http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

แกะรอย บิ๊กบัง เงินฝากพุ่ง-ที่ดินงอกติดจรวด-ทรัพย์สิน เมียคนที่2 ล่องหน

แกะรอย“บิ๊กบัง”เงินฝากพุ่ง-ที่ดินงอกติดจรวด-ทรัพย์สิน“เมียคนที่2”ล่องหน

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2012 เวลา 19:30 น. เขียนโดย isranews


ไม่อำพราง? แกะรอยขุมทรัพย์“บิ๊กบัง”พล.อ.สนธิ จากยุครัฐประหาร สู่ยุคชงกฎหมาย“ปรองดอง” เงินฝากแบงก์พุ่ง 11.6 ล้าน  ที่ดินงอกแบบติดจรวด 77 ไร่หลังนั่งรองนายกฯ ทรัพย์สิน“เมียคนที่สอง”ล่องหน

หากพลิกข้อมูลทรัพย์สินของพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน  หัวพรรคมาตุภูมิ ตอนยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2554 จะพบว่า นอกจากมีทรัพย์สินรวม 62,236,471.64 บาท ที่น่าสนใจก็คือ ไม่ได้แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางปิยะดา บุญยรัตกลิน ภรรยาคนที่สองเหมือนก่อนหน้านี้ กล่าวคือ

ตอนเป็นรองนายกรัฐมนตรี วันที่ 5 ตุลาคม 2550  พล.อ.สนธิแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินว่ามีทรัพย์สิน 38,796,977.20 บาท นางสุกัลยา คู่สมรส (คนที่ 1)  จำนวน 14,060,738.95  บาท นางปิยะดา คู่สมรส (คนที่ 2)  36,973,106.68 บาท นางสาวศศินภา บุตรไม่บรรลุฯ   323,702.05  บาท

ล่าสุดตอนเป็น ส.ส.วันที่ 2 สิงหาคม 2554  พล.อ.สนธิแจ้งว่ามีทรัพย์สิน  46,834,299.40  บาท  ประกอบด้วยเงินฝาก 24,960,524.40 บาท เงินลงทุน 13,745,775 บาท ที่ดิน 6,300,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (บ้าน) 1 หลังมูลค่า  700,000 บาท รถยนต์ 1 คัน  1,128,000 บาท หนี้สิน 551,850 บาท

นางสุกัลยาแจ้งว่ามี  14,763,343.13  บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 4,171,343.13 บาท ที่ดิน 5,200,000 บาท  บ้าน  1 หลังมูลค่า  2,700,000 บาท รถยนต์ 2 คัน  2,140,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 552,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

บุตรไม่บรรลุฯ   638,829.11 บาท  (เฉพาะเงินฝาก)             

รวมทั้งสิ้น  62,236,471.64 บาท    

เมื่อเปรียบเทียบทรัพย์สินกับตอนเป็นรองนายก เฉพาะพล.อ.สนธิเพิ่มขึ้น 8,037,323 บาท    

จากการการตรวจสอบพบว่า ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เฉพาะ พล.อ.สนธิ คือเงินฝาก จากเดิมตอนเป็นรองนายกฯมี 13,355,541.59   บาท ล่าสุดมี 24,960,524.40 บาท  เพิ่มขึ้น 11,604,982.81 บาท   นางสุกัลยาจากเดิมเงินฝาก 3,966,933.58 บาท ล่าสุด 4,171,343.13 บาท   

ทรัพย์สินประเภทที่ดิน จากเดิมพล.อ.สนธิมิได้แจ้งว่ามีการครอบครองที่ดิน นางสุกัลยาแจ้งว่ามีเพียง 1 แปลง ได้แก่ โฉนดเลขที่  68857 ต. คลองกุ่ม อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพฯเนื้อที่  0-1-0 ไร่ มูลค่า 1,300,000 บาท

การยื่นบัญชีฯในครั้งนี้ พล.อ.สนธิและนางสุกัลยาระบุว่ามีที่ดินรวม 10 แปลง เนื้อที่ 78-1-58 ไร่    

น่าสังเกตว่า รายการทรัพย์ที่ดินที่เพิ่มขึ้น 2 คนรวม 9 แปลง เป็นที่ดินที่ได้มาเฉพาะวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 77-1-40 ไร่ มูลค่าปัจจุบัน 3,000,000 บาท อยู่ใน ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา    

    ได้มาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550  จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 0-2-0 ไร่ มูลค่าปัจจุบัน 2,600,000 บาท อยู่ใน ต.คลองกุ่ม บางกะปิ กรุงเทพฯ    

    ได้มาเมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-1-0 ไร่ มูลค่าปัจจุบัน 1,300,000 บาท อยู่ใน ต.คลองกุ่ม บางกะปิ กรุงเทพฯ    

    ที่ได้มาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2538  จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-1-0 ไร่ มูลค่าปัจจุบัน 1,300,000 บาท อยู่ใน ต.คลองกุ่ม บางกะปิ กรุงเทพฯ    

    อีก 1 แปลงได้มาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2535 เนื้อที่  0-0-22 ไร่ ตั้งอยู่ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ มูลค่า 3,300,000 บาท    

    น่าสังเกตว่า หลังรับตำแหน่งรองนายกฯวันที่ 5 ตุลาคม 2550   ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเฉพาะที่ดินทั้งสิ้น 7 แปลง ได้แก่ ที่ดินใน ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 77-1-40 ไร่ มูลค่าปัจจุบัน 3,000,000 บาท  และ และที่ดิน ต.คลองกุ่ม บางกะปิ กรุงเทพฯ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 0-2-0 ไร่ มูลค่าปัจจุบัน 2,600,000  รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 77-3-40 ไร่    

    กล่าวสำหรับนางปิยะดา บุญยรัตกลิน ภรรยา (คนที่สอง) นั้น ตอนรับตำแหน่งรองนายกฯวันที่ 5 ตุลาคม 2550  พล.อ.สนธิแจ้งว่า นางปิยะดา มีทรัพย์สิน 42,073,106.68  บาท (ยอดรวมที่ ป.ป.ช.รวมถูกต้องคือ36,973,106.68 บาท) แบ่งเป็น เงินฝากธนาคาร  738,784 บาท  เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์  6.4 ล้านบาท ที่ดิน 16 แปลง 16.6 ล้านบาท (ป.ป.ช.ตรวจพบ 17 แปลง)  บ้าน 2 หลัง 11.7 ล้านบาท  ตึกแถว 1 หลัง 2 ล้านบาท รถยนต์ 5 คัน 3.7 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 815,000 บาท  ไม่มีหนี้สิน (ดูรายละเอียดข้างล่างประกอบ)

ตารางเปรียบเทียบทรัพย์สิน พล.อ.สนธิ  ที่ยื่นป.ป.ช. 2 ครั้ง

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของ พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อ 5 ตุลาคม 2550

ทรัพย์สิน จำนวนเงิน (บาท)

