http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ล้วงลึก บ.อุตสาหกรรมการบิน ขุมทรัพย์กองทัพอากาศฟันเละหมื่นล.

จากสำนักข่าวอิสรา

ล้วงลึก“บ.อุตสาหกรรมการบิน”ขุมทรัพย์ใบโตคนกองทัพอากาศ “กองทุนสวัสดิการทอ.-สสว.”ถือหุ้นใหญ่ 8 ปีฟันเละ 1.4 หมื่นล้าน กำไรลิ่ว 962.6 ล้าน

               บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่   31 ตุลาคม 2546  ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ถือหุ้น 509,997 หุ้น (50.9997%)  และกองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศ 489,996 หุ้น (48.9996%)  ทำหน้าที่ซ่อมอากาศยานและอุปกรณ์เกี่ยวกับอากาศยาน จำหน่ายอุปกรณ์อากาศยาน เป็นแหล่งขุมทรัพย์ขนาดใหญ่เนื่องจากมีรายได้กว่า 2,000 ล้านบาทในแต่ละปี

                สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นับตั้งแต่ปี 2547-เป็นต้นมาจนถึงเดือนมีนาคม 2555   บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัดได้รับว่าจ้างซ่อมอากาศยานและอุปกรณ์เกี่ยวกับอากาศยานจากหน่วยงานของ รัฐทั้งสิ้น 205 สัญญาวงเงิน 10,300,054,319 บาท  ได้แก่

                กรมช่างทหารอากาศ 197  สัญญา 

                กองทัพบก (กรมการขนส่งทหารบก) 1 สัญญา ได้แก่ จ้างทำงานซ่อมปรับปรุงและยืดอายุโครงสร้างเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป วงเงิน 998,890,000 บาท

                สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 สัญญา ได้แก่  ซ่อม C-insspection CN235220หมายเลขเกษตร2222 จำนวน 1 เครื่อง   วงเงิน 41,500,000 บาท  ซ่อม Recondition เครื่องบิน CASA หมายเลขเกษตร1521 จำนวน 1 เครื่อง  วงเงิน 40,000,000 บาท  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเครื่องบิน CASAหมายเลขเกษตร 1512 จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 1,999,830 บาท  และซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการซ่อมเครื่องบิน CN235-220หมายเลขเกษตร 2221 จำนวน 1 เครื่อง  วงเงิน 51,500,000 บาท

                กระทรวงคมนาคม 1 สัญญา  ได้แก่ จ้างซ่อมใหญ่เครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming Model LO-360-E1A6D (s/n L-549-72T) จำนวน 1 เครื่อง  วงเงิน 1,360,000 บาท

                กรมการบินพลเรือน 1 สัญญา  ได้แก่  จ้างติดตั้งเครื่องยนต์ บรรจุหีบห่อพร้อมจัดส่งไป-กลับ และดำเนินการตามข่าวสารบริการของเครื่องยนต์Garrett Model TPE 331-12 UAR-704 H Serial No.66341 ที่ติดตั้งใช้งานกับเครื่องบิน Jetstream 3200 วงเงิน 3,207,860 บาท

                สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 สัญญา ได้แก่ จ้างทำสีภายนอกเครื่องเอฮลิคอปเตอร์ As-350 จำนวน 6ลำ 4,707,144 บาท )

                ทั้งนี้ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด  จดทะเบียนวันที่   31 ตุลาคม 2546  ทุนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ปัจจุบัน  100 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 171 อาคารหมายเลข ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  ณ วันที่ 27 เมษายน 2555   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือหุ้น 509,997 หุ้น (50.9997%)  กองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศ โดย พลอากาศเอกอิทธพร ศุภวงศ์ 489,996 หุ้น (48.9996%)  พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์  พล.อ.อ.มานิต สพันธุพงษ์  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์  นายยุทธศักดิ์ สุภสร นายวันชัย ผโลทัยเถกิง และน.ส.อิสรา ภูมาศ เป็นกรรมการ

                จากการรวบรวมข้อมูลผลประกอบการตั้งแต่ ปี 2547-2554 ที่บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า มีรายได้รวมประมาณ 14,921.4 ล้านบาท   กำไรสุทธิรวม 962,627,722  บาท สินทรัพย์ปี 2554  จำนวน 2,352,285,460  บาท หนี้สิน จำนวน 1,405,621,046  บาท

 

รายการว่าจ้างโครงการที่มีวงเงินสูงสุด

ที่มา:ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวม

 

ผลประกอบการบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ,ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวม


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน
c

Tags : ล้วงลึก บ.อุตสาหกรรมการบิน ขุมทรัพย์กองทัพอากาศ ฟันเละหมื่นล.

view

*

view