http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

สำรวจอภิมหาโครงการครม.สัญจรอุดร

จาก โพสต์ทูเดย์

สำรวจอภิมหาโครงการเสนอครม.สัญจรอุดรธานี ด้วยมูลค่างบประมาณแตะระดับแสนล้านบาทไม่น้อยคราวครม.สัญจรที่เชียงใหม่

โดย...ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นอกสถานที่  จ.อุดรธานี  หรือ ครม.สัญจร วันที่ 22 ก.พ. โดยใช้มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรเป็นสถานที่จัดประชุม  ส่องดูวาระการประชุมในส่วนของสถานที่เจ้าภาพจัดประชุม ผลักดันโครงการสำคัญดังนี้

โครงการพัฒนาหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนาม (บ้านนาจอก) เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านมิตรภาพฯ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ใช้งบประมาณ 2.61 ล้านบาท เป็นงบประมาณปี 56-58    โครงการโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพแห่งอนุภูมิภาคอินโดจีน  เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ให้ทันสมัยเพียงพอกับความต้องการใช้งบประมาณ 1.27 ล้านบาท ใช้งบปี 56-58  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่  ต.คำชะอี  อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร  เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำตามความต้องการของราษฎร  ใช้งบประมาณ 324.92  ล้านบาท

โครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในเขตลุ่มน้ำสงครามและลำน้ำยม  เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมในพื้นที่ของจ.สกลนคร  ใช้งบ 200    ล้านบาท  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำพะเนียงเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู  เป็นการขุดลอกลำพะเนียงและประตูระบายน้ำ ระยะทาง 120 กม. ใช้งบ 1,800 ล้านบาท   โครงการก่อสร้างทงข้ามต่างระดับ ( Fly Over )  ถนนมิตรภาพตัดถนนหลังศูนย์ราชการ จ.ขอแก่น  ใช้งบ 86 ล้านบาท   โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืน ที่บ้านแจ้งจม ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ใช้งบ 779.77 ล้านบาท 

โครงการบริหารจัดการน้ำนอกเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และนอกเขตลุ่มน้ำ ชี   บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด  ใช้งบประมาณ 150  ล้านบาท   โครงการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ถนนช่วงอ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด  ใช้งบ 3,889 ล้านบาท  โครงการบริหารจัดการน้ำนอกเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และนอกเขตลุ่มน้ำชี(จ.ร้อยเอ็ด)  งบประมาณ 150 ล้านบาท    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 201 (สามแยก) – สามแยกไปท่าลี่  งบประมาณ 385 ล้านบาท 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 203 ตอนโคกงาม – จ.เลย – บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านหนองแซง บ้านหนองบง อ.ภูเรือ จ.เลย ใช้งบ 300 ล้านบาท   โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลหนองหินขนาด 30 เตียง  ใช้งบ 55.07 ล้านบาท  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 จ.บึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ พร้อมที่ทำการด่านศุลกากร ,อาคารคลังสินค้า และด่านตรวจคนเข้าเมือง  ใช้งบ 2,000 ล้านบาท  โครงการก่อสร้างถนน 4  ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ต่อเขตแขวงขอนแก่นที่ 2 ชุมแพ – ศรีบุญเรือง – บรรจบทางหลวงหมายเลข  210 (หนองบัวลำภู )  ใช้งบ 2,550 ล้านบาท 

 

โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำ ( Flood  way )  จากพื้นที่เขตเมืองลงสู่ลำน้ำชี  (การก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D 8 ) ห้วยพระคือ ระยะที่ 2  จ.ขอนแก่ นใช้งบ 265.70 ล้านบาท  โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองหนองคาย ด้านทิศตะวันออก ใช้งบ 700 ล้านบาท  โครงการศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา จ.หนองคาย หรือสปอร์ตคอมเพล็กซ์  ใช้งบ 1,805 ล้านบาท   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแนวพระราชดำริ ใช้งบ 90.64  ล้านบาท  โครงการโรงพยาบาทศูนย์สุขภาพแห่งอนุภาคอินโดจีน  1,278 ล้านบาท  

โครงการศูนย์ประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  ใช้งบ 500 ล้านบาท   โครงการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ (แยกถนนมิตรภาพ- บ้านผือ- น้ำโสม- นายูง – วัดป่านาคำน้อย )  ใช้งบ 1,079 ล้านบาท   โครงการขุดลอกแก้มลิงขนาดใหญ่  ที่อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน ต.หนองหัวคู ต.หายโคก  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ใช้งบ 1,000 ล้านบาท   โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวคำชะโนด  ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  ใช้งบ 542 ล้านบาท  โครงการก่อสร้างเพิ่มทางจราจรเป็น 4 ช่องจราจร  ในทางหลวงหมายเลข 2410 ระหว่างแยกทางหลวงหมายเลข 216 (สามพร้าว) – มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี –ดอนกลอย ใช้งบ 500 ล้านบาท

เหล่านี้คือสารพัดโครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน บน ที่นำเสนอผ่านการลงพื้นที่ของครม.สัญจรครั้งที่ 2  นี่ยังไม่นับรวมโครงการที่สำนักเลขาธิการ ครม. บรรจุตามระเบียบวาระปกติเข้าที่ประชุมครม.วันที่ 22 ก.พ. โดยบางโครงการเป็นการอนุมัติกรอบงบประมาณเกี่ยวข้องกับพื้นที่ภาคอีสาน ผ่านความเห็นจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย  

 

สำหรับโครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน จะได้รับการพิจารณาตามนี้หรือไม่ ยังต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนตามกรอบนโยบายรัฐบาลด้วย  จึงย่อมมีทั้งโครงการที่จะได้รับความเห็นชอบดำเนินการทันที  มีทั้งโครงการที่ต้องชลอออกไปก่อน หรือต้องนำกลับไปปรับปรุงงบประมาณ   แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงการการใช้งบประมาณเพื่อการนี้ เป็นตัวเลขกลมๆ ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท  

และถ้ารวมกับข้อเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ หรือ กรอ.ภูมิภาค  ซึ่งนายกฯจะเข้าร่วมประชุมวันที่ 21 ก.พ . ก็มีโครงการทั้งสิ้น 11 โครงการ อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนองคาย มูลค่า 150,000 ล้านบาท การปรับปรุงขยายช่องจราจร 4 ช่องทาง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร นครพนม หนองคาย ตลอดจนการจัดตั้งอุตสาหกรรมสีเขียว ในเขตพื้นที่อีสานตอนบน และโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร โขง ชี มูล

ทำให้เม็ดเงินที่จะสนับสนุนพื้นที่อีสานครั้งนี้แตะหลัก 2 แสนล้านบาท  และหากเทียบกับการประชุม ครม.สัญจรเชียงใหม่ ด้วยการรับทราบข้อเสนอโครงการลงทุนพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ก็อยู่ในระดับ 3. 87  แสนล้านบาท  โดยวงเงินที่สูงอยู่ในส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ – เชียงใหม่   

นาทีนี้ สำหรับครม.สัญจร เข้าทำนองอิ่มเอมตัวเลขไปก่อน  ส่วนโครงการใดจะสำเร็จเห็นผลต้องรอดูในโอกาสต่อไป


สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.,สำนักงานสอบบัญชี พีแอนด์อี
ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,จดทะเบียนธุรกิจ,วางระบบบัญชี

Tags : สำรวจอภิมหาโครงการ ครม.สัญจรอุดร

view

*

view