1. เงินสด -

2. เงินฝาก
2.1 ธนาคารพาณิชย์ 3 บัญชี ได้แก่
ธนาคาร/สาขา/ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
2.1.1 กรุงเทพ/สำนักงาน ก.พ./สะสมทรัพย์ 201-0-44336-0 19,071.18 2.1.2 กรุงไทย/ถนนวิสุทธิกษัตริย์/ออมทรัพย์ 006-0-00095-3 26,806.14
2.1.3 ทหารไทย/บก.ทบ./ออมทรัพย์ 077-2-13612-3 10,195,318.29
รวม 10,241,195.61
2.2 ในสถาบันการเงินอื่น 1 แห่ง ได้แก่
ชื่อสถาบันการเงิน เลขที่บัญชี
2.2.1 ออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์ นสศ.จำกัด 2-005102 13,351,700.69
1-002413 3,840.90
รวม 13,355,541.59

3. เงินลงทุน
3.1 หลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค้ำประกัน 1 แห่ง ได้แก่
ชื่อบริษัท จำนวนหุ้น/หน่วย
หุ้นการบินไทย จำกัด 3,100 142,600.00
3.2 หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต ได้แก่
กองทุนเปิดทหารไทยพันธบัตร 6,393,240.00
3.3 หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น ได้แก่
3.3.1 ทุนเรือนหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ นสศ. จำกัด 4,664,400.00

4. เงินให้กู้ยืม -

5. ที่ดิน

6. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
6.1 บ้านอาศัย
6.2 สิ่งปลูกสร้างอื่น 1 หลัง ได้แก่
บ้านเลขที่ ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่
6.2.1 990/18 ต.บางกระบือ เขตดุสิต กทม. ฉ. 18477 4,000,000.00

7. ยานพาหนะ -

8. สิทธิและสัมปทาน -

9. ทรัพย์สินอื่น -
รวมทรัพย์สิน 38,796,977.20
ไม่มีหนี้สิน

นางสุกัลยา บุญยรัตกลิน
คู่สมรสของ นายสนธิ บุญยรัตกลิน

ทรัพย์สิน จำนวนเงิน (บาท)
1. เงินสด -
2. เงินฝาก
2.1 ธนาคารพาณิชย์ 6 บัญชี ได้แก่
ธนาคาร/สาขา/ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
2.1.1 กสิกรไทย/ถ.สุขาภิบาล1/- 077-2-54347-6 51,527.70
2.1.2 กสิกรไทย/ถ.สุขาภิบาล1/- 007-2-56625-5 120,084.75
2.1.3 ทหารไทย/ถ.สุขาภิบาล 1/- 200-2-04311-1 17,174.58
2.1.4 ทหารไทย/อินทรารักษ์/- 102-2-09905-3 359,458.49
2.1.5 ทหารไทย/ถ.สุขาภิบาล 1/- 200-3-00180-2 3,324,713.43
2.1.6 ออมสิน/คลองจั่น/- 01-0108-20-135203-6 35,780.00
รวม 3,966,933.58
*ยอดรวมที่ถูกต้อง 3,908,738.95
2.2 ในสถาบันการเงินอื่น -

3. เงินลงทุน
3.1 หลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค้ำประกัน -
3.2 หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต ได้แก่ -
3.3 หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น 2 แห่ง ได้แก่ -

4. เงินให้กู้ยืม -

5. ที่ดิน 1 แปลง ได้แก่
เลขที่โฉนดที่ดิน/นส.3/นส.3ก ที่ตั้ง เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว.)
5.1 ฉ. 68857 ต. คลองกุ่ม อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพฯ 0-1-0 1,300,000.00-

6. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
6.1 บ้านอาศัย 2 หลัง ได้แก่
บ้านเลขที่ ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่
6.1.1 54/151 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่มเขตคลองกุ่ม กรุงเทพฯ ฉ. 68853 2,700,000.00 6.1.2 85/2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ฉ. 899 (ที่ดินของราชพัสดุ) 1,500,000.00
กรุงเทพฯ
รวม 4,200,000.00
6.2 สิ่งปลูกสร้างอื่น -

7. ยานพาหนะ 2 คัน ได้แก่
ประเภท/ยี่ห้อ ทะเบียน/จังหวัด
7.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน/VOLKSWAGEN ฮจ 888/กรุงเทพมหานคร 2,800,000.00-
7.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน/HONDA สม 2494/กรุงเทพมหานคร 1,300,000.00
รวม 4,100,000.00

8. สิทธิและสัมปทาน -

9. ทรัพย์สินอื่น 552,000.00
รวมทรัพย์สิน 14,118,933.58
(ยอดรวมที่ถูกต้อง 14,060,738.95)
หนี้สิน

3. หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ (ไม่พบเอกสารประกอบ)

4. หนี้สินอื่น 77,700.00
รวมหนี้สิน 77,700.00-
ทรัพย์สินมากกว่า (น้อยกว่า) หนี้สิน 14,041,233.58

นางปิยะดา บุญยรัตกลิน
คู่สมรสของ นายสนธิ บุญยรัตกลิน

ทรัพย์สิน จำนวนเงิน (บาท)
2.1 ธนาคารพาณิชย์ 3 บัญชี ได้แก่
ธนาคาร/สาขา/ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
2.1.1 กสิกรไทย/คลอง 2 ธัญบุรี/- 441-2-05260-4 307,136.36
2.1.2 กสิกรไทย/เซ็นทรัลลาดพร้าว/- 730-2-33186-8 226,555.37
2.1.3 กรุงไทย/รังสิต/- 120-0-07583-2 205,093.10
รวม 738,784.83
2.2 ในสถาบันการเงินอื่น
ชื่อสถาบันการเงิน เลขที่บัญชี
2.2.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ 2-003442 6,465,721.85

3. เงินลงทุน
3.1 หลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค้ำประกัน -
3.2 หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต ได้แก่ -
3.3 หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น 2 แห่ง ได้แก่ -

4. เงินให้กู้ยืม -

5. ที่ดิน 16 แปลง ได้แก่ (ตามเอกสารพบ 17 แปลง)
เลขที่โฉนดที่ดิน/นส.3/นส.3ก ที่ตั้ง เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว.)
5.1 ฉ. 25684 ต. กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี 0-1-3 150,000.00
5.2 ฉ. 25683 ต. กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี 0-1-4 150,000.00
5.3 ฉ. 24943 ต. กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี 0-1-12 150,000.00 5.4 ฉ. 848 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 5-1-68 4/10 1,800,000.00
5.5 ฉ 32773 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 0-1-15 200,000.00
5.6 ฉ. 31491 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 25-3-1 5/10 1,500,000.00
5.7 ฉ. 47305 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 10/3/28 5,200,000.00
5.8 ฉ. 9336 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 1-1-31 -
5.9 ฉ. 9337 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 25-0-15 -
5.10 ฉ. 9338 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 6-2-75 - 5.11 ฉ. 20882 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 0-0-97 500,000.00
5.12 ฉ. 15772 ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 18-2-60 1,200,000.00
5.13 ฉ. 86509 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 94 5/10 3,000,000.00
5.14 สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินรวม 2 แปลง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี0-0-187 300,000.00
5.15 ฉ. 5863 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 0-0-26 2/10
5.16 ฉ. 2847 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 0-0-50 5/10 303,600.00
5.17 ฉ 24944 ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี (พบในเอกสารประกอบ) 0-1-9
รวม 16,653,600.00

6. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
6.1 บ้านอาศัย 2 หลัง ได้แก่
บ้านเลขที่ ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่
6.1.1 827 หมู่ 3ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ฉ. 27639 1,700,000.00 6.1.2 252 ซอยรังสิต-นครนายก 52 ต.ประชาธิปัตย์ ฉ. 50730,50731 7,100,000.00
จ.ปทุมธานี
รวม 11,700,000.00
(ยอดรวมที่ถูกต้อง 8,800,000)
6.2 สิ่งปลูกสร้างอื่น 1 หลัง
6.2.1 ตึกแถวสี่ชั้น เลขที่ 729/37 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 2,000,000.00
รวม 2,000,000.00
-
7. ยานพาหนะ 2 คัน ได้แก่
ประเภท/ยี่ห้อ ทะเบียน/จังหวัด
7.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน/BMW 8 ศ-9498/กรุงเทพมหานคร 400,000.00-
7.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน/BMW ภจ-2468/กรุงเทพมหานคร 600,000.00
7.3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน/HONDA วฬ-9629/กรุงเทพมหานคร 800,000.00
7.4 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน/TOYOTA ภข-2793/กรุงเทพมหานคร 400,000.00
7.5 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน/Benz สฉ-9229/กรุงเทพมหานคร 1,500,000.00
รวม 3,700,000.00

8. สิทธิและสัมปทาน -

9. ทรัพย์สินอื่น
4.1 แหวนไพลินล้อมเพชร 200,000.00
4.2 สร้อยข้อมือคู่เพชรล้วน 180,000.00
4.3 เลสทองล้อมเพชร สายทอง 200,000.00
4.4 ตุ้มหูล้อมเพชรมุกทอง 85,000.00
4.5 ตุ้มหูเพชรล้วน 150,000.00
รวม 815,000.00
รวมทรัพย์สิน 42,073,106.68
(ยอดรวมที่ถูกต้อง 36,973,106.68)
หนี้สิน
ทรัพย์สินมากกว่า (น้อยกว่า) หนี้สิน 42,073,106.68

นางสาวศศิภา บุญยรัตกลิน
บุตรของ นายสนธิ บุญยรัตกลิน

2. เงินฝาก
2.1 ธนาคารพาณิชย์ 1 บัญชี ได้แก่
ธนาคาร/สาขา/ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
2.1.1 ออมสิน/คลองจั่น/- 01-0108-02-100944-3 317,702.05
23. เงินลงทุน
3.1 หลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค้ำประกัน 6,000.00
รวมทรัพย์สิน 323,702.05


ปมขุมทรัพย์“บิ๊กบัง”วุ่น เมียคนที่ 1 งง!สามีรวยติดจรวดซัด“เมียคนที่2”ไม่ใช่คู่สมรส

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:00 น. เขียนโดย isranews

ปมทรัพย์สิน“บิ๊กบัง”วุ่น! เมียคนที่ 1 งง!ที่ดินงอก 77 ไร่พิสดาร ไม่เคยซื้อ ไม่รู้มาจากไหน? เงินฝากแบงก์เพิ่มจากค้าที่ ซัด “ปิยะดา”เมียคนที่ 2 ไม่ใช่คู่สมรสถูก กม. ไม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน ถ้าต้องแจงหมด คงโผล่อีกเยอะ

          การที่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ส.ส.และหัวพรรคมาตุภูมิ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากตอนรับตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ ในรายการสำคัญ ได้แก่

1.รายการ เงินฝาก จากเดิมยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากเดิมที่เป็นรองนายกฯ 13,355,541.59 บาท เป็น 24,960,524.40 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงิน 11,604,982.81 บาท ส่วน นางสุกัลยาจากเดิมเงินฝาก 3,966,933.58 บาท ล่าสุดเพิ่มเป็น 4,171,343.13 บาท

2.ที่ดินจากเดิม พล.อ.สนธิมิได้แจ้งว่ามีการครอบครอง ขณะที่นางสุกัลยาแจ้งว่ามีเพียง 1 แปลง ต่อมาตอนเป็น ส.ส.ทั้งสองคนแจ้งการถือครองรวม 10 แปลง เนื้อที่ 78-1-58 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 77 ไร่ (อ่านรายละเอียดใน เรื่อง แกะรอย“บิ๊กบัง”เงินฝากพุ่ง-ที่ดินงอกติดจรวด-ทรัพย์สิน“เมียคนที่2”ล่องหน )

          ขณะเดียวกันก็มิได้ยื่นการถือครองทรัพย์สินและหนี้สินของนางปิยะดา บุญยรัตกลิน ภรรยาคนที่สอง เหมือนในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกฯก่อน หน้านี้

          กรณีดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความยุ่งยากให้แก่ พล.อ.สนธิ เมื่อนางสุกัลยา บุญยรัตกลิน ภรรยาคนแรกออกมาระบุว่ารายการทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นไม่ทราบมาได้อย่างไร?

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแจ้งบัญชีทรัพย์สินดังกล่าว แต่ไม่สามารถติดต่อได้

         อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามข้อมูลจากนางสุกัลยา บุญยรัตกลิน ยืนยันว่า ไม่ทราบรายละเอียดของที่ดินที่เพิ่มขึ้นมา 10 แปลง ตามข้อมูลที่ พล.อ.สนธิ แจ้งไว้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่อย่างใด

         ทั้งนี้ ในระหว่างการสอบถามข้อมูล เรื่องการเพิ่มขึ้นของจำนวนที่ดินดังกล่าว นางสุกัลยา ได้ย้อนถาม ว่า “ที่ดินที่ไหนนะค่ะ”

         เมื่อผู้สื่อข่าวแจ้งข้อมูลว่า ที่ดิน ในบัญชีทรัพย์สิน ที่ พล.อ.สนธิ แจ้งไว้กับป.ป.ช. ในการเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 10 แปลง จากในช่วงดำรงตำแหน่งรองนายกฯ ที่ระบุว่ามีแค่ 1 แปลง นางสุกัลยา ยืนยันว่า “ ไม่มีใครซื้อค่ะ.. ไม่ได้ซื้อค่ะ”

          เมื่อถามว่า แต่ในบัญชีทรัพย์สินระบุว่า มีที่ดิน ที่ จ.สงขลา 5 แปลง และที่ดิน ที่ ต.คลองกุ่ม บางกะปิ กรุงเทพฯ จำนวน 2 แปลง นางสุกัลยา ยืนยันว่า “ไม่มีค่ะๆ” ก่อนจะย้อนถามว่า “ที่ดินดังกล่าว เป็นชื่อของใครค่ะ”

