http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

พบหลานสาว ปู ปล่อยเงินกู้ปริศนา!ก้อนใหม่ 92.7 ล้าน

พบหลานสาว“ปู”ปล่อยเงินกู้ปริศนา!ก้อนใหม่ 92.7 ล้าน

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 20:00 น. เขียนโดย isranews


พบเงินปริศนา!ก้อนใหม่ “ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์”หลานสาวทักษิณ-ปู ปล่อยกู้ให้พี่ชาย 50 ล. ใช้กระดาษ A 4 ทำสัญญาปลอดดอก แถมให้ บ.ตัวเองอีก 42.7 ล.ใช้คืนเมื่อทวงถาม -ไม่พบยอดหนี้ในบัญชีงบดุล?

          นอกจากการไม่แสดงว่ากู้ยืมเงิน 100 ล้านบาทจากนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จนนำไปสู่คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ เว้นวรรคทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี จำคุกเป็นเวลา 2 เดือน ปรับเป็นเงิน 4,000 บาท โทษจำคุกรอลงอาญา 1 ปี โดยศาลฎีกาฯมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ ส.ส.เชียงใหม่ บุตรสาวนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ พี่สาว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยตรง 

          สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า ในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีรับตำแหน่ง ส.ส. เชียงใหม่ ในนามพรรคพลังประชาชน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 น.ส.ชินณิชา ระบุว่า มีเงินให้กู้ยืมบริษัท วายชินวัตร จำกัด จำนวน 42,700,000 บาท

          ต่อมาในช่วงพ้นตำแหน่ง ส.ส. เชียงใหม่ พรรคพลังประชาชน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 น.ส.ชินณิชา แจ้งว่า มีเงินให้กู้ยืม เพิ่มขึ้นอีก 1 รายการเป็น 2 รายการ คือ

1. บริษัท วายชินวัตร จำกัด จำนวน 42,700,000 บาท

2. นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ พี่ชาย จำนวน 50,000,000 บาท

         รวมเป็นเงิน 92,700,000 บาท

           ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมแก่ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ จำนวน 50,000,000 บาทดังกล่าว ยังได้ปรากฏอยู่ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของ น.ส.ชินณิชา กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 และช่วงพ้นตำแหน่งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ด้วย

          ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เอกสารประกอบการเงินให้กู้ยืมนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ที่ น.ส.ชินณิชา นำมาแสดงไว้ ต่อ ป.ป.ช. คือ หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 1 แผ่น ระบุว่า จัดทำสัญญาเงินกู้ดังกล่าว ที่บ้านเลขที่ 222/92 หมู่ 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งถูกระบุว่าเป็นที่อยู่ของนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 (หลังน.ส.ชินณิชา เข้ารับตำแหน่ง ส.ส.เชียงใหม่ ในนามพรรคพลังประชาชน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551) พร้อมกำหนดเงื่อนไข การกู้เงินไว้ 4 ข้อ คือ

1. ผู้กู้ (นายยศชนัน) ตกลงกู้เงิน และผู้ให้กู้ (น.ส.ชินณิชา) ตกลงให้กู้เงิน จำนวน 50,000,000 บาท และผู้กู้ ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เวลาที่ทำสัญญาฉบับนี้

2. ผู้กู้ตกลงยินยอม ชำระดอกเบี้ย ให้กู้ในอัตราร้อยละ .........-….ต่อปี นับตั้งแต่วันที่……-…………..จนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ………..-………………….บาท

3. ผู้กู้ตกลงชำระเงินต้นคืน เมื่อผู้ให้กู้บอกกล่าวทวงถามเป็นหนังสือ โดยการบอกกล่าวดังกล่าว ต้องแจ้งให้ผู้กู้ ทรวงล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

4. หากผู้กู้ปฏิบัติผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ผู้ให้กู้สัญญาบอกเลิกสัญญาและทำการเรียกเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนได้ทันที

