http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ฐานทุนล่าสุด สนธิ ลิ้มทองกุล ปลุกม็อบชน แม้ว

ฐานทุนล่าสุด“สนธิ ลิ้มทองกุล”ปลุกม็อบชน“แม้ว”

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:00 น. เขียนโดย isranews


ตรวจสอบขุมกำลังทรัพย์“พันธมิตร”ผ่านเครือข่ายประมุขบ้านพระ อาทิตย์ “สนธิ ลิ้มทองกุล” และ บ.ไทยเดย์ ด็อท คอม ก่อนชักธงรบ“กฎหมายปรองดอง”เอื้อประโยชน์แม้ว?

          ในการเคลื่อนทัพคัดค้านพ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติ ของนายสนธิ ลิ้มทองกุล และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หากมองในบริบทของฐานทุนจะพบว่าขุมกำลังของบ้านพระอาทิตย์ตอนนี้อยู่ที่ บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด ธุรกิจในเครือข่ายของกลุ่มบ้านพระอาทิตย์

          หากเจาะข้อมูลบริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2543 ทุนปัจจุบัน 60 ล้านบาท ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ที่ตั้งเลขที่ 2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

          ในรอบปี 2551 บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด มีสินทรัพย์ 641,232,112 บาท หนี้สิน 839,542,776 บาท รายได้ 664,023,711 บาท กำไรสุทธิ 157,502,784 บาท ปี 2552 มีสินทรัพย์ 545,649,331 บาท หนี้สิน 677,318,951 บาท รายได้ 506,202,761 บาท กำไรสุทธิ 66,641,044 บาท

          ทั้งนี้ บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด ถือหุ้นในบริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จำกัด 100%

          ขณะที่ สถานะของบริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท ปี 2552 มีสินทรัพย์ 250,308,907 บาท หนี้สิน 118,830,050 บาท รายได้ 210,623,604 บาท ขาดทุนสุทธิ 15,032,984 บาท ปี 2553 สินทรัพย์ 231,479,355 บาท หนี้สิน 99,216,863 บาท รายได้ 186,229,398 บาท ขาดทุนสุทธิ 62,704,365 บาท
รายได้ลดลง แต่หนี้สินก็ลดลงเช่นกัน

          ธุรกิจล่าสุดของกลุ่มนายสนธิคือ บริษัท ดิจิทอลล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 21 ก.พ.2554 ทุน 4 ล้านบาท ประกอบกิจการให้บริการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสารในวงธุรกิจ บริการข่าวสารในด้านต่างๆทุกด้าน นางกมลวรรณ ดีประเสริฐ นายปัญจภัทร อังคสุวรรณ นายพชร สมุทวณิช เป็นกรรมการ

          ก่อนหน้านี้นายสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นเจ้าของเอ็มกรุ๊ป ก่อนถูกคำพิพากษาล้มลายเมื่อหลายปีก่อนมีเครือข่ายธุรกิจนับร้อยแห่ง

          เฉพาะตัวนายสนธิเป็นกรรมการ 13 บริษัท ได้แก่

          บริษัท เดอะ เอ็ม. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท เดอะ เอ็ม. กรุ๊ป จำกัด , บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท ผู้จัดการ จำกัด ,บริษัท มังกรสยามตะวันออก จำกัด ,บริษัท มิวส์ เคเบิลทีวี จำกัด , บริษัท วางแผง จำกัด ,บริษัท สำนักพิมพ์กรุงเทพ จำกัด , บริษัท สำนักพิมพ์การเวก จำกัด ,บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่นส์ เน็ทเวิร์ค จำกัด , บริษัท เอส.พรอพเพอร์ตี้ จำกัด , บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท เอเซีย จำกัด และ บริษัท อัลตร้า แทรเวิล จำกัด

          ในจำนวนนี้มีเพียง 1 แห่งยังเปิดกิจการ คือ บริษัท อัลตร้า แทรเวิล จำกัด ประกอบกิจการนำเที่ยว,ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ก่อตั้งวันที่ 24 พฤษภาคม 2525 ทุนจดทะเบียน 12 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 99/18-19 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

          นายสนธิถือหุ้น 25% ,บริษัท ไพบูลย์สมบัติ จำกัด 47.9% นายเทวัญ เลียวบุรินทร์ นางศิริลักษณ์ รังควร นางสุมาลี ปุญญฤทธิ์ คนละ 5% นายชัยยันต์ โปษยานนท์ 4.5% นางกัญญา นวลแข 2.5% นายสานิตย์ กิจเจริญ 1.6% นาวาอากาศเอก ชูดวง แสงชูโต 1.2% มีกรรมการ 7 คน นายดนัย บุนนาค นายชัยยันต์ โปษยานนท์ นายสานิตย์ กิจเจริญ นายภัฎฎารก์ บุนนาค นางศิริลักษณ์ รังควร นางสุมาลี ปุญญฤทธิ์ และนายสนธิ ลิ้มทองกุล

          ขณะที่ นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล บุตรชาย ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจ 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท ภูเก็ตบลูสกาย จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นรังนกไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรพัฒน์ คอม บริษัท แอล อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท บ้านพระอาทิตย์ จำกัด บริษัท เอเอสทีวี โปรดักต์ จำกัด และบริษัท เอเอสทีวี เทรดดิ้ง จำกัด

          ธุรกิจที่คนใกล้ชิดเป็นกรรมการคือ บริษัท เอเอสทีวีผู้จัดการ จำกัด บริษัท เอธนิค เอิร์ธ ดอท คอม โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ไอที เอเชีย คอนซัลท์ติ้ง จำกัด

          ข้างต้นคือสถานะทางธุรกิจล่าสุดของแกนพันธมิตรฯ

          หลังถอดบทเรียนในช่วงที่ผ่านมา การเคลื่อนทัพครั้งนี้ของประมุขบ้านพระอาทิตย์เดิมพันธุรกิจ“เจ๊งเป็นเจ๊ง ตายเป็นตายอีก” อีกรอบหรือไม่ ต้องติดตามกันต่อไป ?


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ฐานทุนล่าสุด สนธิ ลิ้มทองกุล ปลุกม็อบชน แม้ว

view

*

view