          เมื่อผู้สื่อข่าวยืนยันว่า เป็นที่ดินที่ พล.อ.สนธิ กับคู่สมรส แจ้งเอาไว้ ในบัญชีทรัพย์สิน นางสุกัลยา หยุดคิดนิดหนึ่ง ก่อนจะตอบว่า “ไม่มีค่ะ”

          เมื่อถามย้ำว่า ไม่มีหมายถึงอะไร ไม่เคยซื้อมา หรือ พล.อ.สนธิ ซื้อมาแล้วเราไม่ทราบ นางสุกัลยา ตอบว่า “ไม่..ไม่เคยซื้อค่ะ”

          เมื่อถามย้ำว่า ไม่เคยซื้อที่ดินมาครอบครองเลยหรือ นางสุกัลยา ตอบว่า “ค่ะ”

          เมื่อถามต่อว่า ตอนที่พล.อ.สนธิ ดำรงตำแหน่ง รองนายกฯ ระบุว่า ตนเองไม่มีที่ดิน แต่นางสุกัลยา มีที่ดิน 1 แปลง ที่ ต. คลองกุ่ม อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพฯเนื้อที่ 0-1-0 ไร่ มูลค่า 1,300,000 บาท นางสุกัลยา ตอบว่า “ค่ะ” ก่อนจะย้อนถามว่า ที่ดินที่เพิ่มขึ้นมา มีจำนวนกี่ไร่

          เมื่อผู้สื่อข่าว ตอบว่า เนื้อที่กว่า 77 ไร่ ที่ดินจำนวนนี้ ได้มาได้อย่างไร นางสุกัลยา ตอบว่า “ไม่ได้ซื้อค่ะ”

          เมื่อถามย้ำว่า มีคนให้มาหรือ นางสุกัลยา หยุดคิด..ก่อนตอบว่า “ทำไมไม่ไปถามท่านสนธิเอง”

          เมื่อแจ้งว่า ไม่สามารถติดต่อ พล.อ.สนธิได้ และในบัญชีทรัพย์สิน ก็มีการระบุถึงทรัพย์สินของ นางสุกัลยา ในฐานะคู่สมรสไว้ จึงต้องสอบถามข้อมูลจากนางสุกัลยาด้วย นางสุกัลยา ย้อนถามว่า “ถึงวาระที่ต้องแจ้งหรือยัง”

          ผู้สื่อข่าวตอบไปว่า “แจ้งไว้แล้ว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ข้อมูลปรากฏในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ปป.ช. แล้ว” นางสุกัลยา ตอบว่า “ไม่ทราบรายละเอียดเลย”

          เมื่อถามว่า ในช่วงที่ พล.อ.สนธิ จัดทำรายละเอียดในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อแจ้ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มาปรึกษาหารือหรือไม่ นางสุกัลยา ตอบว่า “ก็..แจ้งเท่าที่มี”

          เมื่อถามว่า ส่วนใหญ่ พล.อ.สนธิจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลใช่หรือไม่ นางสุกัลยา ตอบว่า “ก็คือ.. แต่คิดว่าท่านไม่ได้ซื้อนะ ไม่มีซื้อนะ ไปเอาที่ไหนมา”

          เมื่อถามว่า แต่จำนวนที่ดิน ที่ถือครอง เพิ่มขึ้น จากตอนเป็นรองนายกฯ นางสุกัลยา ตอบว่า “ ไม่แน่ใจ ว่า มีอยู่แล้วหรือเปล่า”

         เมื่อย้อนกลับไปถามถึง ที่ดิน จำนวน 1 แปลง ที่บางกะปิ ที่เคยแจ้งข้อมูลสมัย พล.อ.สนธิ ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกฯ ว่า ยังถือครองอยู่หรือไม่ นางสุกัลยาตอบว่า ก็มีๆ แต่ก็ไม่ใช่ชื่อเรา

          เมื่อถามย้ำว่า หมายถึงอย่างไร นางสุกัลยา ตอบว่า “เป็นของที่ซื้อมาแล้วก็ขายไป แต่ไม่ต้องถามรายละเอียดไม่รู้ ถ้าอยากรู้รายละเอียดต้องไปรอถาม ท่านสนธิ ที่สภาฯ เอาเอง”

          เมื่อถามว่า เรื่องเงินฝากจำนวน 11 ล้านบาท ของ พล.อ.สนธิ เพิ่มมาจากไหน นางสุกัลยา ตอบว่า เรื่องนี้ไม่เคยยุ่งเลยนะค่ะ”

          เมื่อถามว่า มองว่าเงินที่เพิ่มขึ้นมา น่าจะมาจากรายได้ส่วนไหน นางสุกัลยา ตอบว่า “ต้องไปถามท่านเอง แต่ท่านก็เป็นกรรมการเยอะ เป็นอันโน่นอันนี้ ลองไปถามท่านดู ว่าท่านทำงานอะไรบ้าง”

         เมื่อถามย้ำว่า มั่นใจว่าเงินที่มีมาที่ไป นางสุกัลยา ตอบว่า “คงอย่างนั้นมั่งค่ะ ถึงตอนนี้ คงจะไม่ได้ไปโกงใครหรืออะไรมา”

          เมื่อถามถึง วงเงินจำนวน 1 ล้านบาท ของ นางสุกัลยา ที่เพิ่มขึ้นมา จากสมัยที่ พล.อ.สนธิ ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกฯ นางสุกัลยา ตอบว่า เป็นรายได้จากการขายที่ดิน

          เมื่อถามถึงการไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สิน ของ นาง ปิยะดา บุญยรัตกลิน ภรรยาคนที่สอง นางสุกัลยา ตอบว่า “ก็เขาเป็นภรรยาหรือเปล่าละค่ะ”

          เมื่อถามว่า ทำไมในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รองนายกฯ ถึงแจ้งบัญชีทรัพย์สิน ของ นางปิยะดา ได้ นางสุกัลยา ตอบว่า “คงไม่เกี่ยวกันมั่งค่ะ”

          เมื่อถามว่า พล.อ.สนธิ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส กับ นางปิยะดาหรือ นางสุกัลยา ตอบว่า “น่าจะต้องแจ้งชื่อภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงคนเดียว จะไปแจ้งอะไรเยอะแยะ”

          “จริงแล้ว เขา (นางปิยะดา) ไม่ได้เป็นภรรยา เขาจะต้องแจ้งทำอะไรละค่ะ ถ้าจะต้องแจ้งทุกคน ก็คงจะโผล่กันมาเยอะแยะ”

          เมื่อถามว่า หมายถึงจำนวนภรรยา ของพล.อ.สนธิ ใช่หรือไม่ นางสุกัลยา ตอบว่า “หมายถึง ภรรยา ของทุกคนที่มีนะค่ะ”