          ทั้งนี้น่าสังเกตว่า สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว ซึ่งใช้กระดาษ เอ 4 ธรรมดา ในการจัดทำและไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยไว้แม้ แต่บาทเดียว

          สำหรับเงินให้กู้ยืม บริษัท วายชินวัตร จำกัด จำนวน 42,700,000 บาท น.ส.ชินณิชา ได้แนบตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 7 ฉบับ เลขที่ 001/2550 จำนวน 10,000,000 บาท ลว. 4 พฤษภาคม 2550 , 002/2550 จำนวน 10,000,000 บาท ลว.8 มิถุนายน 2550 , 003/2550 จำนวน 5,000,000 บาท ลว. 16 กรกฎาคม 2550 , 004/2550 จำนวน 3,000,000 บาท ลว.31 กรกฎาคม 2550 , 005/2550 จำนวน 9,500,000 บาท ลว.29 สิงหาคม 2550 , 006/2550 จำนวน 1,700,000 บาท ลว.4 ตุลาคม 2550 และ 007/2550 จำนวน 3,500,000 บาท ลว. 26 ตุลาคม 2550 โดยระบุประเภทเงินให้กู้ยืมส่วนนี้ว่า เงินยืมกรรมการ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ในวันที่เมื่อมีการทวงถาม

          ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท วาย. ชินวัตร จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2533 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้ง เลขที่ 99/385 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจสปา สถานเสริมความงามและสุขภาพ ปรากฎชื่อนางสาว ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ และนางสาว ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น 7 คน

1.นางสาว ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ 82% นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (พี่ชาย) 12% นางสาว ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ (น้องสาว) 3.75% นายพรชัย สุจริตอภิรักษ์ 1.5% นางสาว ผาณิต วงศ์นาถ 0.25% นางสุนิสา ปฐมพฤกษ์ 0.25% นายโอภาส เวชยชัย 0.25%

           ผลกำไรขาดทุนย้อนหลัง 4 ปี แจ้งว่า ปี 2550 มีรายได้รวม 2,306,444.72 บาท กำไรสุทธิ 978,513.70 บาท ปี 2551 รายได้รวม 3,667,664.39 กำไรสุทธิ 262,733.59 บาท ปี 2552 รายได้รวม 683,079.70 ขาดทุนสุทธิ 42,507,853.43 บาท ปี 2553 รายได้รวม 3,094.94 บาท ขาดทุนสุทธิ 35,429.40 บาท

           อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบงบดุล บริษัท วายชินวัตร จำกัด พบว่า บริษัทฯระบุยอดเงินจำนวน 42,700,000 บาท (เท่ากับจำนวนตั๋วสัญญาใช้เงิน 7 ฉบับ) ในรายการเงิน “ให้กู้ยืม” ระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ในงบดุล ปี 2550 และ 2551 ก่อนที่ยอดเงินส่วนนี้ จะหายไปจากงบดุลในปี 2552 และ 2553 ที่แจ้งไว้

          ขณะที่งบดุลปี 2550 มีการระบุรายการ “เงินกู้ยืม”ระยะสั้น จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 46,733,840 บาท ปี 2551 จำนวน 46,783,840 บาท ปี 2552 จำนวน 45,923,840 บาท และปี 2553 จำนวน 45,913,840 บาท

           คำถามที่น่าสนใจ คือ หาก บริษัท วาย. ชินวัตร จำกัด กู้ยืมเงินจาก น.ส.ชินณิชา จำนวน 42.7 ล้านบาท เหตุใดไม่ลงรายการไว้ในบัญชีงบดุล

           นอกจากนี้การที่บริษัทอ้างว่ามีเงิน “ให้กู้ยืมระยะสั้น”แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นเงินก้อนเดียวกับเงินกู้ 42.7 ล้านบาทหรือไม่

           ถ้าไม่ใช่ คำถามที่ตามมาก็คือ เงินที่บริษัท วาย.ชินวัตร ได้รับกู้ยืมมาจาก น.ส.ชินณิชา จำนวน 42.7 ล้านบาท หายไปไหน?

