http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ผ่าธุรกิจเครือ เทพเทือก กำไรพุ่ง 180 ล. แบกหนี้เฉียด 300 ล้าน

ผ่าธุรกิจเครือ“เทพเทือก”กำไรพุ่ง 180 ล. แบกหนี้เฉียด 300 ล้าน

วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:00 น. เขียนโดย isranews


เจาะลึกถุงเงิน“เทพเทือก”ในวันตกที่นั่ง“ฝ่ายค้าน”  บ.ศรีสุบรรณฟาร์ม ปี 2553 กำไรสะสมพุ่ง 180 ล้านแต่แบกหนี้เกือบ 300 ล้าน พบทายาทผุดบริษัทใหม่ 3 แห่งรวด ช่วงพ่อนั่งเก้าอี้ใหญ่ 

เมื่อครั้งที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล ผู้บริจาคเงินหล่อเลี้ยงพรรครายใหญ่มาจากเครือข่ายของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรค ส่วนหนึ่งผ่านบริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด และนายแทน เทือกสุบรรณ

พลันที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หมดอำนาจ นายสุเทพ พ้นจากเลขาฯ  ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้าน ในวันที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ณ วันนี้ขุมข่ายธุรกิจของนายสุเทพเป็นอย่างไร?             

           สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า ในช่วงสิ้นปี 2553 ก่อนหน้าที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์จะหมดวาระลงในวันที่ 5 สิงหาคม 2554  บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจหลักคนในตระกูลเทือกสุบรรณ ได้แจ้งงบดุลกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ล่าสุด ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ระบุว่า มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,786,068.20 บาท  ลูกหนี้การค้า 170,023.00 บาท มีรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 15,000,000 บาท สินค้าคงเหลือ 76,115,520.53 บาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,252,768.13 บาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 137,324,379.86 บาท             

           บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ยังได้ระบุว่า ในรอบปีมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  538,786,361.04 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,546,386.20 บาท รวมเป็น 540,332,747.24 ทำให้ยอดรวมสินทรัพย์ทั้งหมดอยู่ที่  677,657,127.10 บาท             

            อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ แจ้งว่า มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,581,019.82  บาท เจ้าหนี้การค้า 183,600,402.66 บาท ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 1,914,600.57 บาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 49,356,720.86 บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 236,452,743.91 บาท ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือบริษัทอื่น 60,917,604.08 บาท  ทำให้ยอดรวมหนี้สินอยู่ที่ 297,370,347.99 บาท       

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า จากการตรวจสอบผลประกอบการ บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2546-2553 พบว่ามีกำไรสะสม  180,286,779.11  บาท จำแนกเป็น

ปี 2546 บริษัทฯ รายได้ 200,000 บาท รายจ่าย 989,487.70 บาท ขาดทุนสุทธิ 789,487.70  บาท
ปี 2547  รายได้รวม 192,951,464.16 บาท รายจ่ายรวม 177,463,723.51  บาท กำไรสุทธิ 7,630,573.76  บาท
ปี 2548 รายได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 528,978,253.63  บาท รายจ่ายรวม  497,313,607.91 บาท กำไรสุทธิ 10,188,360.91  บาท
ปี 2549 รายได้รวม 649,246,811.39 บาท   รายจ่ายรวม 597,578,664.59  บาท กำไรสุทธิ 21,380,044.70 บาท  
ปี 2550  รายได้รวม 562,780,000.11 บาท  รายจ่ายรวม 550,456,625.51 บาท ขาดทุนสุทธิ 6,511,793.90 บาท  
ปี 2551 รายได้รวม 691,244,476.22 บาท รายจ่ายรวม 629,532,730.98  บาท กำไรสุทธิ 30,598,143.44 บาท
ปี 2552  รายได้รวม 744,418,988.22  บาท  โดยเป็นรายได้จากการขาย 744,238,089.26 บาท   มีรายจ่ายรวม697,964,078.94  บาท ทำให้มีกำไรสุทธิ 19,653,195.46 บาท        

           และปี 2553   รายได้รวม 1,039,889,053.84  บาท เป็นรายได้จากการขาย  1,039,107,228.86  บาท มีรายจ่ายรวม 886,225,849.28 บาท   มีกำไรสุทธิ 98,137,742.44  บาท   

ทั้งนี้ บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ทุนปัจจุบัน 200 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่  73/6-7 หมู่ที่ 2 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทำธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะปลูก   นายแทนเทือกสุบรรณ นางสาวน้ำตาล เทือกสุบรรณ และ นางสาวน้ำทิพย์ เทือกสุบรรณ เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่        

น่าสังเกตว่า ในช่วงปี 2553-2554 ที่นายสุเทพเป็นรองนายกรัฐมนตรี ทายาทเปิดบริษัทใหม่ 3 แห่ง
         1.บริษัท กีฬา สุราษฎร์ธานี จำกัด   จดทะเบียน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 ทุน 5 ล้านบาท ที่ตั้ง 73/6-7 หมู่ที่ 2 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทีมฟุตบอล นายแทน เทือกสุบรรณ เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่  
         2.บริษัท ร้อยเกาะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้ง194/7 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร   นางสาวน้ำตาล เทือกสุบรรณ เป็นกรรมการร่วมกับ นายวิภาส ปิยะสมบัติกุล และ นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
         3.บริษัท แอ็ท สมุย ไฮท์ จำกัด จดทะเบียน วันที่ 14 มิถุนายน 2554 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้ง 73/6-7 หมู่ที่ 2 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประกอบกิจการด้านการบริหารจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ นายแทน เทือกสุบรรณ  เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นางสาวน้ำตาล เทือกสุบรรณ และนายชีวิต พรพานิช เป็นกรรมการ 

นายสุเทพแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลังพ้นตำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 ระบุว่า มีรายได้ 42,886,959 บาท เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551  ที่แจ้งไว้ จำนวน 36,373,103 บาท หรือคิดเป็นจำนวน 6,513,856 บาท ส่วนทรัพย์สินมีจำนวน 140,378,599.26 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่แจ้งไว้ จำนวน 111,092,190.02 บาท หรือคิดเป็นจำนวน 29,286,409.24 บาท ส่วนหนี้สินแจ้งไว้จำนวน 44,735,294.03 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่แจ้งไว้ 29,484,994.07 บาท หรือคิดเป็น 15,250,299.9  บาท


ตารางแสดงผลประกอบการบริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินและหนี้สิน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ผ่าธุรกิจเครือ เทพเทือก กำไรพุ่ง แบกหนี้เฉียด 300 ล้าน

view

*

view