http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

สุเมธ ชี้ในหลวงทรงงานเหนื่อยตลอด 65 ปีเพื่อประเทศจนประชวร แต่คนไทยเทิดทูนพระองค์แต่ปาก

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

“ดร.สุเมธ” เผยในหลวงทรงงานเหน็ดเหนื่อยตลอด 65 ปี เพื่อประเทศจนทรงพระอาการประชวร และยังดูแลพสกนิกรด้วยความรัก ความเมตตา มีทศพิธรราชธรรม อยู่ภายใต้ รธน.ไม่มีอำนาจ ขณะที่คนไทยเทิดทูนในหลวงแต่ปาก ใส่ใจวัตถุ ลืมคุณธรรม จริยธรรม จนบ้านเมืองวุ่นวาย เตือนเกิดวิกฤตเหมือนสหรัฐฯ ยุโรป หนี้ล้นระบบ สร้างคนไทยนิสัยไม่ดีก่อหนี้ ขณะเดียวกันคนไทยยังเก่งการโกง เอื้อพวกพ้อง ทุนนิยม

       ที่กระทรวงกลาโหม วันนี้ (8 ส.ค.) นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมสร้างชาติ” ให้แก่ข้าราชการของกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค. 2555 ว่า ประเทศไทยเคยมีคุณธรรม จริยธรรม ประเทศไทยเคยบูชาความดี มีความเอื้ออารีต่อกัน บ้าน ใครทุกร้อนใครหนีมาเพิ่งพระบรมโพธิสมภาร ประเทศไทยเคยมีแต่ขณะนี้เป็นของที่เราสูญสิ้นไปหมดแล้ว
       
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเหน็ดเหนื่อยมา 65 ปี เพื่อดูแลประเทศรอดมาถึงทุกวันนี้เป็นงานที่เหนื่อยยากอย่างยิ่ง ในฐานะที่ท่านเป็นประมุขของประเทศ ท่านได้พูดประโยคว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” การที่ไม่ใช่ว่าปกครองแต่ใช้คำว่าครอง แสดงให้เห็นว่าไม่มีเรื่องอำนาจแม้แต่น้อย พระองค์ท่านอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มีอำนาจ ดูแลพสกนิกรเหมือนคนในครอบครัว ซึ่งการครองนั้นเป็นเรื่องของความรัก ความเมตตา ความรับผิดชอบ โดยยึดเรื่องของธรรมทศพิธราชธรรมในการยึดถือในการครอง และยึดถือเรื่องทศพิธราชธรรม คนไทยชอบเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ แต่ไม่เคยมอง พอพระองค์ท่านทรงรับสั่งอะไรก็ทำให้ทุกคนชื่นใจ แต่เวลาผ่านไปเพียง 5 นาที ทุกคนก็ลืมไปหมดแล้ว พระองค์ท่านทรงพระอาการประชวรทุกวันนี้เพราะใช้พระวรกายประกอบพระราชกรณีย กิจอย่างเหน็ดเหนื่อยจนถึงทุกวันนี้ พระองค์ท่านทรงทำให้แผ่นดินอยู่ได้จนมาถึงทุกวันนี้
       
       “พระองค์ท่านทรงดูแลแผ่นดินมาถึงทุกวันนี้ ผ่านความรัก ผ่านความเมตตา ผ่านความรับผิดชอบ แผ่นดินจับต้องได้ ไม่ได้เป็นนามธรรม คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นปัจจัยแห่งชีวิตของเรา อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะพระองค์ท่าน โดยรับสั่งในเรื่องของธรรมะ คือ ความดี และความถูกต้อง พระองค์ให้ใช้ความดี และความถูกต้องในการปฏิบัติงาน เราท่องมาแต่ไม่เคยใส่ใจ และไม่เคยนำมาปฏิบัติ ในหลวงทรงเน้นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ มองว่างบประมาณแผ่นดินจะมีเท่าไหร่ไม่สำคัญ มันสำคัญอยู่ที่ว่าใช้เงินนั้นอย่างไร พระองค์ท่านมุ่งไปถึงประโยชน์ หากทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้อย่างมีประโยชน์ก็มีความสุข แต่ใช้ไม่ถูกต้องก็เกิดความทุกข์ และถ้าเอาเงินของแผ่นดินไปถลุง หรือใช่ไม่ถูกต้องก็จะยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ ทั้งนี้ ใครมาอาศัยบุญแผ่นดินนี้จะได้รับความยุติธรรม ความถูกต้องเหมือนกันหมด พระองค์ท่านทรงเป็นพระมหาบรมครู บูชาในหลวงเหมือนเป็นการบูชาพระ เหมือนเวลาไปฟังพระสวดก็พนมมือไปแต่ก็ไม่ได้ฟังว่าสวดอะไร สรุปคือสนใจในพิธีการเท่านั้น”
       