 

หนังสือสัญญากู้ยิมเงิน

ระหว่างนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (ผู้กู้) และน.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ (ผู้ให้กู้) ลงวันที่ 19 ก.พ.2551

ตั๋วสัญญาใช้เงินระหว่าง เลขที่ 001/2550 ระหว่าง บริษัท วายชินวัตร จำกัด และ น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์

รายการเงินให้กู้ยืม ระหว่าง บริษัท วายชินวัตร จำกัด และ น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์


ระทึก!บุกพิสูจน์ บ.หลานสาว“ปู”ไขปมเงินกู้ปริศนา 42.7 ล้าน

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2012 เวลา 20:00 น. เขียนโดย isranews


 

นาทีระทึก!บุกพิสูจน์ บ.หลานสาว“แม้ว-ปู”อ้างอยู่ในตึก4 ชั้น ย่านถ.แจ้งวัฒนะ ไขปม“ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์”ปล่อยกู้ปริศนา 42.7 ล้านก่อนเลือกตั้งปี 51 ไร้ป้ายชื่อ“วายชินวัตร” พนักงานรุมซัก-ปัดวุ่น

          การที่ น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีรับตำแหน่ง ส.ส. เชียงใหม่ พรรคพลังประชาชน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 และแจ้งพ้นตำแหน่งอีกครั้ง วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ว่า มีเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท วายชินวัตร จำกัด จำนวน 42,700,000 บาท (ในช่วงพ้นตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 น.ส.ชินณิชาแจ้งว่า มีเงินให้กู้ยืมเพิ่มอีก 1 รายการ คือ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ พี่ชาย จำนวน 50,000,000 บาท รวม 2 รายการเป็นเงิน 92,700,000 บาท) กำลังถูกต้องข้อสงสัยว่ามีเงื่อนงำหรือไม่?เนื่องจากบริษัท วายชินวัตร จำกัด มีทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาท และผลประกอบการ

ปี 2550 มีรายได้ เพียง 2,306,444.72 บาท กำไรสุทธิ 978,513.70 บาท

ปี 2551 รายได้รวม 3,667,664.39 กำไรสุทธิ 262,733.59 บาท

ปี 2552 รายได้รวม 683,079.70 ขาดทุนสุทธิ 42,507,853.43 บาท

ปี 2553 รายได้รวม 3,094.94 บาท ขาดทุนสุทธิ 35,429.40 บาท

          ส่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) เดินทางไปตรวจสอบที่อยู่ เลขที่ 99/385 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ซึ่งระบุว่าเป็นที่ตั้งของบริษัท วายชินวัตรฯ พบว่าที่ตั้งดังกล่าวอยู่ตรงข้ามกับศาลปกครองอยู่กึ่งกลางระหว่างสถานี บริการน้ำมัน ปตท. และ สถานีบริการน้ำมันเชลส์ ปรากฏเป็นอาคาร 4 ชั้น โดยด้านหน้ามีป้ายบริษัท ติดอยู่ 5 บริษัท ได้แก่

1.) บริษัท บีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2.) บริษัท โฟร์ อลิอันซ์(ประเทศไทย)จำกัด

3.) บริษัท อินนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

4.) บริษัท เรส เอต จำกัด

5.) บริษัท เบนนิซิส จำกัด

          แต่ไม่ปรากฎป้ายชื่อของบริษัท วายชินวัตรฯ ดังกล่าว แต่อย่างใด จากการสอบถามพนักงานที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ว่า น.ส.ชินณิชา อยู่หรือไม่?
พนักงานคนดังกล่าวทำสีหน้างงๆ ก่อนย้อนถามกลับว่า “ คุณเป็นใคร มาพบใคร มีธุระอะไร ”

