http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,350,426
เปิดเพจ24,155,905

เปิดสเป็คส.ส.ร. ฉบับนปช. กับ ฉบับรับฟังความเห็นปชช.

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เปรียบเทียบที่มาและคุณสมบัติของสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)ฉบับร่างรัฐธรรมนูญของ'นปช.'และฉบับรับฟังความเห็นปชช.7เวทีทั่วประเทศ
การประชุมกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีนายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย เป็นประธานกรรมาธิการฯ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เปิดให้มีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรมนูญ เกี่ยวกับที่มาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยร่างแรก เป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่เสนอโดยนางธิดา ฐาวรเศรษฐ ประธานนปช.

สำหรับสาระสำคัญในประเด็นที่มาของส.ส.ร.100 คน โดยทั้งหมดต้องมาจาการเลือกตั้งโดยตรง คุณสมบัติ ส.ส.ร.ต้องเปิดโอกาสให้กว้างและไม่จำกัดวุฒิการศึกษาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด ที่มาของจำนวนส.ส.ร.ให้คำนวณจากจำนวนราษฎรทั้งประเทศ ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้าย ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจำนวนส.ส.ร. 100 คน โดยใช้วิธีคำนวณจำนวนประชากร 6.5 แสนคน ต่อส.ส.ร.1คน ซึ่งขั้นต่ำจะมีส.ส.ร.จังหวัดละ 1คน

โดยคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ร. จะต้องมีสัญญาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเกิดในจังหวัดที่รับสมัครเลือกตั้ง ส่วนบุคคลซึ่งมี่ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ร. คือบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และต้องไม่เป็นส.ส. ส.ว. หรือราชการการเมือง ต้องไม่เป็นราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ และต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
 
ขณะที่ข้อเสนอของอาจารย์ โคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำข้อเสนอเกี่ยวกับจำนวนและที่มาของส.ส.ร.และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ตามที่ได้สรุปผลการประชุมถกแถลงเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงรตัฐธรรมนูญจาก 7 เวที ทั่วประเทศ ได้ข้อสรุปว่าส.ส.ร. ควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด คือ ไม่มีส.ส.ร.ในส่วนของการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ

อย่างไรก็ดีมีเวทีถกแถลงเวทีหนึ่งที่เห็นว่า ควรมี ส.ส.ร.ประเภทผู้เชี่ยวชาญ ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่ใช่จากการคัดเลือกโดยรัฐสภา และใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง โดยจำนวนส.ส.ร.ของจังหวัดคำนวณจากจำนวนประชากรประมาณ3.2แสนคน

โดยผ่านการเลือกตั้งคะแนนเสียงเดียว คือ มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้เพียงคนเดียว คุณสมบัติของส.ส.ร. ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 25 ปีและไม่จำกัดวุฒิการศึกาาของส.ส.ร. นอกจากนั้น ได้มีการเสนอให้มีการหาเสียงแสดงวิสัยทัศน์หรือแนวนโยบายการร่างรัฐธรรมนูญได้และให้กกต.จัดเวทีการแนะนำตัวและการหาเสียงให้ด้วย ส่วนกำหนดระยะเวลายกร่าง สภาร่างรัฐธรรมนูญจะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 365 วัน หรือ 1 ปี

ส่วนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีการแต่งตั้งโดย สภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน30คนจากส.ส.ร.จำนวน15คนจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกสาขานิติศาสตร์ 5 คน จากผู้เชี่ยวชาญภายอนกสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาาสตร์ 5 คน จากบุคคลภายนอกผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน หรือร่างรัฐธรรมานูญ 5 คน โดยที่ในการแต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้ง30คนนั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญจะต้องแต่งตั้งบุคคลจากภูมิภาคต่างๆอย่างเป็นธรรม และจะต้องมีจำนวนสตรีไม่น้อยกว่า 10 คน

สำหรับการประชุมกรรมมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้(28 มี.ค.) มีวาระการประชุมพิจารณา ที่มาและคุณสมบัติของส.ส.ร.โดยนายสามารถ เปิดเผยว่า เตรียมหารือในเรื่ององค์ประกอบและคุณสมบัติของสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.ให้แล้วเสร็จ ขณะนี้มีความเห็นจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายที่ยึดตามร่างของรัฐบาล ฝ่ายที่ยึดตามร่างนปช. และฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ ที่ต้องการให้เลือกตั้ง ส.ส.ร. ทั้งภาคประชาชนและภาควิชาการรวม 150 คน ถ้าหากจำเป็นก็จะให้มีการลงมติในสัปดาห์นี้


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิดสเป็คส.ส.ร. ฉบับนปช. ฉบับรับฟังความเห็นปชช.

view

*

view