       ดร.สุเมธกล่าวอีกว่า เรื่องทุจริตคอร์รัปชันแก้ไขง่าย แต่ทำไมดูมันยาก ถ้าหากมีการโกงเงินนั้น คนสั่งให้โกงก็อยู่ในห้องนั้น คนสั่งการก็อยู่ในห้องนั้น รวมถึงฝ่ายพ่อค้าต่างๆ ก็อยู่ในนั้น ทำไมมันยาก มาประชุมเอาแต่กายมาหรือเปล่า ไม่ได้เอาใจมาด้วย แต่หากเอาใจและความปรารถนาที่จะแก้ไขก็ไม่ใช่เรื่องยาก ทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ทำงานร่วมกัน
       
       อย่างไรก็ตาม พื้นฐานด้านการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และมาถึงฉบับที่ 11 เรามุ่งพัฒนาด้านวัตถุ มุ่งสร้างความร่ำรวย ความเจริญเติบโตเศรษฐกิจ ในแต่ละปีรายงานซ้ำซากว่ามีการรายความเจริญเติบโตของบ้านเมืองเท่านั้น แต่เราไม่เคยประกาศว่าเราเสียคนเท่าไหร่ นึกถึงแต่วัตถุอย่างเดียวเท่านั้น และไม่เคยมองในแง่สังคมให้มีคุณภาพ ไม่เคยมองคุณธรรม จริยธรรม แต่มองแต่ปัจจัยการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว ตนโมโหเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ ที่ใข้ ค.ควาย สะกดคำว่า ค.คน ตนไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เอาอักษร ค.คน มาสะกด แต่เจ้าหน้าที่บอกว่า ค.คนเป็นมนุษย์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เหลือแต่ ค.ควาย ซึ่งมันก็จะสะท้อนให้เห็นว่าคนเป็นปัจจัยในการผลิต มันซ้ำซ้อนมิติ การพัฒนาประเทศ เราลอกรูปแบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองของฝรั่งมาใช้เลยทำให้ยุ่งมาถึงทุกวันนี้ เพราะไม่เข้ากับวิถีของเราพฤติกรรมแปลกๆ พิลึกๆ เพราะเราออกกฎระเบียบไม่เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทย
       
       ดร.สุเมธกล่าวว่า การคอร์รัปชันเกิดขึ้นเพราะสังคมเรานับถือความร่ำรวย ความโลภ บริโภคนิยม ความฟุ้งเฟื้อทุนนิยม มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ มีระบบอุปถัมภ์ หรือความนิยมพวกพ้อง การเมืองมีการแข่งขันช่วงชิงอำนาจและผลประโยชน์ สิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักคือวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และยุโรปในขณะนี้ ซึ่งทำให้เงินล้นระบบทำให้คนเข้าสู่ระบบการกู้ เช่นที่ผ่านมามีการสนับสนุนให้คนผ่อนบ้าน ผ่อนรถ มีหนี้ก้อนใหญ่ แต่เมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจรัฐบาลจะไปขอให้คนรัดเข็มขัดประชาชนก็จะไม่ยอม เพราะถูกสร้างให้เคยตัวใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากลัว ซึ่งเป็นวัฏจักรที่จะวนมาทุกครั้ง หรือ 12 ปี ไม่ว่าจะในประเทศไทย หรือต่างประเทศ


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สุเมธ ในหลวงทรงงานเหนื่อยตลอด 65 ปี เพื่อประเทศจนประชวร คนไทยเทิดทูนพระองค์แต่ปาก

view

*

view