          เมื่อถามย้ำว่า พล.อ.สนธิมีภรรยาเยอะหรือ นางสุกัลยา ตอบว่า “ไม่ใช่ค่ะ (หัวเราะ) หมายถึงคนอื่นๆ ด้วย เพราะคงไม่ได้มีท่านอยู่คนเดียวที่มีอย่างเนี่ยมั่ง”


เปิดหลักฐาน“องคมนตรี-กองทัพบก”โยงขายที่ดิน“บิ๊กบัง-เมียคนที่ 2”

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:00 น. เขียนโดย isranews

 alt

เปิดหลังโฉนด เมียคนที่ 2 “บิ๊กบัง-สนธิ” รับซื้อต่อจาก“สุรยุทธ์ จุลานนท์”3 แปลงรวด ไม่เผยราคาแถมรับซื้อที่จำนองจากกองทัพบก โอนไปมาหลายตลบจากพลเรือน สู่นายทหาร  หน.พรรคมาตุภูมิ ลงรายมือชื่อรับรองสำเนาด้วยตัวเอง

  การที่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคมาตุภูมิ ไม่ได้แจ้งรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นางปิยะดา บุญยรัตกลิน ภรรยาคนที่สอง ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กรณีรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 กำลังถูกสงสัยหลายประการหนึ่งในนั้นคือ“ที่มา”การถือครองที่ดินของพล.อ.สนธิ และนางปิยะดา ว่ามีความเป็นมาอย่างไร?    

    ทั้งนี้ สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า ในจำนวนที่ดิน 17 แปลง รวมมูลค่า 16,653,600 บาท ของ นางปิยะดา บุญยรัตกลิน ภรรยาคนที่สอง ที่ พล.อ.สนธิ ยื่นต่อ ป.ป.ช. ในการเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 

1.โฉนดเลขที่ 25684 ต. กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี เนื้อที่ 0-1-3 ไร่

2. โฉนดเลขที่ 25683 ต. กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี เนื้อที่ 0-1-4 ไร่ 

3. โฉนดเลขที่  24943 ต. กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี เนื้อที่ 0-1-12  ไร่

4.โฉนดเลขที่  848 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี เนื้อที่ 5-1-68 ไร่ 

5. โฉนดเลขที่  32773 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี เนื้อที่ 0-1-15 ไร่ 

6.โฉนดเลขที่ 31491 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี เนื้อที่ 25-3-1 ไร่  

7. โฉนดเลขที่  47305 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เนื้อที่ 10/3/28 ไร่ 

8. โฉนดเลขที่  9336 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี เนื้อที่ 1-1-31 ไร่ 

9. โฉนดเลขที่  9337 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี เนื้อที่ 25-0-15 ไร่ 

10. โฉนดเลขที่  9338 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี เนื้อที่ 6-2-75 ไร่

11. โฉนดเลขที่  20882 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 0-0-97 ไร่ 

12. โฉนดเลขที่ 15772 ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เนื้อที่ 18-2-60 ไร่

13. โฉนดเลขที่ 86509 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 94 5/10 

14. สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินรวม 2 แปลง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี เนื้อที่ 0-0-187 ไร่ 

15. โฉนดเลขที่  5863 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เนื้อที่ 0-0-26 ไร่ 

16. โฉนดเลขที่  2847 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เนื้อที่ 0-0-50 ไร่ 

17. โฉนดเลขที่ 24944 ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี เนื้อที่ 0-1-9 ไร่

ในจำนวนนี้มีที่ดินจำนวน 3 แปลง ในจังหวัดจันทบุรี  คือ  โฉนดเลขที่  9336 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี เนื้อที่ 1-1-31 ไร่ ,โฉนดเลขที่  9337 ต.ท่าหลวงอ.มะขาม จ.จันทบุรี เนื้อที่ 25-0-15 ไร่ ,  โฉนดเลขที่  9338 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี เนื้อที่ 6-2-75 ไร่ ที่ปรากฎชื่อ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ขณะยศพลโท เป็นเจ้าของ และขายต่อให้กับนางปิยะดา ภรรยาคนที่สองของ พล.อ.สนธิ อีกครั้ง “แบบขายรวมสามโฉนด” แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยราคาซื้อขาย

นอกจากนี้ ยังมีที่ดินอีกหลายแปลง ใน จ.ลพบุรี ที่ปรากฏข้อมูลว่า ด้านหลังโฉนดว่า “กองทัพบก” เป็นผู้รับจำนองที่ดินพื้นดังกล่าว ก่อนที่จะมีการไถ่ถอน จาก “บุคคล” รวมถึง “นายทหาร” และนำไปขายต่อให้กับ “นางปิยะดา” ด้วยได้แก่ 

โฉนดเลขที่ 25684 ต. กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี เนื้อที่ 0-1-3 ไร่ ,โฉนดเลขที่ 25683 ต. กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี เนื้อที่ 0-1-4 ไร่ ซึ่งเดิมที่ที่ดินแปลงนี้ เป็นที่ของ นายปิยะวัติ งามพันธุ์ดิศร จากนั้น นายปิยะวัติ ได้ขายที่ดินทั้งสองผืนแบบรวมโฉนดให้กับ สิบเอกชูชาติ บรรเลง ต่อมา สิบเอกชูชาติ ได้นำโฉนดที่ดินทั้งสองผืน ไปจำนองกับกองทัพบก   

จากนั้น สิบเอกชูชาติ ซึ่งได้เลื่อนยศเป็น “ร้อยตรี”  ได้ไถ่ถอนที่ดินทั้งสองผืนกลับคืนมาจากกองทัพบก และนำไปขายต่อให้กับ นางปิยะดา ภรรยาคนที่สองของ พล.อ.สนธิ ต่ออีกครั้ง  

ขณะที่ โฉนดเลขที่  24943 ต. กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี เนื้อที่ 0-1-12  ไร่ ปรากฏข้อมูลว่า นายแก้วดี สินสืบผล ได้ไถ่ถอนที่ดินผืนนี้ มาจากกองทัพบก ในฐานะผู้รับจำนอง และนำไปขายต่อให้กับ นางปิยะดา เช่นกัน

ทั้งนี้ เอกสารโฉนดที่ดินทั้งหมด ที่ นางปิยะดา ยื่นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พล.อ.สนธิ ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ. สนธิ เคยเป็นนายทหารระดับสูง ในกองทัพบก ดำรงตำแหน่งสุดท้ายคือผู้บัญชาการทหารบก ก่อนที่จะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ยึดอำนาจการปกครองของ รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 และเป็นผู้ที่เชิญ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ มาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ขณะที่ตนเองเข้าดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ดูแลความมั่นคง    


เปิดคฤหาสน์หรู“คนใกล้ชิด”บิ๊กบัง เพื่อนบ้านอ้าง“เมียคนแรก”?

