http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« September 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท20/09/2018
ผู้เข้าชม20,432,918
เปิดเพจ24,269,389

การมีส่วนร่วม : ร่วมรับผิดชอบ

การมีส่วนร่วม : ร่วมรับผิดชอบ

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
หัวใจสำคัญประการหนึ่งของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่เห็นว่าแตกต่างกับประชาธิปไตยแบบตัวแทน คือ ประชาชนมีความเป็นพลเมืองที่ชัดเจนขึ้น
ซึ่งน่าจะเน้นไปที่การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนของตนเองด้วย
 

หลักการของประชาธิปไตยที่อยู่บนพื้นฐานของสิทธิความเป็นมนุษย์และแบบการมีส่วนร่วม จึงน่าจะสอดคล้องกันในความหมายและขอบเขตของการที่ประชาชนจะได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทั้งในฐานะปัจเจกชนและความเป็นชุมชน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีบทบาทของการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม ก็คือ การมีส่วนรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและระหว่างคนในชุมชนเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญต่างๆ ของความเป็นประชาธิปไตย
 

โดยทั่วไป เมื่อเราพูดถึงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  จะมีบางส่วนอ้างไปยังหน้าที่ของความเป็นพลเมือง จนเกิดเป็นวาทกรรมเชิงโต้แย้งและทวงถามกันไปมาเมื่อมีการหยิบยกสิทธิเสรีภาพมาอ้างอิงกัน  วาทกรรมเชิงโต้แย้งเช่นนี้ จึงอาจส่งผลให้บางกลุ่มถึงขนาดเสนอให้มีการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพที่เป็นประเด็นไปเสียเลยด้วยซ้ำ  ซึ่งเห็นว่าน่าจะไม่ถูกต้อง
 

ความเป็นจริงหากให้ความสนใจแก่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่อยู่บนสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ วาทกรรมเชิงโต้แย้งระหว่างสิทธิเสรีภาพกับหน้าที่ของความเป็นพลเมือง จึงน่าจะมีความหมายโดยนัยว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาสังคมและชุมชน ที่ตนดำรงความมีอัตลักษณ์อยู่
 

การมีอัตลักษณ์ของตนในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา  ข้าราชการ  นักธุรกิจ  นักปกครอง หรืออัตลักษณ์ทางกฎหมายและทางสังคมอื่นๆ อีกมากมายทั้งในระดับปัจเจกและชุมชนย่อมได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันอย่างแน่นอน
 

ประเด็นที่หยิบยกกันมาในวันนี้เน้นตรงที่ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในระดับชุมชน  ที่อยู่ในรูปของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในมุมมองต่างๆ กัน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  การแก้ไขปัญหาการจัดสรรและการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาป่าชุมชน  ปัญหาโฉนดชุมชน  หรือแม้กระทั่งปัญหาการจราจร
 

การแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชนเป็นวิธีคิดและมุมมองอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตย  สิทธิมนุษยชน  และความเป็นนิติรัฐ และวิธีคิดดังกล่าวสามารถสะท้อนความหมายและขอบเขตของคำว่าสิทธิเสรีภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  รวมทั้งลดการปะทะหรือโต้แย้งกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพระหว่างคนหรือระหว่างกลุ่ม
 

แนวคิดยุติธรรมชุมชนจึงได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของคนในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีความเชื่อมั่นในการมีความรับผิดชอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ในระบบงานยุติธรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมรับผิดชอบกับตำรวจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยในระดับชุมชน  รวมไปถึงการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และประชาชนด้วยกันเองในการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆ ในชุมชน
 

กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงน่าจะเป็นกระบวนการส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในระดับชุมชนได้หลายมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั่วไป  และน่าจะมีกฎหมายรองรับกระบวนนี้ได้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมภายใต้กรอบแนวคิดของการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีกฎหมายเพื่อการจัดสรรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน  การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีโครงสร้างอยู่แล้วบ้างไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาสตรี ก็ตาม
 

การมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบของประชาชนจึงมีความแตกต่างกับวาทกรรมโต้แย้งระหว่างสิทธิเสรีภาพและหน้าที่เพราะอย่างหลังนี้มุ่งทำนองการบังคับและกำหนดขอบเขตมิได้มุ่งความสมัครใจ แต่ขณะเดียวกัน กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถร่วมกันรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและชุมชนซึ่งน่าจะสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนมากกว่า
 

การพัฒนาประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ทันกับสภาพซับซ้อนของปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในยุคปัจจุบันจึงน่าจะหันมาส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการภาคพลเมืองให้มีศักยภาพเคียงคู่ไปกับบทบาทของภาครัฐแบบการมีความรับผิดชอบร่วมกันมากกว่าเพียงแค่การรับฟังความคิดเห็นและขอคำปรึกษาหารือเท่านั้น
 

ความหมายและขอบเขตของการมีส่วนร่วมต้องมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมแบบประชาธิปไตยที่แท้จริง


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : การมีส่วนร่วม ร่วมรับผิดชอบ

view

*

view