http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,120,401
เปิดเพจ23,734,775

เปิดสเป็คส.ส.ร. ฉบับนปช. กับ ฉบับรับฟังความเห็นปชช.

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เปรียบเทียบที่มาและคุณสมบัติของสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)ฉบับร่างรัฐธรรมนูญของ'นปช.'และฉบับรับฟังความเห็นปชช.7เวทีทั่วประเทศ
การประชุมกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีนายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย เป็นประธานกรรมาธิการฯ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เปิดให้มีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรมนูญ เกี่ยวกับที่มาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยร่างแรก เป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่เสนอโดยนางธิดา ฐาวรเศรษฐ ประธานนปช.

สำหรับสาระสำคัญในประเด็นที่มาของส.ส.ร.100 คน โดยทั้งหมดต้องมาจาการเลือกตั้งโดยตรง คุณสมบัติ ส.ส.ร.ต้องเปิดโอกาสให้กว้างและไม่จำกัดวุฒิการศึกษาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด ที่มาของจำนวนส.ส.ร.ให้คำนวณจากจำนวนราษฎรทั้งประเทศ ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้าย ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจำนวนส.ส.ร. 100 คน โดยใช้วิธีคำนวณจำนวนประชากร 6.5 แสนคน ต่อส.ส.ร.1คน ซึ่งขั้นต่ำจะมีส.ส.ร.จังหวัดละ 1คน

โดยคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ร. จะต้องมีสัญญาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเกิดในจังหวัดที่รับสมัครเลือกตั้ง ส่วนบุคคลซึ่งมี่ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ร. คือบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และต้องไม่เป็นส.ส. ส.ว. หรือราชการการเมือง ต้องไม่เป็นราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ และต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
 
ขณะที่ข้อเสนอของอาจารย์ โคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำข้อเสนอเกี่ยวกับจำนวนและที่มาของส.ส.ร.และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ตามที่ได้สรุปผลการประชุมถกแถลงเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงรตัฐธรรมนูญจาก 7 เวที ทั่วประเทศ ได้ข้อสรุปว่าส.ส.ร. ควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด คือ ไม่มีส.ส.ร.ในส่วนของการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ

อย่างไรก็ดีมีเวทีถกแถลงเวทีหนึ่งที่เห็นว่า ควรมี ส.ส.ร.ประเภทผู้เชี่ยวชาญ ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่ใช่จากการคัดเลือกโดยรัฐสภา และใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง โดยจำนวนส.ส.ร.ของจังหวัดคำนวณจากจำนวนประชากรประมาณ3.2แสนคน

โดยผ่านการเลือกตั้งคะแนนเสียงเดียว คือ มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้เพียงคนเดียว คุณสมบัติของส.ส.ร. ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 25 ปีและไม่จำกัดวุฒิการศึกาาของส.ส.ร. นอกจากนั้น ได้มีการเสนอให้มีการหาเสียงแสดงวิสัยทัศน์หรือแนวนโยบายการร่างรัฐธรรมนูญได้และให้กกต.จัดเวทีการแนะนำตัวและการหาเสียงให้ด้วย ส่วนกำหนดระยะเวลายกร่าง สภาร่างรัฐธรรมนูญจะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 365 วัน หรือ 1 ปี

ส่วนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีการแต่งตั้งโดย สภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน30คนจากส.ส.ร.จำนวน15คนจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกสาขานิติศาสตร์ 5 คน จากผู้เชี่ยวชาญภายอนกสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาาสตร์ 5 คน จากบุคคลภายนอกผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน หรือร่างรัฐธรรมานูญ 5 คน โดยที่ในการแต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้ง30คนนั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญจะต้องแต่งตั้งบุคคลจากภูมิภาคต่างๆอย่างเป็นธรรม และจะต้องมีจำนวนสตรีไม่น้อยกว่า 10 คน

สำหรับการประชุมกรรมมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้(28 มี.ค.) มีวาระการประชุมพิจารณา ที่มาและคุณสมบัติของส.ส.ร.โดยนายสามารถ เปิดเผยว่า เตรียมหารือในเรื่ององค์ประกอบและคุณสมบัติของสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.ให้แล้วเสร็จ ขณะนี้มีความเห็นจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายที่ยึดตามร่างของรัฐบาล ฝ่ายที่ยึดตามร่างนปช. และฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ ที่ต้องการให้เลือกตั้ง ส.ส.ร. ทั้งภาคประชาชนและภาควิชาการรวม 150 คน ถ้าหากจำเป็นก็จะให้มีการลงมติในสัปดาห์นี้


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิดสเป็คส.ส.ร. ฉบับนปช. ฉบับรับฟังความเห็นปชช.

view

*

view