          ผู้สื่อข่าวระบุว่า มาจากสำนักข่าวอิศรา มาขอพบ น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ เพื่อสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ปล่อยกู้ให้บริษัท วายชินวัตรฯ
พนักงานยังทำหน้างงๆอีกครั้ง พร้อมระบุว่า “ไม่ทราบเหมือนกัน ไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวจะไปตามคนข้างในมาให้ ”

          ก่อนจะเข้าประตูหลังเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ไป และหายไปประมาณ 4-5 นาที จึงกลับมาพร้อมกับหญิงสาวอีกคนโดยหญิงสาวคนดังกล่าวถามผู้สื่อข่าวว่า “มีธุระอะไร มาจากที่ไหน ใครส่งมา และ เข้ามาได้อย่างไร อยู่ดีๆก็เดินเข้าประตูมาเลยเหรอ? ”

          ผู้สื่อข่าวระบุว่า มาจากสำนักข่าวอิศรา เดินทางมาเอง และเปิดประตูเข้ามา เพื่อมาขอพบ น.ส.ชินณิชา ไม่ทราบว่าอยู่หรือไม่?

          หญิงสาวคนดังกล่าวระบุว่า “ ได้นัดไว้หรือเปล่า ตามหลักมันต้องมีหนังสือมาแจ้งล่วงหน้า อีกอย่างคุณชินณิชา ไม่ค่อยเข้ามาที่นี่”

          ก่อนจะย้อนถามผู้สื่อข่าวอีกว่า “มีธุระอะไร ต้องการทราบข้อมูลเรื่องอะไร? ”

          ผู้สื่อข่าวระบุว่า ต้องการมาสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่ น.ส.ชินณิชา ปล่อยกู้เงินให้กับบริษัท วายชินวัตรฯ จำนวน 42,700,000 บาท

          หญิงสาวคนดังกล่าวระบุว่า “ ตนไม่ทราบ” และได้ย้อนถามผู้สื่อข่าวเป็นครั้งที่ 2 อีกว่า มาจากที่ไหน ใครส่งมา?

          ผู้สื่อข่าวระบุไปเหมือนข้างต้นดังที่กล่าวในครั้งแรก

          เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า สรุปแล้วที่นี่มีบริษัท วายชินวัตรฯ หรือไม่ ?

          หญิงสาวคนดังกล่าวไม่ได้ตอบอะไร และได้หันไปพูดกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ว่า “ เดี๋ยวไปตามพี่อีกคนมาคุย ”

          ก่อนจะหายเข้าไปทางประตูหลังเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์อีกครั้ง ทั้ง 2 คน

          ผู้สื่อข่าวรออยู่ประมาณ 4-5 นาที ก่อนหญิงสาวคนดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จะกลับมาพร้อมกัน และได้ระบุว่า “ ให้เขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สื่อข่าวฝากไว้ ”

          เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกว่า พอจะคุยกับใครได้บ้าง ที่สามารถให้ข้อมูลเรื่องเงินกู้ยืม หรือเรื่องงบดุลบริษัทฯ แห่งนี้?

          หญิงสาวคนดังกล่าวระบุว่า “ จริงๆที่นี่ก็มีคนอื่นมาเช่าหลายบริษัทฯอยู่นะ ส่วนถ้าอยากรู้เรื่องข้อมูลอะไรคงต้องมาวันหลัง เพราะวันนี้ไม่มีใครอยู่ ”

          อย่างไรก็ตาม กรณีการปล่อยกู้เงิน 42.7 ล้านบาทของน.ส.ชินณิชา น่าสังเกตว่าเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม –ตุลาคม 2550 (ตามหลักฐานตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 7 ฉบับที่ยื่นแสดงต่อ ป.ป.ช.)ซึ่งเป็นช่วงที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถูกตรวจสอบคดีร่ำรวยผิดปกติและถูกอายัดเงินจากการขายหุ้นชินคอร์ปกว่า 6 หมื่นล้านบาท และเป็นช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปต้นปี 2551


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : พบหลานสาว ปู ปล่อยเงินกู้ปริศนา ก้อนใหม่

view

*

view