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:00 น. เขียนโดย isranews

 alt

บุกพิสูจน์คฤหาสน์หรู“วรรณา บุญยรัตกลิน”อยู่รั้วเดียวกับเครือญาติ พล.อ.สนธิ น้องสะใภ้บอกเป็นอาจารย์ ปัดไม่รู้ใครออกเงินซื้อ เพื่อนบ้านอ้าง“เมียคนแรก”สมัย“บิ๊กบัง”ยังไม่ใหญ่ ไม่มีในบัญชีทรัพย์สิน ป.ป.ช.

          การที่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคมาตุภูมิ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ระบุว่ามีคู่สมรส 1 คนคือนางสุกัลยา บุญยรัตกลิน กำลังถูกตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วอดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) มีคู่สมรสกี่คน เนื่องจากก่อนหน้านี้ตอนรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ วันที่ 5 ตุลาคม 2550 พล.อ.สนธิแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรส 2 คน คือนางสุกัลยา บุญยรัตกลิน คนที่ 1 และ นางปิยะดา บุญยรัตกลิน คนที่ 2 

          ล่าสุดผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา(www.isranews.org) ตรวจสอบ มีสุภาพสตรีอีกคนหนึ่งที่ถูกระบุว่าเกี่ยวพันกับ พล.อ.สนธิ คือ นางวรรณา บุญยรัตกลิน อยู่บ้านเลขที่ 747/1 หมู่1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          ผู้สื่อข่าว เดินทางไปตรวจสอบบ้างหลังดังกล่าวตั้งอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ 69 (ซ.ชมทรัพย์) แยก 8 เบื้องต้นบริเวณรั้วประตูบ้านระบุเลขที่ 747 เลขที่ 747/1 และเลขที่ 748 พบว่าเป็นบ้านหรูขนาดใหญ่ตั้งอยู่ 3 หลัง ในเนื้อที่กว้างขวาง และมีรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าสีดำจอดอยู่หนึ่งคัน

          ผู้สื่อข่าวเรียกเจ้าของบ้านอยู่ประมาณ 20 นาที แต่ไม่มีผู้ใดออกมาปรากฏตัว

          จากนั้นเดินอ้อมไปทางหลังบ้าน พบประตูเปิดอยู่ จึงได้ตะโกนเรียกอยู่ประมาณ 4-5 นาที ครู่หนึ่งหญิงวัยกลางคนก็โผล่หน้ามาทางหน้าต่าง

          ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า บ้านหลังนี้เป็นบ้านของนางวรรณา บุญยรัตกลิน ใช่หรือไม่ ?

          ผู้หญิงคนดังกล่าวระบุว่า ไม่ใช่? บ้านของนางวรรณา อยู่อีกหลังหนึ่ง....แยก 8 (ซึ่งนั่นหมายถึงเป็นบ้านในตอนแรกที่ผู้สื่อข่าวตะโกนเรียก )

          เมื่อถามถึงชื่อของหญิงคนดังกล่าวที่กำลังสนทนากันอยู่ เธอระบุว่าชื่อ “ไสว บุญยรัตกลิน”

          เมื่อถามว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับนางวรรณา ?

          นางไสวระบุว่า เป็นสะใภ้บ้านนี้เหมือนกัน

          เมื่อถามว่าแล้วปัจจุบันนางวรรณายังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ใช่หรือไม่ ?

          นางไสวระบุว่า เขาก็มามั่ง ไม่มามั่ง พี่ก็ไม่รู้นะ บอกตรงๆพี่ก็ไม่ค่อยเจอ เพราะก็ต่างคนต่างอยู่ ไม่รู้จริงๆบอกตรงๆเลย พี่ก็อยู่แต่บ้านหลังที่ติดคลองนี้แหละ

          เมื่อถามว่าบ้านหลังใหญ่ของนางวรรณา ปลูกมานานหรือยัง ?

          นางไสวระบุว่า ก็ปลูกมา 4-5 ปีแล้วนะ

          เมื่อถามว่าทราบหรือไม่ว่าใครเป็นคนปลูกบ้านหลังนี้ ?

          นางไสว ระบุว่า พี่อี๊ด(นางวรรณา) เขามีสตางค์น่ะ พี่อี๊ดเขาเป็นอาจารย์นะ

          เมื่อถามว่าใช่ พล.อ.สนธิเป็นผู้มาปลูกไว้หรือเปล่า ?

          นางไสวระบุว่า ไม่ทราบเหมือนกัน

          เมื่อถามว่าแล้วที่ดินดังกล่าวเป็นของใคร ?

          นางไสว ระบุว่า เป็นที่เก่าแก่ตั้งแต่ พ.อ.สนั่น แล้ว

          เมื่อถามว่า ทราบเรื่องการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของ พล.อ.สนธิ หรือไม่ ?

          นางไสว ระบุว่า ไม่ทราบ ไม่รู้เรื่องเลย

          เมื่อถามว่านางวรรณา กับ พล.อ.สนธิ ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่หรือไม่ ?

          นางไสว ระบุว่า ไม่รู้หมดนะ เราก็เป็นสะใภ้ แฟนเรา(สาธิต บุญยรัตกลิน) ก็เสียไปแล้ว เราก็ไม่รู้มันยังไง

          จากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงที่เป็นคนเก่าคนแก่ ระบุว่า บ้านหลังนี้มีมานานแล้ว เป็นมรดกตกทอดมาจากสมัย พ.อ.สนั่น บิดาของ พล.อ.สนธิ ซึ่งสอดคล้องกับที่นางไสวระบุ แต่เดิมซอยนี้ชื่อ “ซอยสุดชีวิต” แต่เมื่อพ.อ.สนั่น เสียชีวิตลง ชื่อก็ถูกเปลี่ยน

          “เขา(พล.อ.สนธิ)มีเมียหลายคน แต่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ นี่มันบ้านผู้พันสนั่นตั้งแต่สมัยไหนแล้ว เป็นที่ดินของพ่อเขา เป็นมรดกตกทอดกันมา คงไม่ใช่ของคุณสนธิหรอก แต่คุณวรรณาเนี่ยเป็นเมียหลวง เมียคนนี้นานแล้วตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นใหญ่เป็นโต ” เพื่อนบ้านระบุ

          โดยเพื่อนบ้านยังระบุอีกว่า นางวรรณา อยู่ที่นี่กับพี่น้องเขา และไม่ค่อยออกมายุ่งวุ่นวายกับใคร ส่วนใหญ่ นางวรรณา ไม่ค่อยอยู่บ้าน โดยจะออกไปเลี้ยงหลาน แต่ที่ไหนไม่ทราบ

          เมื่อถามว่าเคยพบเห็นพล.อ.สนธิ เข้ามาที่บ้านหลังนี้บ้างหรือไม่ ?

          เพื่อนบ้านระบุว่า “ไม่เคยหรอก ตรงนี้เราก็ไม่ได้ไปเฝ้าเขานะ”

          เมื่อถามว่า ทราบหรือไม่ ว่ามีการจดทะเบียนกันหรือไม่ ระหว่างพล.อ.สนธิ กับ นางวรรณา?

