษ์  ถือหุ้นใหญ่        

ขณะที่บริษัท ฟาร์ม แชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ในกลุ่มกันตนา จดทะเบียนวันที่ 6 พฤษภาคม 2551  ทุนปัจจุบัน 20 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 111/2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม บมจ. กันตนา กรุ๊ป ถือหุ้น  99.9%        

ที่น่าสนใจก็คือ จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท คาริสม่า มีเดีย จำกัด และ บริษัท สไมล์ ครีเอทีฟ กรุ๊ป จำกัด  มีผู้ถือหุ้นเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ        

บริษัท คาริสม่า มีเดีย จำกัด จดทะเบียนวันที่ 11 ตุลาคม 2545 ทุน 5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 224/12 หมู่บ้านหมู่บ้านลัดดารมย์ อิลิแกรนท์ ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ นางสาวดวงดาว พันธ์พิกุล ถือหุ้นใหญ่ 94% (ณ วันที่ 30 เม.ย.2553)        

ขณะที่ บริษัท สไมล์ ครีเอทีฟ กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนวันที่  13 มีนาคม 2549 ทุน 20 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 1111/80 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  นายธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ถือหุ้น 75%   นางสาวดาวดาว พันธ์พิกุล  20% (ณ วันที่ 30 เม.ย.53)      

เท่ากับกลุ่ม นางสาวดวงดาว และ นายธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ได้รับว่าจ้างเป็นเงิน 33,010,000 บาท      

เพราะฉะนั้นหากเทียบเม็ดเงินรวม คิดเป็นอันดับ 2 รองจากบริษัท ไฮฟลายเออร์ จำกัด  

ดังนั้นหากคิดเฉพาะ 3 กลุ่ม (4 บริษัท) คิดเป็นเงิน 108,645,000 บาท      

ที่น่าสนใจกว่านั้น หากมีโครงการหนึ่งโครงการที่ บริษัท คาริสม่า มีเดีย จำกัด และ บริษัท สไมล์ ครีเอทีฟ กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมเสนอราคาด้วยกันทั้งคู่ จะเกิดปัญหาทางข้อกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ.2542 หรือไม่?        

เอกชนที่ได้รับว่าจ้างประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการของสำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ  

ที่มา:สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม


สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.,สำนักงานสอบบัญชี พีแอนด์อี
ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,จดทะเบียนธุรกิจ,วางระบบบัญชี

Tags : ชำแหละงบฯพีอาร์ ก.เกษตรฯ ยุค ธีระ วงศ์สมุทร กลุ่มบิ๊กฟัน 108 ล้าน ผู้ถือหุ้น บ.เชื่อมโยงกัน

view

*

view