http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

กบอ.สั่งทบทวนโครงการสร้างเขื่อนรอบนิคม 7 แห่ง

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

กบอ.สั่งกระทรวงอุตสาหกรรมทบทวนโครงการสร้างเขื่อนรอบนิคม 7 แห่ง เผย พื้นที่รับน้ำชัดแล้ว 1.7 ล้านไร่ชี้ยังประกาศชัดเจนไม่ได้หวั่นที่ดินราคาต
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้นิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งได้ยื่นข้อเสนอในการสร้างเขื่อนป้องกันนิคมทั้ง 7 แห่ง และได้ขอเงินสนับสนุนเป็นเงินให้เปล่าจากรัฐบาล 2 ใน 3 หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ พบว่าแต่ละแห่งได้ยื่นเสนองบประมาณที่จะสร้างเขื่อนมีลักษณะแตกต่างกัน และบางโครงการอาจสามารถปรับลดราคาค่าก่อสร้างลงมาได้

ดังนั้น จึงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไปจัดทำรายละเอียดโครงการใหม่เพื่อนำมาเสนอต่อ กบอ.อีกครั้งหนึ่งโดยด่วน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยหากมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดโครงการก็จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับความชัดเจนในพื้นที่รับน้ำ(แก้มลิง)ขณะนี้มีความชัดเจนแล้ว 1.7 ล้านไร่ และมีพื้นที่ที่คัดเลือกไว้รวมทั้งหมดกว่า 3 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะไม่ต้องใช้พื้นที่มากถึง 3 ล้านไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถประกาศออกไปได้ว่าพื้นที่ใดบ้างที่เป็นพื้นที่รับน้ำเนื่องจากอาจทำให้ราคาที่ดินตก

อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ใดจะมีการประกาศให้ทราบก่อนเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวได้ทัน


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : กบอ. สั่งทบทวน โครงการสร้างเขื่อนรอบนิคม

view

*

view