          เพื่อนบ้านระบุว่า “ไม่มี ไม่ได้จด คงอยู่กันแบบ.... อ่ะ”

          เมื่อถามว่าพอจะทราบหรือไม่ว่าคุณวรรณาเข้ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไร ?

          เพื่อนบ้านระบุว่า “ไม่รู้ซิ เพราะตอนฉันย้ายมาอยู่ก็มีกันมาก่อนแล้ว คือตอนนั้นอคุณสนธิ เขาไม่ได้มาตรงนี้ มีแต่ป้าอี๊ด(นางวรรณา) เข้ามาอยู่กับลูกเขา ช่วงนั้นคุณสนธิก็ไปๆ มาๆ แล้วตอนหลังก็เงียบหายไป แล้วมาโผล่อีกทีเขาก็เป็นใหญ่เป็นโตแล้ว มันเป็นอย่างนั้น”

          เมื่อถามว่า สรุปแล้วนางวรรณานี่คือภรรยาคนแรกเลยเหรอ?

          เพื่อนบ้านระบุว่า “ใช่ คนแรกเลย แต่เราก็ไม่รู้ว่าแรกขนาดไหน(หัวเราะ) แต่รู้ว่าคนแรก เรามาอยู่ 30 ปีก็มีแล้ว”

          เมื่อถามว่า ลูกนางวรรณาพักอาศัยอยู่ด้วยกันหรือไม่ ?

          เพื่อนบ้านระบุว่า ไม่อยู่ๆ ไม่มีใครอยู่ นานๆเข้าทำบุญก็จะกลับมารวมกันที

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของ พล.อ.สนธิระบุที่อยู่ของ ของนางพรทิพย์ ตุลยสวัสดิ์ นางขนิษฐา บุญยรัตกลิน และ นางยุวดี บุญยรัตกลิน น้องสาวของพล.อ.สนธิ ว่าอยู่บ้านเลขที่ 747 หมู่ 1 เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

          ในบัญชีทรัพย์สินของพล.อ.สนธิมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าของที่ดินและบ้านเลขที่ดังกล่าวแต่อย่างใด


บ.สกุลดังพรรคบิ๊กบังโยงขายเครื่องมือปราบม็อบ 160 ล้าน

วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2012 เวลา 20:00 น. เขียนโดย isranews

เปิดคลังแสงดูเครื่องมือปราบม็อบ 160 ล้าน ตำรวจจัดเต็มตุนสารพัด โล่ กระบอง แก๊สน้ำตา ระเบิดขว้างควันสี รถส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษ พ่อค้าอาวุธรวยเละ โยงบ.สกุลการเมืองดังพรรคบิ๊กบังหุ้นส่วน

          หน่วยงานของรัฐบาลที่ทำหน้าที่ควบคุมความสงบเรียบร้อยในเคลื่อนไหวต่อต้าน การออกพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตย กลุ่มเสื้อหลากสี กลุ่มสยามสามัคคี คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

           ลองมาดูเครื่องไม้เครื่องมือใช้คุมม็อบกันหน่อย

          สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อปฏิบัติภารกิจควบคุมฝูงชนดังนี้

1. กระบองยาง จำนวน 6,000 อัน จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2 ครั้ง วงเงินรวม 5,940,000 บาท

2. สนับศอกจำนวน 6,000 คู่ จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2 ครั้งวงเงินรวม 8,970,000 บาท

3.ซื้อสนับเข่าและแข้งจำนวน6,000 คู่ จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2 ครั้ง รวม 15,270,000 บาท

4. ซื้อโล่ใส หจก. ฟิวเจอร์คอมเมอร์เชียล 5,820,750 บาท

5.ซื้อหน้ากากพร้อมกรองแก๊สพิษจำวน2,500 ชุด จาก หจก.สินเจริญพาณิชย์ 24,500,000 บาท

6.ซื้อหมวกนิรภัยปราบจลาจลจำนวน4,050 ใบ จาก หจก.สินเจริญพาณิชย์ 14,094,000 บาท

7.ซื้ออุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกลชนิดพกพา จำนวน11 เครื่อง จาก บริษัท สเปคการ์ด จำกัด 8,239,000 บาท

8.ซื้อระเบิดแสง-เสียงจำนวน1,200 ลูก บริษัท ยีเอ็ชอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3,060,000 บาท

9.ซื้อลูกระเบิดขว้างควันสี บริษัท ยีเอ็ชอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3,500,000 บาท

10. ซื้อแก๊สน้ำตาแบบขว้าง บริษัท ยีเอ็ชอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 16,684,800 บาท

11.ซื้ออุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกลขนาดกลางชนิดติดตั้งประจำรถ บริษัท สเปคการ์ด จำกัด23,112,000 บาท

12.ซื้อรถปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการชุมนุมจำนวน1คัน บริษัท เคทรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด 24,750,000 บาท

13.ซื้อขายหม้อแก๊สพิษสำหรับหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ จำนวน 1,344 ชุด บริษัท นวไทยเครื่องสนาม จำกัด 5,366,592 บาท

รวมวงเงินทั้งสิ้น 159,307,142 บาท

          ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินเจริญพาณิชย์ ขายวัสดุอุปกรณ์ ปราบจลาจล จดทะเบียนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 ทุน 500,000 บาท ที่ตั้ง เลขที่ 988/224 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ นางสาวเยาวลักษณ์ ประสพสินธุ์ นางสุขสรร พึ่งนุ่ม ร่วมเป็นหุ้นส่วน

         บริษัท สเปคการ์ด จำกัด ผู้ขายอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล จดทะเบียนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2541 ทุน 5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 110/47 ซอยลาดพร้าว 18 แยก 8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายณัฐสม ตังเดชะหิรัญ ถือหุ้นใหญ่

          บริษัท เคทรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ขายรถปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการชุมนุมจำนวน1คัน จดทะเบียนวันที่ 25 กรกฎาคม 2538 ทุน 4 ล้านบาทที่ตั้งเลขที่ 68/23 หมู่ที่ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ นางสาวสุนทรี ตรงวานิชนาม ถือหุ้น 57.5% นายคณาวุฒิ อัศวเหม ถือหุ้น 30%

          บริษัท ยีเอ็ชอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ขายระเบิดกว้าง แก๊ส น้ำตา เป็นผู้ค้าอาวุธรายใหญ่ของกองทัพ มีนายซารับยิตซิงห์ สัจจเทพ ถือหุ้นใหญ่

          น่าสังเกตว่า นายคณาวุฒิ อัศวเหม นามสกุลเดียวกับนายพูลผล อัศวเหม รองเลขาธิการพรรค มาตุภูมิ ซึ่งมี พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าพรรค นายมั่น พัธโนทัย เป็นเลขาธิการพรรค


เครื่องมือควบคุมฝูงชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มา:สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม


