http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ซื้อที่ดินรัฐสภาแห่งใหม่ โยงตระกูลดัง-บิ๊กอสังหาฯ 812 ล. -ถือหุ้นไขว้นัวเนีย

ซื้อที่ดินรัฐสภาแห่งใหม่ โยงตระกูลดัง-บิ๊กอสังหาฯ 812 ล. -ถือหุ้นไขว้นัวเนีย

วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:00 น. เขียนโดย isranews


เปิดข้อมูลจัดซื้อที่ดินสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตระกูลดัง-บิ๊กธุรกิจอสังหาฯ-บ.เครือข่ายการเมืองซิวเงียบ 812 ล้าน สลับถือหุ้นไขว้นัวเนีย

         การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ นอกจากใช้พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต แปลงริมน้ำเจ้าพระยา เนื้อที่ 119 ไร่ ข้อมูลที่ไม่ปรากฎต่อสาธารณะมากนักก็คือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนัก งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดซื้อที่ดินอีกบางส่วนจากบุคคลและนิติบุคคล อย่างน้อย 4 ราย รวมวงเงิน 812,393,000 บาท ปรากฏว่าเป็นการจัดซื้อจากเจ้าของที่ดินรายใหญ่แทบทั้งสิ้น

         สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า การจัดซื้อจากจากบุคคลและนิติบุคคลอย่าง 4 ราย ได้แก่

1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน เนื้อที่ 1,507 ตารางวา วงเงิน 88,913,000 บาท เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2553 โดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

2. นายสุชิต ล่ำซำ วงเงิน 155,880,000 บาท เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2553 โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา วงเงิน 350 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2552 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

4. บริษัท โชคประชาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เนื้อที่ 34 ไร่ในราคา 217.6 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2553 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

          สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า ปัจจุบัน นางอนุรัตน์ เทียมทัน เป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ผ่านมาอาคารทิปโก้ของกลุ่มทิปโก้เป็นคู่สัญญาในการเช่าพื้นที่จาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาหลายปีติดต่อกัน

         ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท โชคประชา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ทุน 4.5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 101/54-59 ถนนเลียบคูนายกิมสาย 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 บริษัท โฟร์ทีม เมโทรโปลิแตน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่ 247,500 หุ้น ( 55%) บริษัท ลีดเดอร์ เฮ้าส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 94,500 หุ้น ( 21% ) นายโชคชัย พันธรักษ์ 36,000 หุ้น หรือ 8% นายชาญชัย บุญพิพัฒน์ 5% นายเชษฐ์ ชัชวาลวงศ์ นายประกิจ ใจปัญญา คนละ 5% นางสาวมะลิวรรณ แสงโต 3% นายปรีชา เพชรติ้น เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

          จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท โฟร์ทีม เมโทรโปลิแตน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และ บริษัท ลีดเดอร์ เฮ้าส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่คนเดียวกันคือนายปรีชา เพชรติ้น และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

          บริษัท โฟร์ทีม เมโทรโปลิแตน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 11 เมษายน 2533 ทุน 50 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 502 หมู่ที่ 3 ถนนเตชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจ ขายที่ดินและบ้านจัดสรร นายปรีชา เพชรติ้น เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และนายเอม วิเชียรเจริญ

          บริษัท ลีดเดอร์ เฮ้าส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จดทะเบียนวันที่ 23 กันยายน 2539 ทุน 5 ล้าน บาท ที่ตั้งเลขที่ 105 ซอยเลียบคูนายกิม 7 ถนนเลียบคูนายกิมสาย 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง นายปรีชา เพชรติ้น เป็นกรรมการ

          จากการตรวจสอบพบว่า นายปรีชาเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ทีเอสบี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทสร้างสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของหมู่บ้านชินณิชาวิลล์ของกลุ่มนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ พี่สาวน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเคยทำธุรกิจร่วมกับเครือญาตินักการเมืองทั้งพรรคประชาธิปัตย์ด้วย

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท โฟร์ทีม เมโทรโปลิแตน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ลีดเดอร์ เฮ้าส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ซื้อที่ดินรัฐสภาแห่งใหม่ โยงตระกูลดัง บิ๊กอสังหาฯ 812 ล. ถือหุ้นไขว้นัวเนีย

view

*

view