ไขปม“บิ๊กบัง”ขนเงินซื้อที่ดิน จ.สงขลา 5 แปลงรวด“ไถ่ถอน-โอน”วันเดียว

วันอาทิตย์ที่ 03 มิถุนายน 2012 เวลา 19:00 น. เขียนโดย isranews

ไขปม“บิ๊กบัง”ขนเงินซื้อที่ดินสงขลา 5 แปลงรวดจากนักการเมืองเจ้าของธุรกิจต่อเรือในปัตตานีจดทะเบียนไถ่ถอน-โอนวัน เดียว เปิดหลังโฉนดเมียคนที่หนึ่งพบเซ้งต่อจากแบงก์ผ่าน“คนกลาง”สวนคำชี้แจง“ไม่ รู้ไม่เห็น”

          นอกจากการปรากฏข้อมูล นางปิยะดา บุญยรัตกลิน ภรรยาคนที่สอง ของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคมาตุภูมิ รับซื้อที่ดิน จำนวน 3 แปลง ใน จ.จันทบุรี ต่อจาก พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ขณะมียศพลโท รวมถึงการรับซื้อที่ดินที่กองทัพบก รับจำนองไว้ อย่างน้อย 2 แปลง ใน จ.ลพบุรี ต่อมาจากพลเรือนและนายทหาร

          การถือครองที่ดิน จำนวน 10 แปลง ของ พล.อ.สนธิ และนางสุกัลยา  ภรรยาคนแรกที่ยื่นแสดงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ก็มีประเด็นที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง พล.อ.สนธิ กับ ผู้ขายที่ดิน ในช่วงก่อนที่ พล.อ.สนธิ จะก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองอย่างเต็มตัวในปัจจุบัน  

          สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า ในจำนวนที่ดิน 10 แปลง เนื้อที่ 78-1-58 ไร่  ที่ พล.อ.สนธิ ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ประกอบด้วย   

1.โฉนดเลขที่ 18477 ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต กทม. เนื้อที่ 0-0-22 ไร่  

มูลค่า 3,300,000 บาท 

2. โฉนดเลขที่ 27152 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เนื้อที่ 37-2-58 ไร่

3.โฉนดเลขที่ 25900 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เนื้อที่ 9-1-4 ไร่

4.โฉนดเลขที่ 25899 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เนื้อที่ 16-0-79 ไร่

5.โฉนดเลขที่ 25898 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เนื้อที่ 7-0-28 ไร่

6.โฉนดเลขที่ 25897 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เนื้อที่ 7-0-71 ไร่ 

รวมมูลค่าทั้ง 5 แปลง 3,000,000 บาท 

7.โฉนดเลขที่ 68853 ต.คลองกุ่ม อ.บางกะปิ กทม. เนื้อที่ 0-1-0 ไร่ 

8.โฉนดเลขที่ 68857 ต.คลองกุ่ม อ.บางกะปิ กทม. เนื้อที่ 0-1-0 ไร่

9.โฉนดเลขที่ 58016 ต.คลองกุ่ม อ.บางกะปิ กทม. เนื้อที่ 0-1-0 ไร่

10.โฉนดเลขที่ 58017 ต.คลองกุ่ม อ.บางกะปิ กทม. เนื้อที่ 0-1-0 ไร่

รวมมูลค่าทั้ง 4 แปลง 5,200,000 บาท   

          ทั้งนี้ ในจำนวนที่ดินทั้ง 10 แปลง นี้ มีจำนวนที่ดิน 6 แปลง ที่ปรากฏชื่อ พล.อ.สนธิ เป็นเจ้าของ (ตามข้อมูลที่ระบุด้านหลังโฉนดที่ดิน)  คือ  โฉนดเลขที่ 18477 ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต กทม. และ โฉนดเลขที่ 27152 ,  25900 , 25899 , 25898 และ 25897 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา  

ส่วนที่ดิน ที่เหลืออีก 4 แปลง ที่ ต.คลองกุ่ม อ.บางกะปิ กทม. ปรากฏชื่อ  นางสุกัลยา  ภรรยาคนแรก เป็นเจ้าของ

          อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลในโฉนดที่ดินจำนวน 6 แปลง ที่ พล.อ.สนธิ เป็นเจ้าของพบว่า จำนวน 5 แปลง ใน จ.สงขลา ได้รับมาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 (พล.อ.สนธิพ้นตำแหน่งรองนายกฯ 6 ก.พ.2551) เป็นการซื้อต่อมาจากบุคคลคนเดียวกัน คือ นายไพโรจน์ พานิชกุล และการซื้อขายที่ดินทั้ง 5 แปลง (เนื้อที่ ประมาณ 77 ไร่ แจ้งมูลค่าปัจจุบัน 3 ล้านบาท) ก็เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่นายไพโรจน์ ได้ทำการไถ่ถอนที่ดินออกมาจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ด้วย  

(ดูรายละเอียดในรูปประกอบ) 

          ส่วนที่ดิน อีก 1 แปลง ของ พล.อ.สนธิ คือ โฉนดเลขที่ 18477 ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต กทม. พล.อ.สนธิ ได้ทำสัญญาซื้อขายต่อมาจาก นายสมเกียรติ ปานพูนทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2535

         ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า นายไพโรจน์ พานิชกุล เคยเป็นเจ้าของอู่ต่อเรือและเป็นอดีตนายกเทศมนตรีและเป็นผู้นำทีมชาวปัตตานี ลงสมัครรับการเลือกตั้งเทศบาลเมืองปัตตานี ในช่วงต้นปี 2547  ขณะที่ฐานะเสียงของพรรคมาตุภูมิที่ พล.อ.สนธิ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค มีฐานเสียงสำคัญอยู่ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้  

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับที่ดิน 4 แปลง ที่ ต.คลองกุ่ม อ.บางกะปิ กทม. ของ นางสุกัลยา  พบว่ามีทั้งการไถ่ถอนออกจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และซื้อต่อมาจากบุคคลธรรมดา อาทิ นางสาวสุกัญญา เตชะวงศ์ธรรม นางสาวรื่นฤดี ธีระภิญโญ   แต่น่าสังเกตว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ดั้งเดิมของที่ดินหลายแปลง ล้วนแล้วแต่ปรากฏชื่อ “นางจิตนา ไชยกูล” เป็นเจ้าของดังเดิม  

          ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 นางสุกัลยาชี้แจงกรณีที่ดิน 10 แปลงว่า ไม่ทราบรายละเอียดของที่ดินที่เพิ่มขึ้นมา 10 แปลง ตามข้อมูลที่ พล.อ.สนธิ แจ้งไว้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่อย่างใด

          ส่วนกรณีครอบครองที่ดิน จำนวน 1 แปลง  ที่บางกะปิ นั้นยังคงถือครองอยู่แต่เป็นชื่อคนอื่น


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : แกะรอย บิ๊กบัง เงินฝากพุ่ง ที่ดินงอกติดจรวด ทรัพย์สิน เมียคนที่2 ล่องหน

view

*

view